VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today
forgot Password
Register

Teen Today Dành riêng cho tuổi học trò .............................

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-10-2016, 10:40 PM
xuka_94
Guest
 
Posts: n/a
Ch? ?? tr??ng h?c b?ng ti?ng Nh?t

?? ???? juken D? thi
?? ????? jugyou Bài gi?ng, bài h?c
?? ????? shukudai Bài t?p
?? ???? sumon Câu h?i
???? ????????? renshuu mondai Câu h?i luy?n t?p
?? ??? jisho T? ?i?n
??? ?????? kyouka sho Sách giáo khoa
??? ?????? sankou sho Sách tham kh?o
??? no-to V?, t?p
??? ????? keisan ki Máy tính
?? ???? enpitsu Bút chì
???? ???? keshi gomu T?y, gôm
?? pen Bút bi
?? ???? jougi Th??c k?
? ?? hon Sách
?? ???? hondana K? sách
?? ???? kokuban B?ng ?en
??????? howaito bo-do B?ng tr?ng
???? cho-ku Ph?n
???? ma-ka- Bút d?
? ??? tsukue Bàn h?c, bàn làm vi?c
?? ?? isu Gh?
???? te-buru Bàn
?? ??? kokugo Qu?c ng? (ti?ng Nh?t)
?? ??? eigo Ti?ng Anh
?? ??? kagaku Khoa h?c
?? ??? kagaku Hóa h?c
?? ???? suugaku Toán h?c
?? ??? butsuri Lý h?c
??? ?????? seibutsu gaku Sinh h?c
?? ???? bijutsu M? thu?t
?? ???? taiiku Th? d?c
?? ??? rekishi L?ch s?
?? ?? chiri ??a lý
?? ???? keizai Kinh t?
?? ???? bun gaku V?n h?c
?? ???? on gaku Âm nh?c
?? ???? kou gaku Công ngh?
?? ??? i gaku Y h?c
??? ?????? kenchiku gaku Ki?n trúc
??? ?????? kaikei gaku K? toán
?? ???? tetsu gaku Tri?t h?c
?? ???? hou gaku Lu?t
?? ???? senkou Chuyên ngành
? ??? ryou Ký túc xá
??? ?????? kishuku sha Ký túc xá
??? ????? tosho kan Th? vi?n
??? ?????? taiiku kan Phòng th? d?c
?? ????? kyou su L?p h?c
??? ???? jimu su V?n phòng
??? ?????? jikken su Phòng thí nghi?m

Closed Thread

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.