VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Software Tutorial
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-11-2007, 10:42 PM
BlueTear BlueTear is offline
Super Moderator
 
Join Date: Apr 2008
Location: Ở hà nh tinh khác
Posts: 571
Tăng Tốc Browse Firefox toi*' muc toi da

Gõ about:config và o ô address để và o bảng config của FF rồi set tiếp như sau:

1 > Đổi giá trị network.http.pipelining thà nh true
2 > Đổi giá trị network.http.pipelining.maxrequests thà nh 500 .
3 > Đổi giá trị network.http.proxy.pipelining thà nh true
4 > Right click, chọn New , chọn Integer , nhập tên là nglayout.initialpaint.delay , set giá trị bằng 0 .

Hãy thá»­ 1 lần rồi xem bạn sẽ thấy hiẹu nghiẹm ngay mÃ
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.