VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Today Fashion
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-18-2016, 02:02 AM
zadep
Guest
 
Posts: n/a
C?a Hàng Bán giày dr martens da bò england 2016 t?i tp HCM

Các Men ?ã chu?n b? ?ôi giày nào cho mùa ?ông chu?n b? t?i ch?a? Zadep bây gi? ?ang bán giày dr martens giá r? mang ?a s? chi?c giày Dr Martens v?i ch?t li?u da bò 100% dày d?n c?ng mang l?p sáp ??t r?t m?m m?n ph? lên trên b? m?t giày giúp gi? ?m cho ?ôi chân c?a b?n trong nh?ng ngày ?ông s?p ??n.


Di?n ??t chi ti?t giày nam dr martens da bò th?t t?i zadep.


Do b? m?t c?a giày dr martens da bò này ???c ph? 1 l?p sáp ??t ?ã t?o nên ?? m?n cho s?n ph?m càng tô thêm nét b?ng nhiên c?a b? m?t da bò, không nh?ng th? l?p sáp này c?ng s? b?o kê hi?u qu? b? m?t da bò cho ?ôi giày thân th??ng c?a mình.

??c thù h?n khi chúng ta kéo c?ng m?u giày dr martens da bò này thì chúng ta mang th? thu?n l?i nh?n th?y m?t s? bi?n ??i màu s?c trong kho?ng ?? nâu s?m sang màu nâu và khi chúng ta th? ra giày s? tr? v? tr?ng thái ban s?, ch? s? h?u nh?ng lo?i da bò th?t 100% m?i s? h?u ???c ?i?u này.

Ch?t li?u da bò ?ã ???c ch?n l?a k? nên s?n ph?m v?i nh?ng tuy?n ???ng nét gân r?t t? nhiên, khi ng?i s?n ph?m v?i m?t mùi h??ng ??c bi?t r?t th?m, so mang nh?ng dòng da bò th??ng ngày thì cái s?n ph?m này v?i ?i?m v??t tr?i b?i l?p da dày d?n h?n và ??c bi?t ch?ng n??c hi?u qu?. ?i?u khôn xi?t quan y?u cho nh?ng dân ph??t khi ph?i dùng giày ? trong ?i?u ki?n ?m th?p th??ng xuyên.


Do s?n ph?m ???c v?t d?ng chi?c da sáp ??t ? b? m?t ngoài, l?i ???c ngoài m?t s?n sùi và nh?ng khe nh? ?an xen v?i nhau vì vây khi b? m?t ngoài b? dính n??c, n??c s? t? ??ng b? ??y xu?ng mà ko b? th?m vào b? m?t giày.

Nhìn ??i quát ?ôi giày dr martens da bò này có phong cách ch?t h?n nh? khoen giày ???c làm trong kho?ng ch?t li?u ??ng thu?n ch?t không r? và ???c g?n c?ng cáp trên l?p da bò, bên c?nh ?ó nó còn mang 1 l?p ch?t b?i r?t riêng. Giày DR Martens c? cao v?i 5 khoen tròn c?ng dây ch?ng tr??t ?ã t?o nên s? ?n ??nh và ?i?m nh?n n?i tr?i cho giày.
?? giày dr martens c? ph?i ch?ng ch?t li?u cao su cao c?p:


?? giày s? h?u ch?t li?u cao su ch?ng trót l?t, ch?ng tr??t, kháng d?u kháng x?ng r?t hi?u qu?. ?? k?p c?a m?u s?n ph?m này s? h?u màu nâu bóng ngo?i hình theo d?ng Hoa Mai trên ?? giày t?o lên 1 phong cách r?t riêng bi?t cho s?n ph?m.

K?t lu?n:
B?t M?t giày ???ng ??i c?a Doctor Martens màu nâu t?o nên s? tr? trung r?t phù h?p lúc ?i ch?i, ?i ph??t cùng b?n bè. Ph?i ?? r?t d? phù h?p nh?t là qu?n Jean.

N?u nh? b?n ?ang mu?n giày martens giá r? giá t?t nh?t tphcm thì hãy liên h? ngay zadep chúng tôi ?? ???c h? tr? s?m hàng.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-19-2016, 11:31 PM
dovan214
Guest
 
Posts: n/a
Re: C?a Hàng Bán giày dr martens da bò england 2016 t?i tp HCM

Sao form ch? l?i h?t v?y ta???
Reply With Quote
  #3  
Old 11-22-2016, 02:52 AM
chuyenphat113
Guest
 
Posts: n/a
Re: C?a Hàng Bán giày dr martens da bò england 2016 t?i tp HCM

sao l?i phông quá th? nh?
Reply With Quote
  #4  
Old 08-08-2018, 03:29 AM
camerahoaphuong2 camerahoaphuong2 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 9
Re: C?a Hàng Bán giày dr martens da bò england 2016 t?i tp HCM

tuy?t v?i, xinh x?n quá.

