VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Love and Mariage
forgot Password
Register

Love and Mariage Tình Yêu và Hôn nhân ........... Phụ nữ và xã hội .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-23-2018, 01:42 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 12
Khách hàng t?i huy?n Ph??c Long ???c Prudential chi tr? trên 2,3 t? ??ng

T?i 30/3, t?i th? tr?n Ph??c Long (huy?n Ph??c Long), V?n phòng B?c Liêu - Công ty TNHH BHNT Prudential Vi?t Nam t? ch?c l? chi tr? quy?n l?i b?o hi?m cho khách hàng xa?y ra s? ki?n b?o hi?m. Quy?n l?i ???c chi tr? là quy?n l?i t? vong dành cho khách hàng Tô B?o Qu?c (?p Ph??c Th?, xã Ph??c Long, huy?n Ph??c Long).

??i di?n công ty ?ã trao b?ng t??ng tr?ng s? ti?n chi tr? trên 2 t? 315 tri?u ??ng cho ??i di?n gia ?ình (s? ti?n này ?ã ???c chuy?n vào tài kho?n c?a ng??i ??i di?n gia ?ình tr??c ?ó). D?p này, công ty c?ng ?ã chia se? n?i bu?n cùng gia ?ình, mong r?ng gia ?ình s? s?m v??t qua n?i ?au m?t ng??i thân…

[?IMG]

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Prudential h?p tác Vietbank tri?n khai mô hình kinh doanh b?o hi?m qua ngân hàng azurelight Teen Today 5 05-12-2018 08:31 AM
Prudential chi tr? 1,5 t? ??ng cho 3 khách hàng t?i ??k L?k, Long An và Bình Ph??c. azurelight Short Stories 0 04-22-2018 01:14 AM
B?o hi?m Prudential h?p tác cùng Vietbank giúp khách hàng d? ti?p c?n h?n azurelight Celebrity News 0 04-10-2018 01:32 AM
Gi?i thi?u hãng hàng không hàn qu?c cn t?i tphcm CNTT_IT Daily News 0 04-03-2017 11:44 PM
S? l??c v? Cebu Pacific hãng hàng không qu?c t? Philippines CNTT_IT Daily News 0 03-05-2017 11:51 PM


All times are GMT -5. The time now is 02:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.