VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-17-2017, 12:02 PM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
2 cách dùng chanh t??i ?i?u tr? hôi nách

Hàm l??ng axit citric trong chanh t??i có kh? n?ng sát khu?n, kh? mùi hôi trên c? th? r?t hi?u qu?, ??c bi?t là mùi hôi nách. Ngoài ra, ngu?n vitamin C d?i dào trong lo?i qu? này có tác d?ng làm se khít l? chân lông, d??ng tr?ng da vùng da d??i cánh tay.

Tr? hôi nách b?ng chanh t??i và d?a chu?t

Cách tr? hôi nách b?ng chanh t??i k?t h?p v?i d?a chu?t v?a kh? mùi hôi nách v?a có tác d?ng làm tr?ng da và se khít lô chân lông hi?u qu?.


Cách th?c hi?n:
L?y 3 trái chanh v?t n??c sau ?ó ép 30gr d?a chu?t l?y n??c. Pha 2 dung d?ch này v?i nhau là b?n ?ã có h?n h?p trong cách tr? hôi nách b?ng chanh và d?a chu?t r?t hi?u qu? ??y. B?n có th? gi? dung d?ch này trong ng?n mát t? l?nh ?? s? d?ng t? 2 – 3 ngày trong tu?n nhé. ?ây là ph??ng pháp giúp tránh ???c m? hôi nách hi?u qu? vào nh?ng ngày th?i ti?t oi b?c nh?t.Hãy th?c hi?n ??u ??n m?i ngày tr??c khi ?i ng? ?? có hi?u qu? tr? hôi nách t?t nh?t.
>>> có nên c?o lông nách nam

Tr? hôi nách b?ng chanh và g?ng t??i

Theo y h?c c? truy?n, g?ng có v? cay, tính ?m, có tác d?ng tán hàn, ôn trung, tiêu ?àm, hành th?y, gi?i ??c. G?ng t??i ch?a 20-25% là tinh d?u và 20-30% là ch?t cay. Các ch?t này có tác d?ng ng?n ng?a quá trình ra m? hôi và giúp vùng nách khô thoáng, kh? mùi. Cách tr? hôi nách b?ng chanh t??i và g?ng là m?o tr? hôi nách không th? b? qua.


bà b?u có nên s? d?ng l?n kh? mùi hay không
cách tr? hôi nách tri?t ??

Cách th?c hi?n:
B?n s? d?ng c? g?ng t??i r?a s?ch r?i ep l?y n??c c?t. Dùng n??c côt chanh k?t h?p v?i n??c ép g?ng t??i ?? thoa ??u lên vùng nách m?i t?i tr??c khi ?i ng?, massage nh? nhàng trong kho?ng 20 – 30 phút sau ?ó s?a s?ch l?i b?ng n??c l?nh. Th?c hi?n ??u ??n ?? có hi?u qu? nhé!
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.