VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-25-2019, 01:30 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Gold Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 362
Nh?n t? v?n và báo giá free - giá C?C R? cho dòng máy l?nh t? ??ng LG

Nh?ng l?i th? n?i b?t c?a máy l?nh t? ??ng LG có th? khi?n b?n hài lòng ngay t?c kh?c:


· Thi?t k? tinh t?, tao nhã mà ??ng c?p, sang tr?ng, là m?t v?t trang trí thu hút ánh nhìn ng??i ??i di?n.

· Là dòng máy th?i tr?c ti?p ??t d??i sàn nhà, màn hình ?n ch? hi?n lên khi ng??i dùng ch?m tay vào, ??m b?o ?? an toàn tuy?t ??i khi nhà có con tr?.

· S? d?ng công ngh? bi?n t?n thông minh, giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng t?i ?a cho hóa ??n ti?n ?i?n c?a b?n mà không gian v?n ???c làm l?nh m?t cách hi?u qu?.

· Ti?t ki?m ?i?n ??n 40%, làm l?nh nhanh h?n 30% so v?i các lo?i máy thông th??ng khác.


https://maylanhhailongvan.vn/upload/...%20VAN%207.jpg

Xem chi ti?t h?n t?i ?ây >>>>>> B?ng giá máy l?nh t? ??ng LG – t? ??ng các hãnghttps://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/


B?ng giá G?C cho dòng máy l?nh t? ??ng LG chính hãng :


Máy l?nh t? ??ng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 - Inverter 2.5 HP - Gas R410a = Giá: 28.300.000 ?
Máy l?nh t? ??ng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 - Inverter - Gas R410a = Giá: 33.400.000
Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 - Inverter - Gas R410a = Giá: 39.000.000 ?
Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter - 10HP - Gas R410a = Giá: 86.000.000 ?

( giá trên ch? là giá tham kh?o , g?i hotline ?? ???c giá t?t nh?t cho 2019 )


??c bi?t h?n, máy l?nh t? ??ng LG có ch? ?? th?i gió v??n xa ??n 20 mét, trong khi các th??ng hi?u khác ch? ho?t ??ng t?i ?a ph?m vi 10 mét tr? l?i, giúp cho không gian ???c làm mát ??u h?n, tuy nhiên b?n c?ng c?n ph?i chú ý không gian và b? trí sao cho h?p lý nh?t nhé.Xem nhi?u máy l?nh t? ??ng LG h?n t?i ?ây >>>


https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/


T? hào là ??i lý ??ng ??u v? d?ch v? cung c?p, thi l?p chuyên nghi?p và giá T?T nh?t mi?n Nam cho dòng máy l?nh t? ??ng – máy l?nh t? ??ng LG và các dòng máy l?nh khác có trên th? tr??ng.


GIÁ H?P D?N CHO DÒNG MÁY L?NH T? ??NG LG – MÁY L?NH T? ??NG – CHÍNH HI?U GIÁ SIÊU ?U ?ÃI


MÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM


Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478


HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng


Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com


Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.