VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-17-2019, 02:33 AM
simsodep8388 simsodep8388 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2018
Posts: 23
Gi?m 50% SIM S? ??P - ??u 03*05*07*08

? Mr Th?ng: 0944.88.9999
#sodep
#simsodep
SimSoDep.Company

• Giao D?ch Toàn Qu?c 24/24 !!!
• Dùng Th? Và Hoàn Tr? L?i Sim Trong Vòng 10 Ngày
• Mua Bán - Trao ??i - C?m C? Sim T? Quý - Ng? Quý - L?c Quý - Taxi
• Duy Nh?t T?i ?ây Mua Bán Tr? Góp Lãi 0.0010% (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u)

• Tìm Sim VIP Theo Yêu C?u
• Bán Hàng: Nhanh. Chu?n. Giá T?t Nh?t
• Thu Mua Sim S? ??p ?ã Qua S? D?ng V?i Giá Cao Nh?t
• C?m C?: ??nh Giá Cao V?i Lãi Su?t Th?p (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u)

• Name: ?? M?nh Th?ng (SN 1983)
• Mobile: 0902.83.83.83 - 0912.83.83.83
• Tel: 024.22.345.678 - Fax: 0246.288.4444

• Website: simsodep.company
• Email: thang.simsodep@gmail.com
• Facebook: facebook.com/thang.simsodep

• Công ty CP Th??ng m?i và D?ch v? Vi?n thông H?ng Th?nh
• MST: 0104507482 - Ngày C?p: 03/03/2010 - N?i C?p: Hà N?i
• Add: S? 16 ngõ 105 Nguy?n Trãi - P Th??ng ?ình - Q Thanh Xuân - TP Hà N?i

========== SALE OFF SIM S? ??P ??U 03. 05. 07. 08
0855205666 = 5.000.000 VN? - 0855204666 = 5.000.000 VN?
0855203666 = 5.000.000 VN? - 0855097666 = 5.000.000 VN?
0855091666 = 5.000.000 VN? - 0853639666 = 5.000.000 VN?
0852567897 = 5.000.000 VN? - 0852567894 = 5.000.000 VN?
0838738555 = 5.000.000 VN? - 0834799555 = 5.000.000 VN?
0833567894 = 5.000.000 VN? - 0832888588 = 5.000.000 VN?
0829474474 = 5.000.000 VN? - 0827818666 = 5.000.000 VN?
0827023666 = 5.000.000 VN? - 0827020666 = 5.000.000 VN?
0824477477 = 5.000.000 VN? - 0824433433 = 5.000.000 VN?
0824432666 = 5.000.000 VN? - 0824011011 = 5.000.000 VN?
0823571234 = 5.000.000 VN? - 0823570123 = 5.000.000 VN?
0818928666 = 5.000.000 VN? - 0818924924 = 5.000.000 VN?
0818915666 = 5.000.000 VN? - 0818914914 = 5.000.000 VN?
0818713713 = 5.000.000 VN? - 0815080666 = 5.000.000 VN?
0815080555 = 5.000.000 VN? - 0815073939 = 5.000.000 VN?

0812565666 = 5.000.000 VN? - 0812529666 = 5.000.000 VN?
0812528666 = 5.000.000 VN? - 0812527799 = 5.000.000 VN?
0812524666 = 5.000.000 VN? - 0812523666 = 5.000.000 VN?
0812515666 = 5.000.000 VN? - 0812511511 = 5.000.000 VN?
0812505777 = 5.000.000 VN? - 0799450450 = 5.000.000 VN?
0799431431 = 5.000.000 VN? - 0799417417 = 5.000.000 VN?
0799409409 = 5.000.000 VN? - 0797483483 = 5.000.000 VN?
0797482482 = 5.000.000 VN? - 0797481481 = 5.000.000 VN?
0797480480 = 5.000.000 VN? - 0796774774 = 5.000.000 VN?
0796772772 = 5.000.000 VN? - 0796770770 = 5.000.000 VN?
0796722722 = 5.000.000 VN? - 0796646646 = 5.000.000 VN?
0789483777 = 5.000.000 VN? - 0789466566 = 5.000.000 VN?
0789462777 = 5.000.000 VN? - 0789450777 = 5.000.000 VN?
0789401777 = 5.000.000 VN? - 0789400800 = 5.000.000 VN?
0789400700 = 5.000.000 VN? - 0789400600 = 5.000.000 VN?

