VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Poems > English Poems
forgot Password
Register

English Poems Thơ sáng tác trong tiếng Anh .

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-01-2006, 08:21 AM
FAM3_OR_SHAM3
Guest
 
Posts: n/a
for da 1 i love

everytime i think of u my love
my heart tingling like u r above
i walk outside 2 c da stars
it shaped ur face all the wayz at mars

u r so far yet so close to me
i can feel u all the way inside
everything seems so dreamy
with u inside there is nothing to hide
i feel free like a butterfly
finding honeys for mah sweetie pie
Reply With Quote
  #2  
Old 08-04-2006, 01:03 PM
Guest
 
Posts: n/a
OUT OF WORD?
Reply With Quote
  #3  
Old 06-05-2018, 01:30 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 240
Re: for da 1 i love

MassageRuby. Net - 0936 606 813, Nh?n các th? lo?i massage t?i TpHCM

Massage t?n n?i
Massage yoni t?i khách s?n
Massage YONI

Massage cho quý bà t?n n?i
Massage cho quý bà t?i khách s?n
Massage cho quý bà t?i resort
Massage cho quý bà t?i nhà

Massage cho n? t?n n?i
Massage cho n? t?i khách s?n
Massage cho n? t?i resort
Massage cho n? t?i nhà

Massage cho v? ch?ng t?n n?i
Massage cho v? ch?ng t?i khách s?n
Massage cho v? ch?ng t?i resort
Massage cho v? ch?ng t?i nhà

...

Liên h? hotline 0936 606 813 ( Zalo ), ph?c v? t?i TpHCM
Reply With Quote
  #4  
Old 07-01-2018, 03:46 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 240
Re: for da 1 i love

TUY?N G?P 05 NHÂN VIÊN NAM XU?T NH?P KH?U
CÁC PHÚC L?I DÀNH CHO B?N
L??ng tháng 13
12 ngày phép có l??ng trong n?m
MÔ T? CÔNG VI?C
- X? lý các th? t?c, ch?ng t? v?n t?i bi?n và h?i quan.
- S?p x?p các h? s? v?n t?i bi?n, h? s? xu?t kh?u
- L?y b?n báo giá và tìm ki?m ph??ng th?c v?n t?i bi?n t?t nh?t.
- Xác nh?n ??n ??t hàng và chu?n b? các th? t?c, ch?ng t? thông quan.
- Liên h? hàng ngày v?i nhà cung c?p và các công ty v?n t?i bi?n ?? ??m b?o giao hàng ?úng h?n.
- ??m nh?n k? ho?ch giao hàng, ?i?u kho?n giao nh?n hàng và cung ?ng v?t t?/h?u c?n trên m?t ??t.
YÊU C?U CÔNG VI?C
- ?ng viên t?t nghi?p cao ??ng, TC ngh? (chuyên ngành xu?t nh?p kh?u)
- Chuyên môn: hi?u bi?t v? nghi?p v? XNK, thanh toán qu?c t?, các quy ??nh h?i quan, th? t?c v?n chuy?n và tài li?u XNK,
- Ngo?i ng?: ti?ng Anh khá, s? d?ng thành th?o và t? tin
- Vi tính: s? d?ng thành th?o Office, ??c bi?t Excel
- K? n?ng phân tích, l?p k? ho?ch và t? ch?c.
- Kh? n?ng ch?u ??ng áp l?c công vi?c cao, làm vi?c ??c l?p ho?c theo nhóm


LIÊN H?:

Hotline: 0942.587.879
CÔNG TY C? PH?N HUY HOÀNG LOGISTICS VI?T NAM
611/28, Qu?c L? 1A, KP13, P. Bình H?ng Hoà, Q. Bình Tân, TP. H? Chí Minh.
Website: huyhoanglogistics.com
Reply With Quote
  #5  
Old 09-18-2018, 07:28 AM
xzvhdghgdh xzvhdghgdh is offline
Gold Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 240
Re: for da 1 i love

Nhà xu?ng c?p c?n ra ?i nhanh t?i Th?nh L?c qu?n 12
Di?n tích: 4,6 x 22, t?ng di?n tích là 72m
H?m xe h?i, khu dân c? phát tri?n, thích h?p cho vi?c xây m?i và xe h?i t?i nhà
Giá t?t 2 t? 750 tri?u
DT: 01248685584
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.