VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-02-2018, 01:38 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Khép l?i 5 n?m hành trình Cùng xây t??ng lai do B?o Hi?m Nhân Th? Prudential

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) cùng Plan International ?ã khánh thành 2 Tr??ng m?m non Nà ?é (Hà Giang) và Ba Ngày (Qu?ng Tr?) theo mô hình “Tr??ng h?c An toàn”.

S? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng xây t??ng lai” do Prudential tri?n khai t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? “Chairman’s Challenge” – ch??ng trình tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng nhân viên toàn c?u.
[?IMG]
T?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p, xây m?i 26 ngôi tr??ng cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các vùng sâu, vùng xa, ??m b?o c? s? v?t ch?t an toàn, ti?n ích, giúp nâng cao k? n?ng cho giáo viên ?? s? d?ng các tài li?u và ph??ng pháp gi?ng d?y phù h?p nhu c?u giáo d?c c?a tr? em vùng dân t?c thi?u s?.

Prudential còn tri?n khai “Hành trình g?n k?t yêu th??ng” v?i chuy?n xe ch? 400 tình nguy?n viên th?m l?i 24 ngôi tr??ng do Prudential xây d?ng ?? tìm hi?u, ??ng viên th?y trò sau khi có tr??ng h?c m?i.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote

  #2  
Old 01-17-2019, 04:30 AM
babybum babybum is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 5
Quote:
Originally Posted by azurelight View Post
Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) cùng Plan International ?ã khánh thành 2 Tr??ng m?m non Nà ?é (Hà Giang) và Ba Ngày (Qu?ng Tr?) theo mô hình “Tr??ng h?c An toàn”. S? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng xây t??ng lai” do Prudential tri?n khai t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? “Chairman’s Challenge” – ch??ng trình tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng nhân viên toàn c?u. [?IMG] T?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p, xây m?i 26 ngôi tr??ng cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các vùng sâu, vùng xa, ??m b?o c? s? v?t ch?t an toàn, ti?n ích, giúp nâng cao k? n?ng cho giáo viên ?? s? d?ng các tài li?u và ph??ng pháp gi?ng d?y phù h?p nhu c?u giáo d?c c?a tr? em vùng dân t?c thi?u s?. Prudential còn tri?n khai “Hành trình g?n k?t yêu th??ng” v?i chuy?n xe ch? 400 tình nguy?n viên th?m l?i 24 ngôi tr??ng do Prudential xây d?ng ?? tìm hi?u, ??ng viên th?y trò sau khi có tr??ng h?c m?i. Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam. Hotline: 1800 1247
Up n?i dung và làm m?i
Reply With Quote
  #3  
Old 01-17-2019, 04:33 AM
babybum babybum is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 5
Quote:
Originally Posted by azurelight View Post
Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) cùng Plan International ?ã khánh thành 2 Tr??ng m?m non Nà ?é (Hà Giang) và Ba Ngày (Qu?ng Tr?) theo mô hình “Tr??ng h?c An toàn”. S? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng xây t??ng lai” do Prudential tri?n khai t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? “Chairman’s Challenge” – ch??ng trình tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng nhân viên toàn c?u. [?IMG] T?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p, xây m?i 26 ngôi tr??ng cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các vùng sâu, vùng xa, ??m b?o c? s? v?t ch?t an toàn, ti?n ích, giúp nâng cao k? n?ng cho giáo viên ?? s? d?ng các tài li?u và ph??ng pháp gi?ng d?y phù h?p nhu c?u giáo d?c c?a tr? em vùng dân t?c thi?u s?. Prudential còn tri?n khai “Hành trình g?n k?t yêu th??ng” v?i chuy?n xe ch? 400 tình nguy?n viên th?m l?i 24 ngôi tr??ng do Prudential xây d?ng ?? tìm hi?u, ??ng viên th?y trò sau khi có tr??ng h?c m?i. Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam. Hotline: 1800 1247
Hay quá b?n, c?m ?n b?n nhé!!!
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.