VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty
forgot Password
Register

Health and Beauty Sức Khỏe và kiến thức cần biết

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-06-2019, 10:50 AM
coxuongkhoppcc coxuongkhoppcc is offline
Member
 
Join Date: Sep 2018
Posts: 3
??a ch? bán ?i?n tho?i LG G6 giá r? ch?t l??ng

Trong s? các s?n ph?m c?a LG ch?c có l? chi?c LG G6 ???c nhi?u ng??i dùng ?ánh giá cao nh?t. Lý do là b?i:

+ LG G6 s? h?u thi?t k? hoàn toàn khác bi?t so v?i nh?ng ng??i anh em ti?n nhi?m tr??c ?ó. V?i ph?n khung bên ngoài ???c làm b?ng kim lo?i ch?c ch?n c?ng thêm m?t kính c??ng l?c Gorilla Glass 3 cao c?p giúp máy ch?u ??ng t?t khi va ??p. Còn ph?n m?t tr??c c?a c?a chi?c ?i?n tho?i này ???c thi?t k? v?i vi?n bezel siêu m?ng g?n nh? chi?m tr?n di?n tích c?a thi?t b?, ??ng th?i m?t sau ???c thi?t k? b?ng ch?t li?u kính h?i cong nh? ?em l?i v? ngoài ch?c ch?n và không kém ph?n sang tr?ng.?i?n tho?i LG G6 chính hãng sang tr?ng và quý phái

+ V? công ngh? màn hình thì khó có th? chê trác ???c LG G6 v?i màn hình LCD cao c?p cùng kích th??c lên ??n 5.7 inch. C?ng thêm ?? phân gi?i cao 1440 x 2880 pixel cùng t?m n?n IPS giúp mang ??n cho ng??i dùng nh?ng hình ?nh vô cùng s?c nét và s?ng ??ng ch?c ch?n s? ?em l?i cho ng??i dùng nh?ng giây phút gi?i trí tuy?t v?i nh?t.

+ LG G6 c?ng ???c trang b? b? ?ôi camera kép ? m?t sau c?a máy có ?? phân gi?i c?c cao lên ??n 13 MP c?ng thêm óc ch?p r?ng 125 ?? ??m b?o b?t tr?n m?i khung hình. Camera ? m?t tr??c c?a s?n ph?m có ?? phân gi?i 5 MP và góc ch?p ?nh c?ng r?ng lên ??n 100 ?? giúp ng??i dùng có nh?ng b?c ?nh ??p và ?ng ý nh?t.

+ Còn v? hi?u n?ng s? d?ng thì LG G6 s? h?u b? vi x? lý 4 nhân Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (g?m 2 nhân 2.35 GHz Kryo và 2 nhân 1.6 GHz Kryo) k?t h?p v?i b? nh? RAM dung l??ng 4 GB và chip ?? h?a Adreno 530 ?em ??n cho s?n ph?m m?t hi?u n?ng m?nh m?, ?? ?? ?áp ?ng các yêu c?u tác v? c?a ng??i dùng.

+ ?i?u ??c bi?t n?a c?n ph?i nói ??n ? chi?c smarphone này ?ó là flagship ??u tiên có kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng n??c c?a LG theo chu?n IP68. Máy có th? ch?u ???c d??i ?? sâu 1,5m trong vòng 30 phút ?ó.

+ LG G6 ???c trang b? lo?i pin Li-Ion dung l??ng 3300 mAh và không th? tháo r?i, v?i dung l??ng pin này ng??i dùng có th? s? d?ng s?n ph?m trong vòng m?t ngày.

>>> http://thinhmobile.com/dien-thoai-lg-g6-pro-moi-99.html

Thinhmobile - ??a ch? bán ?i?n tho?i LG G6 uy tín nh?t
Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i Thinhmobile ?ã cung c?p hàng tri?u s?n ph?m ch?t l??ng ??n tay ng??i tiêu dùng trên c? n??c trong ?ó có c? chi?c smarphone LG G6. V?i h? th?ng r?ng kh?p trên các t?nh thành cùng chính sách ?u ?ãi vô cùng h?p d?n. Vì v?y mà ng??i tiêu dùng ngày càng nhi?u tìm ??n n?i ?ây ?? ch?n cho mình s?n ph?m yêu thích không ch? riêng gì ??i v?i ?i?n tho?i LG G6.

M?i thông tin thêm v? chi?c ?i?n tho?i LG G6 giá r? hay b?t k? s?n ph?m nào khác quý khách hàng có th? tham kh?o thêm t?i https:// thinhmobile.com/ ho?c thông qua Hotline: 0963752233 Xin c?m ?n!

