VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-16-2019, 12:59 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Gold Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 357
?i?m bán tr?c ti?p hàng chính hãng cho máy l?nh t? ??ng LG v?i giá G?C

Máy l?nh t? ??ng LG là dòng máy l?nh ph? bi?n cho nh?ng công trình l?n, c?n l??ng khí l?nh nhanh, m?nh, lan t?a ??u kh?p n?i nh?: Nhà x??ng, h?i tr??ng, tòa nhà.... ?? giúp b?n tránh mua ph?i hàng gi?, hàng nhái, hàng kém ch?t l??ng, chúng tôi gi?i thi?u t?i b?n ?ia ch? mua hàng uy tín t?i TP HCM và khu v?c mi?n Nam

Công ty máy l?nh H?i Long Vân

· ??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

· Hotline t? v?n: 0909 787 022 Mr Hoàng

· Email báo giá: maylanhchuyennghiep@gmail.com

· Website: www.maylanhhailongvan.vn

?ây là ??i lý, h? th?ng phân ph?i chính hãng dòng máy l?nh t? ??ng – máy l?nh t? ??ng LG , b?o ??m b?o 100% hàng m?i v?i nhi?u tính n?ng n?i tr?i không kém so v?i các dòng máy l?nh t? ??ng khác.

V?i ch?c n?ng :

· Làm l?nh nhanh

· Ti?t ki?m ?i?n n?ng

· Ho?t ??ng êm d?u.

· Th?i gió ??ng.

· ??o gió 4 h??ng.

· B?ng ?i?u khi?n c?m ?ng.

· T?c ?? qu?t dàn l?nh ???c ?i?u khi?n cô c?p t? 2% ??n 100%


Dòng máy l?nh t? ??ng LG là m?t trong các hãng máy l?nh tiên phong phát tri?n công ngh? Inverter - máy l?nh ti?t ki?m ?i?n v?i kh? n?ng ti?t ki?m ??t phá.


Máy l?nh t? ??ng LG có th? t? ??ng ??o cánh gió theo chi?u ngang giúp c?p gió r?ng và linh ??ng h?n.


Các model 2019 m?i ???c t?ng h?p c?a máy l?nh t? ??ng LG chi ti?t h?n t?i ?ây : >>>>>> https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/


Máy l?nh t? ??ng LG ??u mang thi?t k? nh? g?n, sang tr?ng và r?t tinh t?. Ph?n l?n dòng máy l?nh t? ??ng LG ???c thi?t k? v?i màu s?c trang nhã, b? m?t sáng bóng ?ã góp ph?n t?o nên s? sang tr?ng c?a s?n ph?m, tôn lên nét hi?n ??i cho không gian ??t máy.

Xem nhi?u và chi ti?t t?ng model c?a máy l?nh t? ??ng LG h?n t?i ?ây >>>

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

?u ?i?m dòng máy l?nh t? ??ng LG này l?p ??t linh ho?t và d? dàng: Có th? h? tr? các ki?u l?p ??t khác nhau t? n?i ?ng gió ??n th?i tr?c ti?p.

Dòng máy l?nh t? ??ng LG c?n c? trên các thông s? v? nhi?t ??, l?u l??ng và t?c ?? gió. B? ?i?u khi?n s? ?i?u ch?nh và v?n hành ? ch? ?? tho?i mái nh?t, c?m giác d? ch?u cho ng??i tiêu dùng.

M?t s? bài vi?t liên quan ??n máy l?nh t? ??ng LG


G?I TR?C TI?P ?? CÓ NGAY M?C GIÁ C?C S?C KHÔNG ?ÂU R? B?NG KHI MUA DÒNG MÁY L?NH T? ??NG – MÁY L?NH T? ??NG LG T?I H?I LONG VÂN


MÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.