VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Car
forgot Password
Register

Nice Car Hình của nhửng chiếc xe đẹp

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-10-2019, 09:24 AM
ngoctrang18ssv ngoctrang18ssv is offline
Member
 
Join Date: Feb 2019
Posts: 7
Xe nâng kho l?nh Crown USA 0919730539

Reach Truck ??ng lái Crown scissor Pantograph,
Stand on Reach Truck (RR / RD) Crown Pantograph, T??ng t? dòng xe nâng reach truck ki?u c?t kéo scissor Crown Pantograph, các dòng xe reach truck Crown 2 tr? nâng c?a hãng Crown ???c ?ánh giá là dòng xe nâng t?m cao kho h?p ?úng chu?n. Thông minh và hi?u qu? là hai t? ???c dùng ?? nói v? dòng reach truck Pantograph c?a hãng Crown (reach truck scissor c?t kéo ki?u single và double deep).
Reach truck double deep scissor pantograph
Thi?t k? v?i kh? n?ng ch?u t?i t?t khi lên cao ?i kèm v?i nh?ng công ngh? hi?n ??i b?t nh?t ?ã giúp xe nâng reach truck scissor c?t kéo Pantograph c?a hãng Crown là ???c nh?ng công vi?c chuyên bi?t mà nh?ng thi?t b? khác không hoàn thành ???c.

Reach truck scissor c?t kéo (RR) Crown Pantograph:
Pantograph Stand-up Single Deep Reach Truck (RD)Dòng s?n ph?m reach truck Crown RR series ???c ch? t?o ?? làm vi?c trong không gian h?p giúp t?i ?u hóa di?n tích ch?a hàng và mang l?i s? thu?n ti?n cho ho?t ??ng nâng h? hàng hóa.Load Capacity / s?c nâng: 1600 - 2000 kgPower (Electric) / ngu?n c?p: 24 VHead Length / chi?u dài xe: 1300 - 1475 mmMax. Lift Height / chi?u cao nâng: 10160 mm
Reach Truck double deep scissor RD series Crown Pantograph
Pantograph Stand-up Double Deep Reach Truck (RD)Dòng s?n ph?m xe nâng reach truck Pantograph c?a hãng Crown v?i b? c?t kéo v??n ra xa h?n Double Deep giúp cho xe nâng có th? l?y ???c pallet hàng t? dãy k? th? 2. ?ây ???c ?ánh giá là dòng xe nâng double deep scissor Pantograph chuyên d?ng và t?t nh?t hi?n nay.Load Capacity / s?c nâng: 1450 kgPower (Electric) / ngu?n ?i?n: 36 VHead Length / chi?u dài xe: 1435 - 1595 mmMax. Lift Height / chi?u cao nâng: 10160 mm
Liên h? xe hàng t?i kho công ty Crown Forklift Vi?t Nam t?i KCN Long H?u – HCM ho?c l?y thêm thông tin t?: kenjitran2012@gmail.com // 0919.730.539
S?n ph?m xe nâng reach truck Pantograph c?a hãng Crown ???c bi?t ??n là dòng xe nâng cao c?p. V?i ?? tin c?y cao, ?? b?n v??t tr?i, công ngh? hi?n ??i v?i nhi?u tính n?ng thông minh và ?? an toàn tuy?t ??i… xe nâng reach truck Crown Pantograph s? luôn ??m b?o cung c?p ??n quý khách hàng nh?ng gi?i pháp nâng h? hàng hóa v?i chi phí t?i ?u nh?t.
Reply With Quote

  #2  
Old 03-23-2019, 03:21 AM
simsodep0283 simsodep0283 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 3
Re: Xe nâng kho l?nh Crown USA 0919730539

Hotline Mr Th?ng: 0944.88.9999

Mr Th?ng: 0944.88.9999

0932458866 =9.1Tr
0932428866 =9.1Tr
0935046886 =13Tr
0914736886 =13Tr
0914128866 =13Tr
0914458866 =13Tr
0935046688 =18Tr
0934786688 =18Tr
0934946688 =18Tr
0934746868 =18Tr
0934746688 =18Tr
0948496688 =18Tr

0934784567 =9.1Tr
0915517799 =9.1Tr
0917418866 =5.4Tr
0914906886 =9.1Tr
0942222200 =13Tr
0942222244 =18Tr
0934947979 =18Tr
0932457979 =18Tr

0934780000 =16Tr
0932450000 =18Tr
0904447979 =18Tr
0942666699 =18Tr

0934783555 =4.6Tr
0934780555 =4.6Tr
0934749555 =4.6Tr
0934741555 =4.6Tr
0934740555 =4.6Tr
0932459555 =4.6Tr
0932453555 =4.6Tr
0932451555 =4.6Tr
0932421555 =4.6Tr
0932420555 =4.6Tr
0932429555 =5.4Tr
0932428555 =5.4Tr
0934787555 =6.1Tr

0934783666 =6.1Tr
0934782666 =6.1Tr
0934780666 =6.1Tr
0932453666 =6.1Tr
0932452666 =6.1Tr
0932451666 =6.1Tr
0932450666 =6.1Tr
0934740666 =6.5Tr
0932457666 =6.5Tr
0932421666 =6.5Tr
0932420666 =6.5Tr
0934749666 =6.5Tr
0934745666 =6.5Tr
0932454666 =9.1Tr
0932424666 =13Tr

0943641777 =4.6Tr
0934783777 =4.6Tr
0932451777 =4.6Tr
0934746777 =5.4Tr
0934740777 =5.4Tr
0932429777 =5.4Tr

0932450888 =11Tr
0932451888 =11Tr
0934784888 =11Tr
0934782888 =11Tr
0934781888 =11Tr
0934780888 =11Tr
0934740888 =11Tr
0932420888 =11Tr
0934749888 =13Tr
0934745888 =13Tr
0932459888 =13Tr
0932457888 =13Tr
0932429888 =13Tr
0935324888 =14Tr
0934746888 =18Tr
0932454888 =18Tr
0935046888 =21Tr
0934786888 =21Tr
0932426888 =21Tr
0932424888 =21Tr
0935800888 =29Tr
0906146888 =25Tr

0934784999 =11Tr
0934781999 =11Tr
0934780999 =11Tr
0932452999 =11Tr
0932451999 =11Tr
0934740999 =11Tr
0934745999 =13Tr
0932457999 =13Tr
0932428999 =14Tr
0943335999 =39Tr
0935800999 =29Tr
0932455999 =29Tr
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.