XEM THÊM

http://thinhmobile.com/dien-thoai-sa...tot-khong.html
Reply With Quote

  #2  
Old 05-26-2019, 09:38 AM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 126
Quote:
Originally Posted by coxuongkhoppcc View Post
Trong s? các s?n ph?m c?a LG ch?c có l? chi?c LG G6 ???c nhi?u ng??i dùng ?ánh giá cao nh?t. Lý do là b?i: + LG G6 s? h?u thi?t k? hoàn toàn khác bi?t so v?i nh?ng ng??i anh em ti?n nhi?m tr??c ?ó. V?i ph?n khung bên ngoài ???c làm b?ng kim lo?i ch?c ch?n c?ng thêm m?t kính c??ng l?c Gorilla Glass 3 cao c?p giúp máy ch?u ??ng t?t khi va ??p. Còn ph?n m?t tr??c c?a c?a chi?c ?i?n tho?i này ???c thi?t k? v?i vi?n bezel siêu m?ng g?n nh? chi?m tr?n di?n tích c?a thi?t b?, ??ng th?i m?t sau ???c thi?t k? b?ng ch?t li?u kính h?i cong nh? ?em l?i v? ngoài ch?c ch?n và không kém ph?n sang tr?ng. ?i?n tho?i LG G6 chính hãng sang tr?ng và quý phái + V? công ngh? màn hình thì khó có th? chê trác ???c LG G6 v?i màn hình LCD cao c?p cùng kích th??c lên ??n 5.7 inch. C?ng thêm ?? phân gi?i cao 1440 x 2880 pixel cùng t?m n?n IPS giúp mang ??n cho ng??i dùng nh?ng hình ?nh vô cùng s?c nét và s?ng ??ng ch?c ch?n s? ?em l?i cho ng??i dùng nh?ng giây phút gi?i trí tuy?t v?i nh?t. + LG G6 c?ng ???c trang b? b? ?ôi camera kép ? m?t sau c?a máy có ?? phân gi?i c?c cao lên ??n 13 MP c?ng thêm óc ch?p r?ng 125 ?? ??m b?o b?t tr?n m?i khung hình. Camera ? m?t tr??c c?a s?n ph?m có ?? phân gi?i 5 MP và góc ch?p ?nh c?ng r?ng lên ??n 100 ?? giúp ng??i dùng có nh?ng b?c ?nh ??p và ?ng ý nh?t. + Còn v? hi?u n?ng s? d?ng thì LG G6 s? h?u b? vi x? lý 4 nhân Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (g?m 2 nhân 2.35 GHz Kryo và 2 nhân 1.6 GHz Kryo) k?t h?p v?i b? nh? RAM dung l??ng 4 GB và chip ?? h?a Adreno 530 ?em ??n cho s?n ph?m m?t hi?u n?ng m?nh m?, ?? ?? ?áp ?ng các yêu c?u tác v? c?a ng??i dùng. + ?i?u ??c bi?t n?a c?n ph?i nói ??n ? chi?c smarphone này ?ó là flagship ??u tiên có kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng n??c c?a LG theo chu?n IP68. Máy có th? ch?u ???c d??i ?? sâu 1,5m trong vòng 30 phút ?ó. + LG G6 ???c trang b? lo?i pin Li-Ion dung l??ng 3300 mAh và không th? tháo r?i, v?i dung l??ng pin này ng??i dùng có th? s? d?ng s?n ph?m trong vòng m?t ngày. >>> http://thinhmobile.com/dien-thoai-lg-g6-pro-moi-99.html Thinhmobile - ??a ch? bán ?i?n tho?i LG G6 uy tín nh?t Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i Thinhmobile ?ã cung c?p hàng tri?u s?n ph?m ch?t l??ng ??n tay ng??i tiêu dùng trên c? n??c trong ?ó có c? chi?c smarphone LG G6. V?i h? th?ng r?ng kh?p trên các t?nh thành cùng chính sách ?u ?ãi vô cùng h?p d?n. Vì v?y mà ng??i tiêu dùng ngày càng nhi?u tìm ??n n?i ?ây ?? ch?n cho mình s?n ph?m yêu thích không ch? riêng gì ??i v?i ?i?n tho?i LG G6. M?i thông tin thêm v? chi?c ?i?n tho?i LG G6 giá r? hay b?t k? s?n ph?m nào khác quý khách hàng có th? tham kh?o thêm t?i https:// thinhmobile.com/ ho?c thông qua Hotline: 0963752233 Xin c?m ?n! XEM THÊM http://thinhmobile.com/dien-thoai-sa...tot-khong.html
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 250g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 260g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • Công d?ng và cách dùng song ng? Vi?t Hàn in tr?c ti?p trên bao bì.
?? dùng viên nhàu m?t cách t?t nh?t, ng??i dùng c?n hi?u rõ v? thành ph?n, công d?ng và cách dùng c?a s?n ph?m này. Hi?n trên th? viên nhàu ch?t l??ng cao Noni Green có nhi?u thành ph?n và công d?ng t?t cho s?c kh?e.