0788641641 = 5.000.000 VN? - 0788640640 = 5.000.000 VN?
0788630630 = 5.000.000 VN? - 0787734734 = 5.000.000 VN?
0787731731 = 5.000.000 VN? - 0787728728 = 5.000.000 VN?
0787674674 = 5.000.000 VN? - 0787673673 = 5.000.000 VN?
0787672672 = 5.000.000 VN? - 0787670670 = 5.000.000 VN?
0787574574 = 5.000.000 VN? - 0787573573 = 5.000.000 VN?
0787572572 = 5.000.000 VN? - 0787571571 = 5.000.000 VN?
0787518518 = 5.000.000 VN? - 0787516516 = 5.000.000 VN?
0705378668 = 5.000.000 VN? - 0705376886 = 5.000.000 VN?
0702567799 = 5.000.000 VN? - 0702450450 = 5.000.000 VN?
0702303456 = 5.000.000 VN? - 0598778877 = 5.000.000 VN?
0598657979 = 5.000.000 VN? - 0393965777 = 5.000.000 VN?
0393964777 = 5.000.000 VN? - 0393962777 = 5.000.000 VN?
0393961777 = 5.000.000 VN? - 0393960777 = 5.000.000 VN?
0393958777 = 5.000.000 VN? - 0393954777 = 5.000.000 VN?

0393953777 = 5.000.000 VN? - 0393952777 = 5.000.000 VN?
0393951777 = 5.000.000 VN? - 0393950777 = 5.000.000 VN?
0393948777 = 5.000.000 VN? - 0393945777 = 5.000.000 VN?
0393943777 = 5.000.000 VN? - 0393942777 = 5.000.000 VN?
0393941777 = 5.000.000 VN? - 0393940777 = 5.000.000 VN?
0393928777 = 5.000.000 VN? - 0393926777 = 5.000.000 VN?
0393925777 = 5.000.000 VN? - 0393924777 = 5.000.000 VN?
0393923777 = 5.000.000 VN? - 0393921777 = 5.000.000 VN?
0393920777 = 5.000.000 VN? - 0393918777 = 5.000.000 VN?
0393916777 = 5.000.000 VN? - 0393915777 = 5.000.000 VN?
0393914777 = 5.000.000 VN? - 0393913777 = 5.000.000 VN?
0393912777 = 5.000.000 VN? - 0393910777 = 5.000.000 VN?
0393908777 = 5.000.000 VN? - 0393906777 = 5.000.000 VN?
0393905777 = 5.000.000 VN? - 0393904777 = 5.000.000 VN?
0393903777 = 5.000.000 VN? - 0393902777 = 5.000.000 VN?

0393901777 = 5.000.000 VN? - 0389036777 = 5.000.000 VN?
0389035777 = 5.000.000 VN? - 0388073777 = 5.000.000 VN?
0363563777 = 5.000.000 VN? - 0363074777 = 5.000.000 VN?
0363073777 = 5.000.000 VN? - 0363072777 = 5.000.000 VN?
0363071777 = 5.000.000 VN? - 0348522666 = 5.000.000 VN?
0348515666 = 5.000.000 VN? - 0348511666 = 5.000.000 VN?
0348505666 = 5.000.000 VN? - 0348500666 = 5.000.000 VN?
0348485666 = 5.000.000 VN? - 0345693777 = 5.000.000 VN?
0345659777 = 5.000.000 VN? - 0345654777 = 5.000.000 VN?
0859998997 = 5.500.000 VN? - 0859998995 = 5.500.000 VN?
0859998993 = 5.500.000 VN? - 0859463939 = 5.500.000 VN?
0855208666 = 5.500.000 VN? - 0855090555 = 5.500.000 VN?
0855089666 = 5.500.000 VN? - 0852567896 = 5.500.000 VN?
0852567893 = 5.500.000 VN? - 0852567892 = 5.500.000 VN?
0838738866 = 5.500.000 VN? - 0838738686 = 5.500.000 VN?

