VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-26-2019, 12:59 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Gold Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 354
??i lý bán, l?p giá R? cho máy l?nh t? ??ng LG - giá s? dù mua l? t?i ?ây

?i?m m?nh c?a máy l?nh t? ??ng LG ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng :

+ Ch?c n?ng làm l?nh nhanh: khi ho?t ??ng ? ch? ?? làm l?nh nhanh, máy s? ho?t ??ng ? ?i?u ki?n t?c ?? gió cao nh?t và nhi?t ?? th?p nh?t(18 ?? C) ?? làm cho nhi?t ?? trong phòng nhanh chóng gi?m xu?ng.

+ Ch?c n?ng t? ??ng ??o cánh c?a máy l?nh t? ??ng LG : t? ??ng ??o cánh gió theo chi?u ngang giúp c?p gió r?ng và linh ??ng h?n.

+ Ch?c n?ng t? chu?n ?oán: các thông s? ho?t ??ng dàn nóng, dàn l?nh và các c?m bi?n ???c theo dõi liên t?c trên toàn h? th?ng. Trong tr??ng h?p máy l?nh t? ??ng LG x?y ra l?i, ?èn LED s? ???c b?t sáng ?? báo hi?u.

+ Cánh t?n nhi?t m? vàng ti?t ki?m n?ng l??ng giúp t?ng tu?i th? cho máy. Ch?ng s? ?n mòn c?a n??c m?a, mu?i bi?n.


Xem máy l?nh t? ??ng LG nhi?u h?n t?i ?ây >>>>>> https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

https://maylanhhailongvan.vn/upload/...20LG%205HP.jpg
Các model máy l?nh t? ??ng LG Inverter m?i nh?t nh? sau:

· Máy l?nh t? ??ng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 = Giá: 23.400.000 ?

· Máy l?nh t? ??ng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 = Giá: 27.300.000 ?

· Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 = Giá: 37.700.000 ?

· Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 = Giá: 69.000.000 ?Xem chi ti?t máy l?nh t? ??ng LG h?n t?i ?ây >>>


https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/Hãy liên h? ngay t?i hotline Công ty H?i Long Vân ( 0909787022 ) khi có nhu c?u mua, l?p dòng máy l?nh t? ??ng – máy l?nh t? ??ng LG . Chúng tôi t? hào là nhà phân ph?i s? và l?p ??t uy tín chuyên nghi?p cho m?i công trình l?n hay nh? trên toàn qu?c, ??c bi?t là khu v?c mi?n Nam giá c?nh tranh h?n.
?? GIÁ H?U NGH? NH?T KHI MUA DÒNG MÁY L?NH T? ??NG LG – MÁY L?NH T? ??NG T?I ?ÂY – ??M B?O HÀNG M?I CHÍNH HÃNGMÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM


Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478


HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng


Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com


Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.