Thành ph?n viên nhàu Noni Green
– Các d?n ch?t Anthraquinon (damnacathal, nordamnacathal…): ?ây là 1 trong nh?ng ho?t ch?t quan tr?ng trong trái nhàu. N?m 1998, TS ?? Qu?c vi?t và c?ng s? công b? hai ch?t t? r? nhàu g?m damnacathal và nordamnacathan có kh? n?ng gây ??c cho dòng ung th? t? bào ti?t h?c t? B16 và ung th? máu dòng L.1210. ??ng th?i, chi?t xu?t t? nhàu c?ng có tác d?ng h? huy?t áp gi?m ?au, an th?n; t?ng c??ng mi?n d?ch, ?c ch? quá trình di c?n trên b?nh nhân ung th? vòm h?ng; ph?c h?i c?u trúc và ch?c n?ng h? mi?n d?ch khi b? t?n h??ng.

– H?p ch?t Prexonine: Theo thông tin trên báo Vnexpress s? ra ngày 23/4/2014 thì ti?n s? Neil Solomon – tác gi? cu?n sách best-seller t?i New York v? vi?c phòng ch?ng ung th? ?ã kh?ng ??nh ?i?m ??c bi?t nh?t ? qu? nhàu là nó ch?a prexonine. H?p ch?t này khi k?t h?p v?i enzyme prexoronase (có trong d? dày) s? t?o thành ch?t xeronine. Xeronine l?i có th? k?t h?p v?i protein ?? t?o thành nh?ng kh?i có kh? n?ng s?n xu?t n?ng l??ng và giúp các t? bào phát tri?n kh?e m?nh. Nói cách khác, ch?t này giúp c? th? tái sinh t? bào và t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch.
– Uphamorin: K?t qu? th? nghi?m cho th?y ch?t Uphamorin trong nhàu có tác d?ng h? huy?t áp ? b?nh cao huy?t áp không rõ nguyên nhân; t?ng c??ng mi?n d?ch, ch?ng nhi?m virus; t?ng s?c mi?n d?ch giúp lo?i b? các t? bào ung th? còn sót l?i ho?c m?i tái phát sau x? tr? li?u.

– Ch?t Iridoids: Trong nhàu c?ng ch?a Iridoids. Ch?t này có c?u trúc h?c b?n v?ng, không b? thay ??i khi ti?p xúc v?i oxy, nhi?t ?? và ánh sáng và tác d?ng sinh h?c r?t r?ng. Nó có th? làm lành v?t th??ng, t?ng bài ti?t m?t, ch?ng d? ?ng, kích thích s?n xu?t collagen, ch?ng tr?m c?m, ch?ng r?i lo?n tâm th?n ? ph? n? m?n kinh. ??ng th?i, kháng khu?n và ?c ch? các vi rút gây b?nh ? ???ng hô h?p.

– Ngoài ra, hàng nghìn nghiên c?u khoa h?c trên hàng tri?u ng??i tình nguy?n t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i ?ã ??a ra k?t lu?n trong trái nhàu có h?n 150 ch?t có l?i cho s?c kh?e con ng??i. Tron ?ó có nh?ng ch?t vô cùng quan tr?ng nh?: betacarotence, canxi, protein, magie, kali, vitamin nhóm B,C…
Công d?ng viên nhàu khô