0838175175 = 5.500.000 VN? - 0834796699 = 5.500.000 VN?
0833567896 = 5.500.000 VN? - 0833567895 = 5.500.000 VN?
0833567893 = 5.500.000 VN? - 0833040555 = 5.500.000 VN?
0827918686 = 5.500.000 VN? - 0827903939 = 5.500.000 VN?
0812505666 = 5.500.000 VN? - 0789483555 = 5.500.000 VN?
0789462555 = 5.500.000 VN? - 0789450666 = 5.500.000 VN?
0789404555 = 5.500.000 VN? - 0789401555 = 5.500.000 VN?
0782378237 = 5.500.000 VN? - 0777439666 = 5.500.000 VN?
0777439555 = 5.500.000 VN? - 0769536536 = 5.500.000 VN?
0705396886 = 5.500.000 VN? - 0702563939 = 5.500.000 VN?
0702483939 = 5.500.000 VN? - 0702483456 = 5.500.000 VN?
0702324777 = 5.500.000 VN? - 0702324555 = 5.500.000 VN?
0702320123 = 5.500.000 VN? - 0599188777 = 5.500.000 VN?
0393893777 = 5.500.000 VN? - 0393844777 = 5.500.000 VN?
0389422777 = 5.500.000 VN? - 0389411777 = 5.500.000 VN?

0389400777 = 5.500.000 VN? - 0389365777 = 5.500.000 VN?
0389344777 = 5.500.000 VN? - 0389246777 = 5.500.000 VN?
0389244777 = 5.500.000 VN? - 0389144777 = 5.500.000 VN?
0389044777 = 5.500.000 VN? - 0389038777 = 5.500.000 VN?
0363076777 = 5.500.000 VN? - 0363075777 = 5.500.000 VN?
0349559555 = 5.500.000 VN? - 0347756777 = 5.500.000 VN?
0345944777 = 5.500.000 VN? - 0345811777 = 5.500.000 VN?
0344060777 = 5.500.000 VN? - 0344055777 = 5.500.000 VN?
0344044777 = 5.500.000 VN? - 0335079777 = 5.500.000 VN?
0334744777 = 5.500.000 VN? - 0334689777 = 5.500.000 VN?
0334646777 = 5.500.000 VN? - 0332442777 = 5.500.000 VN?
0859999797 = 6.000.000 VN? - 0859999494 = 6.000.000 VN?
0859999292 = 6.000.000 VN? - 0859999191 = 6.000.000 VN?
0859456555 = 6.000.000 VN? - 0859108686 = 6.000.000 VN?
0858888787 = 6.000.000 VN? - 0858888778 = 6.000.000 VN?

0858888484 = 6.000.000 VN? - 0858888448 = 6.000.000 VN?
0858888080 = 6.000.000 VN? - 0855202777 = 6.000.000 VN?
0855202555 = 6.000.000 VN? - 0855090777 = 6.000.000 VN?
0855089777 = 6.000.000 VN? - 0854400400 = 6.000.000 VN?
0852567898 = 6.000.000 VN? - 0839218866 = 6.000.000 VN?
0839218686 = 6.000.000 VN? - 0827818686 = 6.000.000 VN?
0816666776 = 6.000.000 VN? - 0816666767 = 6.000.000 VN?
0816666556 = 6.000.000 VN? - 0816666464 = 6.000.000 VN?
0816666363 = 6.000.000 VN? - 0816666336 = 6.000.000 VN?
0816666262 = 6.000.000 VN? - 0815075678 = 6.000.000 VN?
0812533777 = 6.000.000 VN? - 0812527666 = 6.000.000 VN?
0812522777 = 6.000.000 VN? - 0812510510 = 6.000.000 VN?
0792121983 = 6.000.000 VN? - 0789483666 = 6.000.000 VN?
0789401666 = 6.000.000 VN? - 0773224455 = 6.000.000 VN?
0766582582 = 6.000.000 VN? - 0705378866 = 6.000.000 VN?

