VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-03-2020, 07:16 AM
luhai123 luhai123 is offline
Gold Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 420
Firmino ?ã có 51 ???ng ki?n t?o

Firmino có thành tích “d?n c?” ?n t??ng, Sancho l?p k? l?c x?a nay hi?m ? ??u tr??ng Bundesliga, ?T n? Vi?t Nam ???c d? khán tr?n Hàn Qu?c v?i Myanmar là nh?ng tin chính trong b?n tin 0h ngày 2/2 c?a Bóng ?á s?.
Firmino có thành tích “d?n c?” ?n t??ng. Firmino góp fun88asia 3 ???ng ki?n t?o giúp Liverpool giành chi?n th?ng 4-0 tr??c Southampton ? vòng 25 Premier League. Hi?n t?i, Firmino ?ã có 51 ???ng ki?n t?o sau 228 tr?n, nhi?u h?n b?t c? c?u th? nào c?a Liverpool k? t? khi c?u th? ng??i Brazil ??u quân cho ??i bóng này vào n?m 2015.
Barca ph?i c?i thi?n thành tích trên sân khách. Phát bi?u trong bu?i h?p báo tr??c tr?n ??u v?i Levante ? vòng 22 La Liga 2019/2020, HLV Quique Setien th?a nh?n, Barca ph?i c?i thi?n thành tích thi ??u trên sân khách ?? c?nh tranh ch?c vô ??ch v?i Real.
Sancho l?p k? l?c "x?a nay hi?m" ? ??u tr??ng Bundesliga. Theo th?ng kê c?a Opta, th?n ??ng bóng ?á ng??i Anh, Sancho là c?u th? ??u tiên trong l?ch s? Bundesliga cán m?c 25 bàn th?ng tr??c tu?i 20.
Liverpool n?i dài thành tích ?n t??ng ? Anfield. Liverpool có chu?i 20 tr?n th?ng trên sân nhà ? ??u tr??ng cao nh?t n??c Anh, ch? kém k? l?c do chính ??i bóng này thi?t l?p t? tháng 1 ??n tháng 12 n?m 1972 d??i th?i HLV Bill Shankly.

Lampard hài lòng v?i 1 ?i?m. Phát bi?u trong bu?i h?p báo sau tr?n hòa thuckhuya tv binh luan tieng viet 2-2 v?i Leicester City ? vòng 25 Premier League, HLV Lampard cho bi?t, ông hài lòng v?i 1 ?i?m có ???c trên sân King Power. Theo nhà c?m quân ng??i Anh, k?t qu? này ph?n ánh ?úng c?c di?n c?a tr?n ??u.
Leicester City ph?i ti?p t?c chi?n ??u. “B?y cáo” ?ang v?ng vàng ? v? trí th? 3 trên b?ng x?p h?ng Premier League v?i 49 ?i?m, nh?ng HLV Brendan Rodgers kh?ng ??nh, ??i bóng c?a ông ph?i ti?p t?c làm vi?c ch?m ch? ?? k?t thúc mùa gi?i ? v? trí cao nh?t có th?.
?T n? Vi?t Nam ???c d? khán tr?n Hàn Qu?c v?i Myanmar. HLV Mai ??c Chung cho bi?t, ?T n? Vi?t Nam s? ???c d? khán tr?n ??u gi?a ?T n? Hàn Qu?c v?i ?T n? Myanmar ? vòng lo?i th? 3 Olympic Tokyo 2020. Ông nói: “Ban hu?n luy?n s? cho các c?u th? d? khán tr?n m? màn gi?a Myanmar và Hàn Qu?c vào ngày 3/2 và ti?n hành h?p ??u pháp v?i ph??ng án chi?n thu?t c? th?. M?c tiêu c?a ??i là v??t qua t?ng tr?n ??u, trên tinh th?n tôn tr?ng ??i ph??ng”.
Lý do Martin Lò gia nh?p H?i Phòng. Phát bi?u tr??c báo gi?i, Martin Lò ti?t l?, lý do anh r?i Ph? Hi?n FC ch? sau m?t mùa gi?i g?n bó ?? gia nh?p H?i Phòng là vì ??i bóng ??t c?ng là câu l?c b? m?nh, có nhi?u c?u th? Vi?t ki?u.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.