VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-24-2019, 01:04 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Gold Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 372
Nh?p các model m?i giá R? cho dòng máy l?nh t? ??ng LG chính hãng

Máy l?nh t? ??ng có r?t nhi?u hãng s?n xu?t, nh?ng có m?t hãng ???c nhi?u ng??i tiêu dùng tin t??ng l?a ch?n b?t k? n?m tháng ?ó là dòng máy l?nh t? ??ng LG


Máy l?nh t? ??ng LG– hàng Thái Lan – b?o hành 1 n?m


Máy l?nh t? ??ng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 - Inverter 2.5 HP - Gas R410a = Giá: 28.300.000 ?

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 - Inverter - Gas R410a = Giá: 33.400.000

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 - Inverter - Gas R410a = Giá: 39.000.000 ?

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter - 10HP - Gas R410a = Giá: 86.000.000 ?


Thông tin liên h? nhà phân ph?i máy l?nh giá g?c:


MÁY L?NH H?I LONG VÂN


· ??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

· Hotline t? v?n k? thu?t 24/7 và kh?o sát mi?n phí: 0909 787 022 Mr Hoàng

· Email báo giá: maylanhchuyennghiep@gmail.com


Xem chi ti?t h?n t?i ?ây :


https://maylanhhailongvan.vn/upload/...long%20van.jpg

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/Dòng Máy l?nh t? ??ng LG là s?n ph?m ???c s? d?ng công ngh? Hàn Qu?c và ???c s?n xu?t t?i Thái Lan, ???c b?o hành 1 n?m cho toàn máy .


Không nh?ng th?, máy l?nh t? ??ng LG còn chi?m tr?n ?u th? v?i nh?ng ?u ?i?m :

· D? l?p ??t, tính th?m m? cao do ???ng ?ng có th? gi?u kín, ?? th?p d??i sàn nhà khi n?i v?i dàn nóng ??t phía ngoài.

· Máy l?nh t? ??ng có th? giúp ki?n trúc s? t?o nên th?m m? cho c?n phòng b?ng cách âm máy l?nh vào t??ng nh? t? qu?n áo, ho?c gi?u ???ng ?ng sát t??ng.

· Máy l?nh t? ??ng, ng??i s? d?ng có th? di chuy?n máy t?i m?i v? trí trong nhà và k? thu?t ch? c?n ?i?u ch?nh ???ng ?ng d?n t?i dàn nóng là xong.


Xem nhi?u máy l?nh t? ??ng LG h?n t?i ?ây:

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Dòng Máy l?nh t? ??ng LG này luôn là s?n ph?m ?áng tin c?y cho ng??i tiêu dùng su?t m?y n?m qua, là s?n ph?m ???c tuyên d??ng ??u tiên v? ch?t l??ng c?ng nh? giá thành.


??I LÝ D?N ??U V? D?CH V? CUNG C?P VÀ THI L?P CHUYÊN NGHI?P DÒNG MÁY L?NH T? ??NG - MÁY L?NH T? ??NG LG – GIÁ R? T??NG


MÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM


Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478


HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng


Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com


Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.