0705366886 = 6.000.000 VN? - 0702324567 = 6.000.000 VN?
0702322777 = 6.000.000 VN? - 0702322555 = 6.000.000 VN?
0599190888 = 6.000.000 VN? - 0599185999 = 6.000.000 VN?
0599185888 = 6.000.000 VN? - 0599184999 = 6.000.000 VN?
0599184888 = 6.000.000 VN? - 0599183999 = 6.000.000 VN?
0599183888 = 6.000.000 VN? - 0599182999 = 6.000.000 VN?
0599182888 = 6.000.000 VN? - 0599176888 = 6.000.000 VN?
0599175999 = 6.000.000 VN? - 0599175888 = 6.000.000 VN?
0599174999 = 6.000.000 VN? - 0599174888 = 6.000.000 VN?
0599173888 = 6.000.000 VN? - 0599062999 = 6.000.000 VN?
0599062888 = 6.000.000 VN? - 0599061888 = 6.000.000 VN?
0599059888 = 6.000.000 VN? - 0599057999 = 6.000.000 VN?
0599054888 = 6.000.000 VN? - 0599053999 = 6.000.000 VN?
0599053888 = 6.000.000 VN? - 0599052999 = 6.000.000 VN?
0599052888 = 6.000.000 VN? - 0599051888 = 6.000.000 VN?

0599049888 = 6.000.000 VN? - 0599047999 = 6.000.000 VN?
0599047888 = 6.000.000 VN? - 0599045888 = 6.000.000 VN?
0598694888 = 6.000.000 VN? - 0598319888 = 6.000.000 VN?
0598318999 = 6.000.000 VN? - 0598317999 = 6.000.000 VN?
0598316999 = 6.000.000 VN? - 0598315999 = 6.000.000 VN?
0598315888 = 6.000.000 VN? - 0598314999 = 6.000.000 VN?
0598314888 = 6.000.000 VN? - 0598313999 = 6.000.000 VN?
0598313888 = 6.000.000 VN? - 0598312999 = 6.000.000 VN?
0598310999 = 6.000.000 VN? - 0598310888 = 6.000.000 VN?
0598309888 = 6.000.000 VN? - 0598308999 = 6.000.000 VN?
0598307999 = 6.000.000 VN? - 0598306999 = 6.000.000 VN?
0598306888 = 6.000.000 VN? - 0598305888 = 6.000.000 VN?
0598304999 = 6.000.000 VN? - 0598304888 = 6.000.000 VN?
0598303999 = 6.000.000 VN? - 0598303888 = 6.000.000 VN?
0598302999 = 6.000.000 VN? - 0598302888 = 6.000.000 VN?
Reply With Quote

  #2  
Old 03-26-2019, 02:03 AM
tuananhprs19 tuananhprs19 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 4
Re: Gi?m 50% SIM S? ??P - ??u 03*05*07*08

