VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-24-2019, 01:42 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Giá bán T?T nh?t mi?n Nam cho dòng máy l?nh t? ??ng LG giá R?

Dòng máy l?nh t? ??ng ?i ??u v? ch?t l??ng d?n ??u v? giá c? v?i th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t t? tr??c cho ??n nay – dòng Máy l?nh t? ??ng LG hàng ??u trên th? gi?i và t?i Vi?t Nam.

Dòng Máy l?nh t? ??ng LG - thi?t k? ??p, hài hòa v?i m?i không gia do có tone màu nh? - ?? b?n siêu cao nên ???c r?t nhi?u khách hàng l?a ch?n và l?p ??t.

Máy l?nh t? ??ng LG là s?n ph?m v?i công ngh? Hàn Qu?c và ???c s?n xu?t t?i Thái Lan, ???c b?o hành 1 n?m cho toàn máy.

Xem thêm các dòng máy l?nh t? ??ng nhi?u h?n t?i:


B?ng giá máy l?nh t? ??ng LG và các hãng m?i nh?t 2019


https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

https://maylanhhailongvan.vn/upload/...20v%C3%A2n.jpg
Dòng máy l?nh t? ??ng LG luôn là tâm ?i?m c?a m?i ánh nhìn, dòng máy l?nh t? ??ng LG này luôn mang l?i s? tho?i mái và d? ch?u cho ng??i s? d?ng do có nh?ng ?i?m ?u vi?t :

· Ch?u ???c t?i cao, thích h?p cho nh?ng n?i ?ông ng??i.

· Th?i l?u l??ng gió ??i l?u m?nh h?n so v?i các lo?i máy l?nh treo t??ng.

· Qu?t th?i c?a dàn l?nh bên trong máy l?nh t? ??ng có kích th??c l?n h?n so v?i lo?i máy l?nh treo t??ng, l?c máy s? d?ng th??ng là lo?i l?c piston, còn lo?i máy l?nh treo t??ng là l?c máy gale nên tính ?n ??nh c?a máy l?nh t? ??ng cao h?n, ít b? h? h?ng l?t v?t.

· Máy l?nh t? ??ng d? l?p ??t, tính th?m m? cao do ???ng ?ng có th? gi?u kín, ?? th?p d??i sàn nhà khi n?i v?i dàn nóng ??t phía ngoài.

· Máy l?nh t? ??ng có th? giúp ki?n trúc s? t?o nên th?m m? cho c?n phòng b?ng cách âm máy l?nh vào t??ng nh? t? qu?n áo, ho?c gi?u ???ng ?ng sát t??ng.


H?i Long Vân luôn báo giá m?i và nhanh nh?t có th? khi khách hàng ??t mua, l?p dòng máy l?nh t? ??ng LG – máy l?nh t? ??ng ho?c các dòng máy l?nh khác t?i H?i Long Vân ( M?o nh? : Giá s? t?t h?n khi g?i tr?c ti?p ??n hotline 0909787022 )


>>>>>>> https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/N?M 2019 V?I NHI?U M?C GIÁ ?U ?ÃI NH?T CHO DÒNG MÁY L?NH T? ??NG - MÁY L?NH T? ??NG LG VÀ CÁC DÒNG MÁY L?NH KHÁCMÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM


Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478


HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng


Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com


Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.