VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-15-2019, 12:41 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Gold Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 366
Tham kh?o giá bán c?a các ??i lý v? dòng máy l?nh t? ??ng LG hàng nh?p kh?u

?? l?a ch?n m?t chi?c máy l?nh phù h?p, v?a h?p túi ti?n mà l?i ch?t l??ng không ph?i là ?i?u d? dàng. N?u xét theo uy tín d?a trên công ngh? m?i, kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n n?ng, nh?ng tính n?ng b?o v? s?c kh?e, LG ?ang n?m l?i th? trên th? tr??ng - máy l?nh t? ??ng LG v?i nhi?u tính n?ng n?i tr?i không kém so v?i các dòng máy l?nh t? ??ng khác.

· Làm l?nh nhanh

· Ti?t ki?m ?i?n n?ng

· Ho?t ??ng êm d?u.

· Th?i gió ??ng.

· ??o gió 4 h??ng.

· B?ng ?i?u khi?n c?m ?ng.

· T?c ?? qu?t dàn l?nh ???c ?i?u khi?n cô c?p t? 2% ??n 100%


Dòng máy l?nh t? ??ng LG là m?t trong các hãng máy l?nh tiên phong phát tri?n công ngh? Inverter - máy l?nh ti?t ki?m ?i?n v?i kh? n?ng ti?t ki?m ??t phá.

Khi ho?t ??ng ? ch? ?? làm l?nh nhanh, máy s? ho?t ??ng ? ?i?u ki?n t?c ?? gió cao nh?t và nhi?t ?? th?p nh?t(18 ?? C) ?? làm cho nhi?t ?? trong phòng nhanh chóng gi?m xu?ng.

Máy l?nh t? ??ng LG có th? t? ??ng ??o cánh gió theo chi?u ngang giúp c?p gió r?ng và linh ??ng h?n.

Cánh t?n nhi?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG ???c m? vàng ti?t ki?m n?ng l??ng giúp t?ng tu?i th? cho máy. Ch?ng s? ?n mòn c?a n??c m?a, mu?i bi?n.

Các model 2019 m?i ???c t?ng h?p c?a máy l?nh t? ??ng LG chi ti?t h?n t?i ?ây : >>>>>>
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG ??u mang thi?t k? nh? g?n, sang tr?ng và r?t tinh t?. Ph?n l?n dòng máy l?nh t? ??ng LG ???c thi?t k? v?i màu s?c trang nhã, b? m?t sáng bóng ?ã góp ph?n t?o nên s? sang tr?ng c?a s?n ph?m, tôn lên nét hi?n ??i cho không gian ??t máy.

??ng th?i, v?i công ngh? m?i này c?ng giúp máy l?nh LG ho?t ??ng b?n b?, gi?m thi?u ti?ng ?n khi s? d?ng.

Xem nhi?u và chi ti?t t?ng model c?a máy l?nh t? ??ng LG h?n t?i ?ây >>>

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/


Máy l?nh t? ??ng LG ???c hãng ??u t? t? công ngh? ??n các v?n ?? khác nh? s? d?ng môi ch?t thân thi?n v?i môi tr??ng, các tính n?ng b?o v? s?c kh?e nh? l?c không khí, kh? mùi, ch?ng mu?i… và ??c bi?t là giá thành h?t s?c m?m so v?i các s?n ph?m c?a Nh?t.


GIÁ R? ??U N?M 2019 CHO T?T C? DÒNG MÁY L?NH - MÁY L?NH T? ??NG – MÁY L?NH T? ??NG LG T?I ?ÂY– ??M B?O HÀNG M?I CH?T L??NG


MÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.