DNTN Th?c ?n gia súc V?n Phúc - Chuyên cung c?p các lo?i nguyên li?u th?c ?n ch?n nuôi gia súc, th?y s?n g?m:
- Bã hèm bia
- B?t cá bi?n
- B?t lông v?
- Men bia khô
- B?t ??u tôm.
Khách hàng có nhu c?u, vui lòng liên h? Mr Thu?n - 0975005303 (Zalo & Viber)
Chi ti?t tham kh?o thêm t?i các ??a ch? sau:
https://www.facebook.com/banbahembiamalaysia/
https://www.facebook.com/bahembiataiphutho/
https://www.facebook.com/menbiakhotaihungyen/
https://www.facebook.com/bahembiavanphuc/
https://www.facebook.com/bahembiavp50dam/
https://www.facebook.com/botlongvunhapkhau
https://www.facebook.com/bahembiahaiduong/
https://www.facebook.com/bahembiakho/
https://www.facebook.com/bahembiataihanoi/
https://www.facebook.com/hembiakho50dam/
https://www.facebook.com/banbahembiahungyen/
https://www.facebook.com/bahembiakhotaihungyen/
https://www.facebook.com/bahembiavp/
https://www.facebook.com/bahembia50vanphuchcm/
https://www.facebook.com/bahembia50mienbac/
https://www.facebook.com/menbiakho50dam/
https://www.facebook.com/bahembiataihungyen/
https://www.facebook.com/badaunanhvietnam/
https://www.facebook.com/baominhnltags/
https://www.facebook.com/bahembia50damvp/
https://www.facebook.com/botlongvuvietnam/
https://www.facebook.com/bahembia50vp/
https://www.facebook.com/bahembiahungyen/
https://www.facebook.com/bahembiakho50dam/
https://www.facebook.com/bahembia50dam/
https://www.facebook.com/bahembia/
https://www.facebook.com/xaydunghungphathcm/
https://www.facebook.com/bahembia50vanphuc/
https://www.facebook.com/bahembiavphaiduong/
https://www.facebook.com/behembiavphungyen/
https://www.facebook.com/babia50dam/
https://www.facebook.com/babiasaykho50dam/
https://www.facebook.com/Vinhomesquan9.official/
https://bahembiasaykho.wordpress.com/
http://bahembiakho.blogspot.com/
http://bahembiakho50.blogspot.com/
http://botlongvuvn.blogspot.com/
http://bahembiakho.blogtiengviet.net/
https://bahembiahaiduong.wordpress.com/

