VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today
forgot Password
Register

Teen Today Dành riêng cho tuổi học trò .............................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-25-2016, 04:20 AM
kinglibra kinglibra is offline
Member
 
Join Date: Feb 2016
Posts: 4
Cách t? h?c ti?ng nh?t cho ng??i m?i b?t ??u

1, Có m?c tiêu h?c rõ ràng– Vi?c h?c ti?ng Nh?t xu?t phát t? r?t nhi?u m?c ?ích khác nhau. H?c ti?ng Nh?t ?? du h?c, cho công vi?c, yêu thích hay th?m chí theo trào l?u. Tuy nhiên c?n xác ??nh ?? h?c thành công b?t c? ?i?u gì, cho dù là không có ni?m yêu thích b?n c?ng nên ??t m?c tiêu rõ ràng ?? ph?n ??u.– T? ?ó ??a ra ph??ng án t?i ?u ?? s?p x?p th?i gian t? h?c ti?ng nh?t c? b?n và t?p trung tinh th?n vào vi?c h?c. Có nh? v?y m?i rút ng?n ???c quá trình h?c t?p ?? ??t hi?u qu? nh?t.2, Rèn luy?n theo 5 k? n?ng: T? v?ng, Ng? pháp, Nghe, ??c hi?u, ch? Hána, T? v?ngB1: Phát âm t? v?ng theo các bài nghe trong giáo trình ???c giáo viên b?n ng? phát âmB2: Vi?t l?i. Vi?t cho ??n khi nào b?n có th? t? mình vi?t ra ???c t? v?ng mà không c?n s? d?ng bài nghe.B3: Liên h? t? v?ng ti?ng Nh?t v?i ti?ng Vi?tB4. V?i b?t c? nh?ng gì x?y ra trong cu?c s?ng hàng ngày ??u liên t??ng t?i t? v?ng t??ng ???ng trong ti?ng Nh?t.b, Ng? phápNg? pháp ti?ng Nh?t r?t r??m rà, d? gây nh?m l?n. Mu?n h?c ???c ng? pháp ti?ng Nh?t ph?i:– N?m rõ ???c ý ngh?a và cách dùng c?a m?u câu– ??t câu t??ng ?ng v?i ti?ng Vi?t– Phân bi?t v?i nh?ng m?u câu d? gây nh?m l?nVí d?:?????????vi?c tr? thành qui ??nh??????vi?c mình t? quy?t ??nhc, Nghe– Nên t?o cho mình môi tr??ng nghe ti?ng Nh?t hàng ngày thông qua các b?n tin, ca nh?c, phim ?nh Nh?t B?n– Luy?n nghe theo các bài h?c trong giáo trình– Khi nghe có th? ???memo?chú thích n?i dung mà mình nghe ???cd, ??c hi?u– ??c qua bài h?i tho?i, ?o?n v?n ?? n?m b?t ???c c?u trúc c?a bài– G?ch chân vào t? và m?u câu m?i– Tra ngh?a và d?ch– Rút ra n?i dung chínhe, Ch? Hán (Kanji)Có nhi?u cách h?c ch? Hán: h?c theo t? ??ng âm, h?c theo b?– ??u tiên b?n nên in các b?, c?ng nh? ch? Hán theo d?ng Flashcard– Không nên h?c cách vi?t ngay t? ??u mà nên nh? ???c m?t ch? ?? l?n sau ch? c?n nhìn vào ch? ?ã có th? ??c ???c và bi?t ???c ngh?a– Khi ?ã nh? ???c m?t ch? và hình dung trong ??u ???c ch? ?ó nh? th? nào thì nên h?c vi?t– Vi?t theo b? và theo th? t? vi?t ch? Hán– Nên th??ng xuyên ki?m tra m?t ch? b?ng Flashcard ?? tránh quên3, Tinh th?n h?c t?p– ?i?u quan tr?ng nh?t quy?t ??nh b?n có thành công trong vi?c h?c ti?ng Nh?t hay không ph? thu?c vào tinh th?n h?c t?p c?a b?n. C?n xác ??nh m?c tiêu h?c r?i s?p x?p th?i gian bi?u h?p lý cho m?i k? n?ng.– Ph?i luôn có ý th?c h?c h?i và tìm tòi. B?t c? n?i ?âu, th?i ?i?m nào c?ng liên h? v?i ti?ng Nh?t ?? nh? t? và cách s? d?ng– Nên tìm c? h?i ti?p xúc và giao l?u v?i ng??i Nh?t và ng??i h?c ti?ng Nh?t ?? rèn kh? n?ng nghe nói.
__________________
trung tam tieng nhat sofl liên tục mở lớp tiếng nhật giao tiếp , tiếng nhật chuyên nghành cho mọi người
Reply With Quote

  #2  
Old 11-06-2017, 10:54 PM
namhoang247 namhoang247 is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 1
Re: Cách t? h?c ti?ng nh?t cho ng??i m?i b?t ??u

loi het font roi phai ghi khong dau
Reply With Quote
  #3  
Old 12-12-2017, 02:19 PM
Simonelave Simonelave is offline
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 26
Black Fat - Ebony moms boobs# 8862407

Black Fat - Ebony moms boobs# 6019043
MILF BBW Big Tits, Ebony Sex# 6036746
Reply With Quote
  #4  
Old 12-13-2017, 02:41 PM
Marcusrex Marcusrex is offline
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 21
Black Fat - Ebony moms boobs# 2243144

Black Fat - Ebony moms boobs# 7639796
MILF BBW Big Tits, Ebony Sex# 1733344
Reply With Quote
  #5  
Old 12-15-2017, 03:13 PM
Jamesurild Jamesurild is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 19
Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass# 7486221

Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass # 4236690
Big Boobs Chubby and Fat Black Tits # 6962287
Reply With Quote
  #6  
Old 12-17-2017, 03:16 PM
Davidgof Davidgof is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 21
Black Fat - Ebony moms boobs# 5352789

Black Fat - Ebony moms boobs# 2176833
MILF BBW Big Tits, Ebony Sex# 6463073
Reply With Quote
  #7  
Old 12-18-2017, 02:54 PM
Jamesurild Jamesurild is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 19
Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass# 8383216

Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass # 7778556
Big Boobs Chubby and Fat Black Tits # 9781409
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
xam minh lam noi len mot tinh cach nam .... tatoodung Sport News 0 06-29-2008 10:04 AM
Cach download nhac? liukan Software Tutorial 6 10-21-2007 01:46 AM
chi mình cach dow fim ze bi_bo1112000 Software Tutorial 3 08-25-2007 03:02 AM
cach dowloa bety299 Comments and Request on the Comics 1 06-01-2007 05:49 AM
Truong Lam Minh - Xe Hoa Cach Biet BlueTear Viet Music Video 0 03-03-2007 10:57 PM


All times are GMT -5. The time now is 01:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.