Viên nhàu có nhi?u công d?ng v?i s?c kh?e. Có th? li?t kê nh?ng tác d?ng chính c?a viên nhàu nói riêng và qu? nhàu nói chung nh? sau:
 • H? tr? Gi?m ?au
 • H? tr? Gi?i ??c cho c? th?
 • H? tr? t?ng c??ng h? mi?n d?ch
 • Ch?ng viêm
 • Ng?n ng?a ti?u ???ng
 • H? tr? ?i?u tr? ung th?
Nhi?u tài li?u khoa h?c c?ng ?ã cho th?y tác ??ng có l?i c?a trái nhàu ??i v?i h?u h?t các c? quan trong c? th?. Và viên nhàu c?ng k? th?a ??y ?? các tác ??ng h?u ích ?ó ??n các c? quan nh?: h? hô h?p (hen suy?n, viêm xoang, b?nh khí th?ng); h? tim m?ch (b?nh tim, huy?t áp cao, ??t qu?); d? dày (b?nh tiêu ch?y, ? nóng, bu?n nôn, viêm ru?t k?t, loét d? dày); gan và lá lách (b?nh ?ái ???ng, tuy?n t?y); h? th?ng n?i ti?t (b?nh tuy?n giáp và tuy?n th??ng thân); c? quan sinh d?c (nh?ng v?n ?? v? kinh nguy?t, nhi?m n?m men); h? th?n kinh (stress, suy nh??c c? th?, trí nh?, n?ng l??ng).

Hotline / Zalo : 0379.835.332

?u ?i?m c?a viên nhàu Noni Green

Viên nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, viên trái nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì s?n ph?m viên nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a viên nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Hotline / Zalo : 0379.835.332
Reply With Quote
  #3  
Old 07-15-2019, 10:05 PM
nhikaphongg2727 nhikaphongg2727 is offline
Gold Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 327
Quote:
Originally Posted by coxuongkhoppcc View Post
Trong s? các s?n ph?m c?a LG ch?c có l? chi?c LG G6 ???c nhi?u ng??i dùng ?ánh giá cao nh?t. Lý do là b?i: + LG G6 s? h?u thi?t k? hoàn toàn khác bi?t so v?i nh?ng ng??i anh em ti?n nhi?m tr??c ?ó. V?i ph?n khung bên ngoài ???c làm b?ng kim lo?i ch?c ch?n c?ng thêm m?t kính c??ng l?c Gorilla Glass 3 cao c?p giúp máy ch?u ??ng t?t khi va ??p. Còn ph?n m?t tr??c c?a c?a chi?c ?i?n tho?i này ???c thi?t k? v?i vi?n bezel siêu m?ng g?n nh? chi?m tr?n di?n tích c?a thi?t b?, ??ng th?i m?t sau ???c thi?t k? b?ng ch?t li?u kính h?i cong nh? ?em l?i v? ngoài ch?c ch?n và không kém ph?n sang tr?ng. ?i?n tho?i LG G6 chính hãng sang tr?ng và quý phái + V? công ngh? màn hình thì khó có th? chê trác ???c LG G6 v?i màn hình LCD cao c?p cùng kích th??c lên ??n 5.7 inch. C?ng thêm ?? phân gi?i cao 1440 x 2880 pixel cùng t?m n?n IPS giúp mang ??n cho ng??i dùng nh?ng hình ?nh vô cùng s?c nét và s?ng ??ng ch?c ch?n s? ?em l?i cho ng??i dùng nh?ng giây phút gi?i trí tuy?t v?i nh?t. + LG G6 c?ng ???c trang b? b? ?ôi camera kép ? m?t sau c?a máy có ?? phân gi?i c?c cao lên ??n 13 MP c?ng thêm óc ch?p r?ng 125 ?? ??m b?o b?t tr?n m?i khung hình. Camera ? m?t tr??c c?a s?n ph?m có ?? phân gi?i 5 MP và góc ch?p ?nh c?ng r?ng lên ??n 100 ?? giúp ng??i dùng có nh?ng b?c ?nh ??p và ?ng ý nh?t. + Còn v? hi?u n?ng s? d?ng thì LG G6 s? h?u b? vi x? lý 4 nhân Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (g?m 2 nhân 2.35 GHz Kryo và 2 nhân 1.6 GHz Kryo) k?t h?p v?i b? nh? RAM dung l??ng 4 GB và chip ?? h?a Adreno 530 ?em ??n cho s?n ph?m m?t hi?u n?ng m?nh m?, ?? ?? ?áp ?ng các yêu c?u tác v? c?a ng??i dùng. + ?i?u ??c bi?t n?a c?n ph?i nói ??n ? chi?c smarphone này ?ó là flagship ??u tiên có kh? n?ng ch?ng b?i và ch?ng n??c c?a LG theo chu?n IP68. Máy có th? ch?u ???c d??i ?? sâu 1,5m trong vòng 30 phút ?ó. + LG G6 ???c trang b? lo?i pin Li-Ion dung l??ng 3300 mAh và không th? tháo r?i, v?i dung l??ng pin này ng??i dùng có th? s? d?ng s?n ph?m trong vòng m?t ngày. >>> http://thinhmobile.com/dien-thoai-lg-g6-pro-moi-99.html Thinhmobile - ??a ch? bán ?i?n tho?i LG G6 uy tín nh?t Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i Thinhmobile ?ã cung c?p hàng tri?u s?n ph?m ch?t l??ng ??n tay ng??i tiêu dùng trên c? n??c trong ?ó có c? chi?c smarphone LG G6. V?i h? th?ng r?ng kh?p trên các t?nh thành cùng chính sách ?u ?ãi vô cùng h?p d?n. Vì v?y mà ng??i tiêu dùng ngày càng nhi?u tìm ??n n?i ?ây ?? ch?n cho mình s?n ph?m yêu thích không ch? riêng gì ??i v?i ?i?n tho?i LG G6. M?i thông tin thêm v? chi?c ?i?n tho?i LG G6 giá r? hay b?t k? s?n ph?m nào khác quý khách hàng có th? tham kh?o thêm t?i https:// thinhmobile.com/ ho?c thông qua Hotline: 0963752233 Xin c?m ?n! XEM THÊM http://thinhmobile.com/dien-thoai-sa...tot-khong.html
Cá ?? trên m?ng internet ngày càng ???c ?a chu?ng trong gi?i cá ?? t?i Vi?t Nam.
Thay th? cho hình th?c cá ?? truy?n th?ng ?ã l?i th?i. Lý do là:

- Ti?n l?i và ch? ??ng h?n, c??c b?t c? ?âu, khi nào, mi?n có internet không l? thu?c.
- C??c s? ti?n tùy thích, th? lo?i c??c phong phú h?n nhi?u, r?t riêng t? và b?o m?t

Nh?ng theo ?ó là nh?ng b?t c?p cho anh em :

- Có vô s? nhà cái tr?c tuy?n trên m?ng, anh em không bi?t ph?i ch?n nhà cái nào !

- R?t nhi?u nhà cái l?a ??o ho?c gi? giao di?n c?a các nhà cái uy tín khi?n anh em m?t ti?n !
Dân cá ?? ai c?ng bi?t ??n nhà cái V9BET, r?t nhi?u anh em ch?n nhà cái này. Vì :
- Uy tín và b?o m?t c?c t?t, ?ã ???c ki?m ch?ng sau 2 n?m ho?t ??ng t?i VN

- Giao di?n ??p, rõ ràng, giúp anh em d? nhìn khi c??c, không nh?m l?n, ?c ch?

- Th?i gian hi?n th? c?a m?t tr?n banh chính xác b?ng giây ( nhà cái khác không có)
r?t quan tr?ng khi b?n c??c tài x?u ph?t góc

- Kèo, tài x?u nh?y nhanh, giúp anh em không b? l? kèo th?m, quan tr?ng l?m nhé.

- Khuy?n mãi 100% ti?n g?i ??u tiên khi ??ng ký tài kho?n V9BET

- Quan tr?ng nh?t là rút và g?i ti?n c?c nhanh, ??n gi?n ( 15p - 30p )
Chúng tôi ???c V9BET c?p quy?n làm ??i lý chính th?c! Mã s? : lvh123

Anh em mình có nhu c?u cá ?? , vào trang c?a chúng tôi – CLICK VÀO ?ÂY – bao g?m :


- H??ng d?n xem kèo trên V9BET ( dành cho anh em m?i b?t ??u )


- H??ng d?n chi ti?t cách ??ng kí – G?i và rút ti?n V9BET


- C?p nh?t link m?i và khuy?n mãi m?i liên t?c cho anh em theo dõi

- H??ng d?n anh em ch?i lô ?? online v?i nhà cái uy tín và lâu n?m Happy8

( bonus)Anh em nên ??ng ký link ??i lý, có l?i h?n là ??ng kí link trang ch? là vì :- D? nhiên th? nh?t là tránh s? l?a ??o và gi? m?o link nhà cái V9BET

- Th? hai là ngoài nh?ng khuy?n mãi h?p d?n c?a nhà cái V9BET, anh em còn ???c nh?n
nh?ng khuy?n mãi c?a c? ??i lý vào nh?ng d?p ??c bi?t n?a, mà V9BET nh??ng quy?n.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh em cân nh?c nhé! C?m ?n ?ã dành th?i ??c bài vi?t c?a chúng tôi!
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.