https://bahembiahanam.wordpress.com/
https://bahembiahungyen.wordpress.com/
https://bahembiahanoi.wordpress.com/
https://bahembia50dam.wordpress.com/
https://bahembiavanphuc.wordpress.com/
https://bahembiavanphuc.com
Reply With Quote
  #3  
Old 05-23-2019, 11:06 AM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by simsodep8388 View Post
? Mr Th?ng: 0944.88.9999 #sodep #simsodep SimSoDep.Company • Giao D?ch Toàn Qu?c 24/24 !!! • Dùng Th? Và Hoàn Tr? L?i Sim Trong Vòng 10 Ngày • Mua Bán - Trao ??i - C?m C? Sim T? Quý - Ng? Quý - L?c Quý - Taxi • Duy Nh?t T?i ?ây Mua Bán Tr? Góp Lãi 0.0010% (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u) • Tìm Sim VIP Theo Yêu C?u • Bán Hàng: Nhanh. Chu?n. Giá T?t Nh?t • Thu Mua Sim S? ??p ?ã Qua S? D?ng V?i Giá Cao Nh?t • C?m C?: ??nh Giá Cao V?i Lãi Su?t Th?p (Sim Có Giá Trên 50 Tri?u) • Name: ?? M?nh Th?ng (SN 1983) • Mobile: 0902.83.83.83 - 0912.83.83.83 • Tel: 024.22.345.678 - Fax: 0246.288.4444 • Website: simsodep.company • Email: thang.simsodep@gmail.com • Facebook: facebook.com/thang.simsodep • Công ty CP Th??ng m?i và D?ch v? Vi?n thông H?ng Th?nh • MST: 0104507482 - Ngày C?p: 03/03/2010 - N?i C?p: Hà N?i • Add: S? 16 ngõ 105 Nguy?n Trãi - P Th??ng ?ình - Q Thanh Xuân - TP Hà N?i ========== SALE OFF SIM S? ??P ??U 03. 05. 07. 08 0855205666 = 5.000.000 VN? - 0855204666 = 5.000.000 VN? 0855203666 = 5.000.000 VN? - 0855097666 = 5.000.000 VN? 0855091666 = 5.000.000 VN? - 0853639666 = 5.000.000 VN? 0852567897 = 5.000.000 VN? - 0852567894 = 5.000.000 VN? 0838738555 = 5.000.000 VN? - 0834799555 = 5.000.000 VN? 0833567894 = 5.000.000 VN? - 0832888588 = 5.000.000 VN? 0829474474 = 5.000.000 VN? - 0827818666 = 5.000.000 VN? 0827023666 = 5.000.000 VN? - 0827020666 = 5.000.000 VN? 0824477477 = 5.000.000 VN? - 0824433433 = 5.000.000 VN? 0824432666 = 5.000.000 VN? - 0824011011 = 5.000.000 VN? 0823571234 = 5.000.000 VN? - 0823570123 = 5.000.000 VN? 0818928666 = 5.000.000 VN? - 0818924924 = 5.000.000 VN? 0818915666 = 5.000.000 VN? - 0818914914 = 5.000.000 VN? 0818713713 = 5.000.000 VN? - 0815080666 = 5.000.000 VN? 0815080555 = 5.000.000 VN? - 0815073939 = 5.000.000 VN? 0812565666 = 5.000.000 VN? - 0812529666 = 5.000.000 VN? 0812528666 = 5.000.000 VN? - 0812527799 = 5.000.000 VN? 0812524666 = 5.000.000 VN? - 0812523666 = 5.000.000 VN? 0812515666 = 5.000.000 VN? - 0812511511 = 5.000.000 VN? 0812505777 = 5.000.000 VN? - 0799450450 = 5.000.000 VN? 0799431431 = 5.000.000 VN? - 0799417417 = 5.000.000 VN? 0799409409 = 5.000.000 VN? - 0797483483 = 5.000.000 VN? 0797482482 = 5.000.000 VN? - 0797481481 = 5.000.000 VN? 0797480480 = 5.000.000 VN? - 0796774774 = 5.000.000 VN? 0796772772 = 5.000.000 VN? - 0796770770 = 5.000.000 VN? 0796722722 = 5.000.000 VN? - 0796646646 = 5.000.000 VN? 0789483777 = 5.000.000 VN? - 0789466566 = 5.000.000 VN? 0789462777 = 5.000.000 VN? - 0789450777 = 5.000.000 VN? 0789401777 = 5.000.000 VN? - 0789400800 = 5.000.000 VN? 0789400700 = 5.000.000 VN? - 0789400600 = 5.000.000 VN? 0788641641 = 5.000.000 VN? - 0788640640 = 5.000.000 VN? 0788630630 = 5.000.000 VN? - 0787734734 = 5.000.000 VN? 0787731731 = 5.000.000 VN? - 0787728728 = 5.000.000 VN? 0787674674 = 5.000.000 VN? - 0787673673 = 5.000.000 VN? 0787672672 = 5.000.000 VN? - 0787670670 = 