VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE



Go Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Sport News Thể thao dành cho những nam giới có cá tánh ...........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-11-2017, 11:24 PM
meomuop meomuop is offline
Member
 
Join Date: May 2017
Posts: 5
Gi?i cá c??c ?ang ngày càng chi ph?i Premier League

Gi?i cá c??c ?ang ngày càng chi ph?i Premier League
10/20 ??i bóng c?a Premier League có “liên quan” tr?c ti?p ??n các công ty c? b?c và cá c??c. Trái ng??c hoàn toàn v?i 15 n?m tr??c, khi gi?i nhà cái b? c?m c?a tuy?t ??i ? gi?i ??u cao nh?t x? s??ng mù.

? chi?n d?ch 2016/17, m?t n?a s? CLB c?a Premier League có nhà tài tr? áo ??u liên quan ??n các công ty cá c??c và ?ánh b?c online. ?áng ra con s? ph?i là 11 n?u nh? Liverpool c?ng quy?t ??nh ??t logo c?a “??i tác chi?n l??c” Bet Victor lên trên ng?c.

Ch?a bao gi? các ??i di?n c?a nhà cái l?i nhi?u nh? v?y ? gi?i Ngo?i h?ng. 15 n?m v? tr??c, mùa 2002/03, Fulham tr? thành CLB ??u tiên qu?ng bá cho m?t công ty các c??c – hãng Betfair – thông qua áo ??u.
Nh?ng t? n?m 2005 ??n 2012, ngành công nghi?p khó l??ng này ?ã t?ng tr??ng 1.400% và ngày càng ?a d?ng h?n. ? châu Âu, sau ?ua ng?? thì bóng ?á là môn th? thao mà con ng??i thích cá c??c nh?t.
Cá c??c ??ng th? 5 trong s? các l?nh v?c ??u t? vào Premier League, sau tài chính, hàng không, ô tô và bán hàng. Tuy nhiên khác v?i nh?ng l?nh v?c kia, các c??c nh?y vào bóng ?á b?i m?t ??ng l?c khác, nham hi?m và khó l??ng h?n.

Các nhà cái luôn có cùng m?c ?ích là t?o ra ?nh h??ng v?i ng??i ?ánh c??c và ?i?u khi?n h? b?ng “bàn tay vô hình”. Nh? b?t c? ngành ngh? nào, gi?a nh?ng nhà cái c?ng có s? c?nh tranh ghê gh?m.
Càng ???c hi?n di?n cùng nh?ng CLB hàng ??u, h? càng d? ???c m?i ng??i bi?t ??n c?ng nh? ???c con b?c tin t??ng h?n. Có l? ?ó là m?t trong nh?ng lý do Arsenal, Chelsea, Liverpool và b? ?ôi thành Manchester không ch?u “dính líu” t?i các nhà cái.
Nh?ng ??i gia hàng ??u c?a Premier League không thi?u ti?n ?? ph?i qu?ng bá cho chuy?n c? b?c hay các l?nh v?c nh?y c?m nh? thu?c lá, r??u bia, ch?t kích thích… Bên c?nh ?ó, chính ph? c?ng r?t kh?t khe v?i nh?ng công ty cá c??c.

T? n?m 2014, V??ng qu?c Anh ??a ra ?i?u lu?t b?t các nhà cái ph?i ?óng 15% ti?n thu? thu nh?p n?u mu?n tài tr? cho m?t CLB nào ?ó. Nhà ch?c trách c?ng c?m qu?ng cáo c? b?c trên TV.
C? 10 CLB ? EPL qu?ng bá cho cá c??c trên áo ??u ch? là nh?ng ??i nh? nh? Bournemouth, Stoke, West Ham… Dù v?y xu h??ng Premier League – gi?i ??u h?p d?n nh?t hành tinh – b? “nu?t ch?ng” b?i nhà cái v?n ?ang gia t?ng ?áng ng?i.
Nh? t?m ?nh h??ng vô song và m?c ph? sóng toàn c?u, Premier League vô tình ??a gi?i cá c??c t?i g?n khán gi? h?n.
cá ?? bóng ?á
Reply With Quote

  #2  
Old 08-02-2017, 09:07 PM
ronnykingp ronnykingp is offline
Diamond Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 1,589
organizational behavior assignment help

Short Stories by The Editors of Writer's Digest Here are three simple, essential. Examining Plato's views on censorship and presenting a personal stance on the matter.
question of Australia's independence, yet we still fly a colonial symbol. Transcript of "Basic Questions for Rhetorical Analysis". Food Service Resume Sample Food Service Worker Resume Example. Criminal Justice PhD Programs: Online Guide to Doctorate.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Mourinho - "Thân tại Real, tâm tại Premier League" LamNhatHao Sport News 0 03-12-2011 07:21 AM
Derby London và đại chiến ở Old Trafford (Dân trí) - Vòng 17 Premier League sẽ chứng LamNhatHao Sport News 0 12-10-2010 07:31 AM
Van der Vaart và David Moyes xuất sắc nhất Premier League tháng 10 LamNhatHao Sport News 0 11-09-2010 08:21 AM
Con gai VN ngay cang dep vitkieusay1 Daily News 0 06-07-2008 11:15 PM
Premier League Săn Cầu Thủ... (Thanh Niên 17-07-06) DiepNam Daily News 0 07-16-2006 10:59 PM


All times are GMT -5. The time now is 11:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.