VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems
forgot Password
Register

Poems Những bài thơ Sưu tầm và những sáng tác tự do.

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-13-2017, 11:10 PM
Nguyenhainam01 Nguyenhainam01 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 4
Bí quy?t mua xe h?p phong th?y, tránh nh?ng ?i?u x?u g?p nhi?u may m?n

Tháng 6 n?m 2017 n?u các b?n ?ang d? ??nh mua xe thì c?n xem ngày t?t mua xe. Ch?n ngày x?u t?t mua xe s? giúp cho b?n có nhi?u may m?n và an toàn. Xã h?i bây gi? ô tô - xe máy là ph??ng ti?n ?i l?i không th? thi?u ???c trong cu?c s?ng. Trong khi tham gia giao thông ??m b?o an toàn luôn ???c ??a lên ??u tiên. Vi?c b?o an toàn khi tham gia giao thông thì ch?t l??ng, ?? b?n c?a ph??ng tiên, ý th?c ng??i ?i?u khi?n xe còn có y?u t? tâm linh c?ng r?t quan tr?ng vi?c ch?n ngày ??p l?y xe ?? mang ??n nh?ng may m?n, tài l?c và c?u mong s? bình an khi tham gia giao thông. Do ?ó vi?c xem ngày hoàng ??o mua xe h?p tu?i luôn ???c coi tr?ng. D??i ?ây là nh?ng ??p ?? mua xe trong tháng sáu các b?n hãy cùng tham kh?o nhé.

>>> B?n có th? xem thêm ch?n ngày t?t ??t b?p ?? ??t b?p g?p nhi?u may m?n tài l?c và h?p phong th?y

Ngày t?t mua xe trong tháng 6 n?m 2017 theo d??ng l?ch

Th? b?y 3/6/2017

Th? t? 7/6/2017

Th? hai 12/6/2017

Th? hai 19/6/2017

Th? t? 21/6/2017

Th? hai 26/6/2017

Th? n?m 29/6/2017

Vi?c coi ngày t?t ?? l?y xe không nh?ng giúp ?em ??n nhi?u may m?n, tài l?c cho ch? xe mà còn giúp b?n ch? ??ng h?n v? tài chính, cân nh?c màu xe, lo?i xe phù h?p…

Trên ?ây ?ã g?i ý v? các ngày ??p l?y xe trong tháng 6 n?m 2017 hi v?ng quý v? tham kh?o và mua ???c chi?c xe ?ng ý nh?t. Ngoài ra xem ngày t?t tháng 6 n?m 2017 cho b?n rõ h?n v? ngày hoàng ??o h?c ??o trong tháng sáu n?m 2017. Chúc các b?n luôn g?p nhi?u may m?n
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
9 ?i?u kiêng k? v? phong th?y phòng b?p giúp tránh g?p ?i?m x?u Nguyenhainam01 Poems 0 06-09-2017 04:06 AM
[Album] Tôi Là One Phong - One Phong Giang_238 Viet Music MP3 0 10-29-2010 04:51 AM
Xin truyện tranh ( tranh và lời thoại riêng ) cool_zero Comments and Request on the Comics 0 02-23-2010 09:58 AM
Xin up tiếp truyện Phong Vân Phong Vân Phong Vân duydunghp Comments and Request on the Comics 1 10-28-2008 08:17 PM
Thắc mắc về truyện tranh "Phong Vân" sillyman145 Comments and Request on the Comics 4 12-13-2006 10:53 AM


All times are GMT -5. The time now is 07:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.