5.000.000 VN? 0787574574 = 5.000.000 VN? - 0787573573 = 5.000.000 VN? 0787572572 = 5.000.000 VN? - 0787571571 = 5.000.000 VN? 0787518518 = 5.000.000 VN? - 0787516516 = 5.000.000 VN? 0705378668 = 5.000.000 VN? - 0705376886 = 5.000.000 VN? 0702567799 = 5.000.000 VN? - 0702450450 = 5.000.000 VN? 0702303456 = 5.000.000 VN? - 0598778877 = 5.000.000 VN? 0598657979 = 5.000.000 VN? - 0393965777 = 5.000.000 VN? 0393964777 = 5.000.000 VN? - 0393962777 = 5.000.000 VN? 0393961777 = 5.000.000 VN? - 0393960777 = 5.000.000 VN? 0393958777 = 5.000.000 VN? - 0393954777 = 5.000.000 VN? 0393953777 = 5.000.000 VN? - 0393952777 = 5.000.000 VN? 0393951777 = 5.000.000 VN? - 0393950777 = 5.000.000 VN? 0393948777 = 5.000.000 VN? - 0393945777 = 5.000.000 VN? 0393943777 = 5.000.000 VN? - 0393942777 = 5.000.000 VN? 0393941777 = 5.000.000 VN? - 0393940777 = 5.000.000 VN? 0393928777 = 5.000.000 VN? - 0393926777 = 5.000.000 VN? 0393925777 = 5.000.000 VN? - 0393924777 = 5.000.000 VN? 0393923777 = 5.000.000 VN? - 0393921777 = 5.000.000 VN? 0393920777 = 5.000.000 VN? - 0393918777 = 5.000.000 VN? 0393916777 = 5.000.000 VN? - 0393915777 = 5.000.000 VN? 0393914777 = 5.000.000 VN? - 0393913777 = 5.000.000 VN? 0393912777 = 5.000.000 VN? - 0393910777 = 5.000.000 VN? 0393908777 = 5.000.000 VN? - 0393906777 = 5.000.000 VN? 0393905777 = 5.000.000 VN? - 0393904777 = 5.000.000 VN? 0393903777 = 5.000.000 VN? - 0393902777 = 5.000.000 VN? 0393901777 = 5.000.000 VN? - 0389036777 = 5.000.000 VN? 0389035777 = 5.000.000 VN? - 0388073777 = 5.000.000 VN? 0363563777 = 5.000.000 VN? - 0363074777 = 5.000.000 VN? 0363073777 = 5.000.000 VN? - 0363072777 = 5.000.000 VN? 0363071777 = 5.000.000 VN? - 0348522666 = 5.000.000 VN? 0348515666 = 5.000.000 VN? - 0348511666 = 5.000.000 VN? 0348505666 = 5.000.000 VN? - 0348500666 = 5.000.000 VN? 0348485666 = 5.000.000 VN? - 0345693777 = 5.000.000 VN? 0345659777 = 5.000.000 VN? - 0345654777 = 5.000.000 VN? 0859998997 = 5.500.000 VN? - 0859998995 = 5.500.000 VN? 0859998993 = 5.500.000 VN? - 0859463939 = 5.500.000 VN? 0855208666 = 5.500.000 VN? - 0855090555 = 5.500.000 VN? 0855089666 = 5.500.000 VN? - 0852567896 = 5.500.000 VN? 0852567893 = 5.500.000 VN? - 0852567892 = 5.500.000 VN? 0838738866 = 5.500.000 VN? - 0838738686 = 5.500.000 VN? 0838175175 = 5.500.000 VN? - 0834796699 = 5.500.000 VN? 0833567896 = 5.500.000 VN? - 0833567895 = 5.500.000 VN? 0833567893 = 5.500.000 VN? - 0833040555 = 5.500.000 VN? 0827918686 = 5.500.000 VN? - 0827903939 = 5.500.000 VN? 0812505666 = 5.500.000 VN? - 0789483555 = 5.500.000 VN? 0789462555 = 5.500.000 VN? - 0789450666 = 5.500.000 VN? 0789404555 = 5.500.000 VN? - 0789401555 = 5.500.000 VN? 0782378237 = 5.500.000 VN? - 0777439666 = 5.500.000 VN? 0777439555 = 5.500.000 VN? - 0769536536 = 5.500.000 VN? 0705396886 = 5.500.000 VN? - 0702563939 = 5.500.000 VN? 0702483939 = 5.500.000 VN? - 0702483456 = 5.500.000 VN? 0702324777 = 5.500.000 VN? - 0702324555 = 5.500.000 VN? 0702320123 = 5.500.000 VN? - 0599188777 = 5.500.000 VN? 0393893777 = 5.500.000 VN? - 0393844777 = 5.500.000 VN? 0389422777 = 5.500.000 VN? - 0389411777 = 5.500.000 VN? 0389400777 = 5.500.000 VN? - 0389365777 = 5.500.000 VN? 0389344777 = 5.500.000 VN? - 0389246777 = 5.500.000 VN? 0389244777 = 5.500.000 VN? - 0389144777 = 5.500.000 