VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today
forgot Password
Register

Teen Today Dành riêng cho tuổi học trò .............................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-15-2016, 11:11 PM
kinglibra kinglibra is offline
Member
 
Join Date: Feb 2016
Posts: 4
T?ng h?p t? v?ng chuyên nghành hóa h?c b?ng ti?ng Nh?t

Th??ng xuyên h?c t? m?i là yêu c?u b?t bu?c v?i nh?ng ai mu?n c?i thi?n và làm giàu v?n t? v?ng ti?ng Nh?t . Còn v? cách h?c hi?u qu? bao g?m t?ng h?p các ph??ng pháp ghi nh? t? v?ng nhanh và duy trì v?n t? v?ng trong m?t th?i gian dài nh? vào vi?c tích c?c s? d?ng chúng trong th?c t?.

?? V?t ch?t ????
??? công th?c hoá h?c ?????
?? Nguyên t? ???
??O Nguyên t? ô xi ????
?? ??n ch?t ????
??? H?p ch?t ?????
?? h?t (proton,notron,electron) ????
????? ??????? ???? ??? Ti?ng Vi?t
??? ?? Zn Zinc K?m
???? ???? Ar Argon Argon
?????? ?????? Al Aluminum Nhôm
??? ?? S Sulfur L?u Hu?nh
?????? ?????? Y Yttrium
????? ????? Ir Iridium
????? ????? In Indium
??? ??? U Uranium Uranium
??? ?? Cl Chlorine Clo
?????? ?????? Os Osmium
?????? ?????? Cd Cadmium
???? ???? K Potassium Kali
__________________
trung tam tieng nhat sofl liên tục mở lớp tiếng nhật giao tiếp , tiếng nhật chuyên nghành cho mọi người
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
chuyen tình hàn quốc Phuong1996 Comments and Request on the Comics 20 03-12-2009 02:41 PM
yeu càu chuyen ni` cuc hay à nha aza_zo Comments and Request on the Comics 15 09-02-2008 10:34 PM
Chuyen la babykawaii Jokes 0 10-20-2007 06:58 PM
Nhà Tiên Tri Của Nghanh Lưỡng Tử Ánh Sáng...(Thanh Niên Ngày 25/02/07) Tieu_Phuong Daily News 0 02-24-2007 10:11 PM
Hoi Chuyen Dao meturkey Video and Film Sharing 0 02-16-2007 11:44 PM


All times are GMT -5. The time now is 01:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.