VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Short Stories
forgot Password
Register

Short Stories Nhừng mẫu truyện ngắn .......................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-16-2017, 05:42 AM
hala0010 hala0010 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 1
ch?n l?a sàn b?ng g? t?tTheo tiêu chu?n Châu Âu ?? b?n ch?c

Nhà phân ph?i chúng tôi chuyên cung c?p n?i th?t sàn g? công nghi?p t?i TP H? Chí Minh v?i kinh nghi?m h?n 5 n?m trong ngành, là ??n v? ?i ??u chuyên v? sàn g? công nghi?p. V?i h?n hàng tr?m m?u sàn g? công nghi?p, lát n?n, c?u thang,...v...v... ?áp ?ng ??y ?? m?i yêu c?u c?a khách hàng trong l?nh v?c n?i th?t phòng làm vi?c công ty hay nhà ?.
Dòng sàn g? công nghi?p là m?t lo?i nguyên li?u g? m?i v?n d?ng ?? lót sàn nh? th?m, g? t? nhiên, ?á, g?ch men, g?ch bông,...
V?i các công d?ng ?u vi?t trên và giá c? thích h?p mà sàn g? công nghi?p ?ã tr? thành lo?i v?t li?u r?t ?a s? d?ng dùng ?? lót sàn t?i m?t vài n??c phát tri?n nh? M? và Châu Âu. Ti?p ??n là m?t vài n??c Châu Á và các n??c trong khu v?c ?ông Nam Á nh? Thái Lan, Singapore, Malaysia.
Lo?i hàng hóa sàn b?ng g? m?i vào th? tr??ng Vi?t Nam kho?ng th?i gian tr? l?i ?ây, nh?ng ?ã r?t tin dùng v?i nhi?u nhà cung c?p, ch?ng lo?i và ch?t l??ng khác nhau.
Cách l?a ch?n g? công nghi?p t?t:
Thông th??ng sàn g? công nghi?p (ván lót sàn) có ?? dày 8 mm & 12 mm, lo?i g? càng dày s? luôn gi? ???c tính b?n ch?c làm t?ng thêm ?? b?n trong lúc s? d?ng. Theo tiêu chu?n Châu Âu ?? b?n ch?c b? m?t ch?u tác d?ng mài mòn ???c ký hi?u là AC 2 ??n AC 5, AC càng cao ch?t l??ng càng t?t. Các lo?i g? công nghi?p t?t th??ng ???c ép d??i áp l?c t? 800kg/m3 và có tr?ng l??ng riêng t? 850kg/m3 tr? lên khi nh?c trên tay quí khách s? có c?m giác h?i n?ng, ngâm n??c lo?i g? có ?? n? th?p.
Reply With Quote

  #2  
Old Today, 08:54 AM
ezareepov ezareepov is online now
Member
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 1
kredit-pod-zalog.mozello.ru ????????, ??????

kredit-pod-zalog.mozello.ru ????????, ??????
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
pot Tieu Hoa Thuong de batdaibang Comments and Request on the Comics 0 03-18-2008 05:40 AM
Chie_co be hat tieu!!! sangdangduc Comments and Request on the Comics 1 11-10-2007 08:49 PM
chi-e co be hat tieu lyphuidinh Comments and Request on the Comics 4 08-27-2007 08:07 PM
Thời Trang "Hè Về ttheo" (PhụNữ15) DiepNam Today Fashion 0 04-19-2006 12:47 AM
"Công Nghệ" Làm Đẹp ttheo(Tuổi Trẻ 14-0 DiepNam Daily News 0 03-13-2006 11:11 PM


All times are GMT -5. The time now is 11:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.