VN? 0389044777 = 5.500.000 VN? - 0389038777 = 5.500.000 VN? 0363076777 = 5.500.000 VN? - 0363075777 = 5.500.000 VN? 0349559555 = 5.500.000 VN? - 0347756777 = 5.500.000 VN? 0345944777 = 5.500.000 VN? - 0345811777 = 5.500.000 VN? 0344060777 = 5.500.000 VN? - 0344055777 = 5.500.000 VN? 0344044777 = 5.500.000 VN? - 0335079777 = 5.500.000 VN? 0334744777 = 5.500.000 VN? - 0334689777 = 5.500.000 VN? 0334646777 = 5.500.000 VN? - 0332442777 = 5.500.000 VN? 0859999797 = 6.000.000 VN? - 0859999494 = 6.000.000 VN? 0859999292 = 6.000.000 VN? - 0859999191 = 6.000.000 VN? 0859456555 = 6.000.000 VN? - 0859108686 = 6.000.000 VN? 0858888787 = 6.000.000 VN? - 0858888778 = 6.000.000 VN? 0858888484 = 6.000.000 VN? - 0858888448 = 6.000.000 VN? 0858888080 = 6.000.000 VN? - 0855202777 = 6.000.000 VN? 0855202555 = 6.000.000 VN? - 0855090777 = 6.000.000 VN? 0855089777 = 6.000.000 VN? - 0854400400 = 6.000.000 VN? 0852567898 = 6.000.000 VN? - 0839218866 = 6.000.000 VN? 0839218686 = 6.000.000 VN? - 0827818686 = 6.000.000 VN? 0816666776 = 6.000.000 VN? - 0816666767 = 6.000.000 VN? 0816666556 = 6.000.000 VN? - 0816666464 = 6.000.000 VN? 0816666363 = 6.000.000 VN? - 0816666336 = 6.000.000 VN? 0816666262 = 6.000.000 VN? - 0815075678 = 6.000.000 VN? 0812533777 = 6.000.000 VN? - 0812527666 = 6.000.000 VN? 0812522777 = 6.000.000 VN? - 0812510510 = 6.000.000 VN? 0792121983 = 6.000.000 VN? - 0789483666 = 6.000.000 VN? 0789401666 = 6.000.000 VN? - 0773224455 = 6.000.000 VN? 0766582582 = 6.000.000 VN? - 0705378866 = 6.000.000 VN? 0705366886 = 6.000.000 VN? - 0702324567 = 6.000.000 VN? 0702322777 = 6.000.000 VN? - 0702322555 = 6.000.000 VN? 0599190888 = 6.000.000 VN? - 0599185999 = 6.000.000 VN? 0599185888 = 6.000.000 VN? - 0599184999 = 6.000.000 VN? 0599184888 = 6.000.000 VN? - 0599183999 = 6.000.000 VN? 0599183888 = 6.000.000 VN? - 0599182999 = 6.000.000 VN? 0599182888 = 6.000.000 VN? - 0599176888 = 6.000.000 VN? 0599175999 = 6.000.000 VN? - 0599175888 = 6.000.000 VN? 0599174999 = 6.000.000 VN? - 0599174888 = 6.000.000 VN? 0599173888 = 6.000.000 VN? - 0599062999 = 6.000.000 VN? 0599062888 = 6.000.000 VN? - 0599061888 = 6.000.000 VN? 0599059888 = 6.000.000 VN? - 0599057999 = 6.000.000 VN? 0599054888 = 6.000.000 VN? - 0599053999 = 6.000.000 VN? 0599053888 = 6.000.000 VN? - 0599052999 = 6.000.000 VN? 0599052888 = 6.000.000 VN? - 0599051888 = 6.000.000 VN? 0599049888 = 6.000.000 VN? - 0599047999 = 6.000.000 VN? 0599047888 = 6.000.000 VN? - 0599045888 = 6.000.000 VN? 0598694888 = 6.000.000 VN? - 0598319888 = 6.000.000 VN? 0598318999 = 6.000.000 VN? - 0598317999 = 6.000.000 VN? 0598316999 = 6.000.000 VN? - 0598315999 = 6.000.000 VN? 0598315888 = 6.000.000 VN? - 0598314999 = 6.000.000 VN? 0598314888 = 6.000.000 VN? - 0598313999 = 6.000.000 VN? 0598313888 = 6.000.000 VN? - 0598312999 = 6.000.000 VN? 0598310999 = 6.000.000 VN? - 0598310888 = 6.000.000 VN? 0598309888 = 6.000.000 VN? - 0598308999 = 6.000.000 VN? 0598307999 = 6.000.000 VN? - 0598306999 = 6.000.000 VN? 0598306888 = 6.000.000 VN? - 0598305888 = 6.000.000 VN? 0598304999 = 6.000.000 VN? - 0598304888 = 6.000.000 VN? 0598303999 = 6.000.000 VN? - 0598303888 = 6.000.000 VN? 0598302999 = 6.000.000 VN? - 0598302888 = 6.000.000 VN?
Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.