VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-02-2020, 10:05 PM
suamayincuulong suamayincuulong is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 87
Máy in b? k?t gi?y thì làm th? nào

Khi máy in b? k?t gi?y thì làm th? nào

?ã có nhi?u b?n khi máy in b? k?t gi?y không bi?t làm th? nào ?? l?y gi?y k?t ra, ?ã g?i ??n C?u Long ?? t? v?n l?y gi?y k?t t? máy ra. Có nh?ng tr??ng h?p các b?n t? l?y ???c, nh?ng nhi?u tr??ng h?p gi?y cu?n tròn vào ?ng s?y trong máy, thì ?òi h?i ph?i tháo máy ra m?i l?y ???c gi?y k?t ra. Nh?ng tr??ng h?p ph?i tháo máy l?y gi?y k?t, t?t nh?t là các b?n g?i cho nh?ng ??n v? chuyên s?a máy in t?i nhà ??n tháo máy l ?y gi?y k?t cho b?n.

Nguyên nhân máy in b? k?t gi?y liên t?c:

Bao l?a b? cháy d? nhi?t b? khô
Vô tình làm r?i v?t r?n vào bên trong máy in
Qu? ?ào b? b?n
Do ch?t l??ng gi?y quá ?m ho?c quá c?ng
B? ph?n chip c?m bi?n ? c?a máy và khay cu?n gi?y b? l?i
K?t gi?y t?i tr?ng máy in
K?t gi?y t?i c?m s?y.

Hãy yên tâm ?ã có C?u Long ??n v? chuyên sua may in gia re, s?a máy fax panasonic, s?a máy photocopy, s?a máy chi?u, máy tính, máy h?y tài li?u s? ??n t?n n?i l?y gi?y k?t giúp b?n.

C?u Long nh?n s?a t?t c? các l?i k?t gi?y, và d?ch v? l?y gi?y k?t cho t?t c? các máy in laser, in phun, in kim các hãng Hp, Canon, Samsung, Xerox, Lexmark, Epson, Panasonic t?i nhà t?i c? quan doanh nghi?p trên ??a bàn Hà N?i.

C?u Long không ch? s?a máy in, máy fax, máy tính, máy photocopy mà còn ?? m?c máy in, ?? m?c máy fax, ?? m?c máy photocopy r?t chuyên nghi?p vì v?y b?n hoàn toàn yên tâm và tin dùng. ??c bi?t, C?u Long ?ang tri?n khai ch??ng trình khuy?n mãi d?ch v? ?? m?c máy in t?i nhà v?i giá 80k ??i v?i các lo?i máy in laser ?en tr?ng.

V?y khi máy in b? k?t gi?y thì làm th? nào?

Hãy go? cho C?u Long chúng tôi s? giúp b?n bi?t máy in Canon b? k?t gi?y thì làm th? nào.

Hotline t? v?n và h? tr?: 0904.22.77.37

??a ch?: S? 352 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà N?i
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.