Bài vi?t r?t h?u ích, c?m ?n b?n ?ã chia s?.

L?u l?i ?? sau này c?n.

// Sent form my phone. Hoa Ph??ng Camera
Reply With Quote
  #5  
Old 08-31-2018, 01:13 AM
SherylGer SherylGer is offline
Member
 
Join Date: Aug 2018
Location: Cambodia
Posts: 1
?????? ????. ??????? ? ????? ??????.

????????????? ?????? ???????????????? ?????????? ?????????!
<a href=https://betfaq.ru/p/34211/>?????????? #a#???????? ?? ?????#/a# ?? ?????????????? ?????? ?????????, ?????? ??????.</a>
Reply With Quote
  #6  
Old 09-05-2018, 08:19 AM
agrohimkif agrohimkif is offline
Member
 
Join Date: Aug 2018
Location: Estonia
Posts: 5
Where is Administration forum.vuilen.com ??

Where is moderator??
It is about advertisement on your website.
Thank.
Reply With Quote
  #7  
Old 12-08-2018, 12:17 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: C?a Hàng Bán giày dr martens da bò england 2016 t?i tp HCM

Ch? 200?/tin -> 100k dc 500 tin, 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )

1. Quy trình làm vi?c
-> B?n g?i n?i dung c?n ??ng cho chúng tôi qua: Zalo/ Viber 0934 150 770 / Zallo 0978 106 552 / Email hohoanganh20588@gmail.com


-> N?i dung bao g?m thông tin b?n mu?n rao qu?ng cáo: n?i dung gi?i thi?u, hình ?nh, link s?n ph?m, thông tin liên h? c?a b?n ... c? g?ng s?p x?p n?i dung ??ng cho d? nhìn d? ??c tr??c khi g?i qua chúng tôi, ho?c n?u thông tin c?n ??ng ch?a ??y ?? thì chúng tôi s? so?n l?i dùm b?n


-> Ch?n gói rao v?t bên d??i và chuy?n kho?n thanh toán tr??c vào tài kho?n c?a ThietKeWebChuyen.Com:

Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)
.
DongABank- Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403
.
Vietcombank-Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266.
.
( N?i dung chuy?n ti?n ch? c?n ghi s? ?i?n tho?i ho?c tên web )


-> Tin s? ??ng và b?n s? nh?n ???c file báo cáo t??ng ?ng v?i th?i gian ghi trên gói ??ng tin b?n ch?n. DANH SÁCH WEBSITE ??NG TIN LÀ DANH SÁCH CHÚNG TÔI CÓ S?N, KHÔNG NH?N ??NG THEO WEBSITE YÊU C?U BÊN NGOÀI C?A QUÝ KHÁCH


Chi phí: 200?/tin, t??ng ?ng

Gói 1: 1000 tin giá 200,000?, g?i báo cáo sau 1 ngày

Gói 2: 2500 tin giá 500,000?, g?i báo cáo sau 2-3 ngày

Gói 3: 5000 tin giá 1,000,000?, g?i báo cáo sau 5-7 ngày, t?ng mi?n phí thêm 500 tin

Gói 4: 15.000 tin giá 3,000,000?, g?i báo cáo sau 15-17 ngày, t?ng mi?n phí thêm 2,000 tin

Liên h?: ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588 @ gmail .com
2-3 ngà
Reply With Quote
  #8  
Old 12-08-2018, 12:28 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: C?a Hàng Bán giày dr martens da bò england 2016 t?i tp HCM

Ch? 200?/tin -> 100k dc 500 tin, 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )

1. Quy trình làm vi?c
-> B?n g?i n?i dung c?n ??ng cho chúng tôi qua: Zalo/ Viber 0934 150 770 / Zallo 0978 106 552 / Email hohoanganh20588@gmail.com


-> N?i dung bao g?m thông tin b?n mu?n rao qu?ng cáo: n?i dung gi?i thi?u, hình ?nh, link s?n ph?m, thông tin liên h? c?a b?n ... c? g?ng s?p x?p n?i dung ??ng cho d? nhìn d? ??c tr??c khi g?i qua chúng tôi, ho?c n?u thông tin c?n ??ng ch?a ??y ?? thì chúng tôi s? so?n l?i dùm b?n


-> Ch?n gói rao v?t bên d??i và chuy?n kho?n thanh toán tr??c vào tài kho?n c?a ThietKeWebChuyen.Com:

Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)
.
DongABank- Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403
.
Vietcombank-Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266.
.
( N?i dung chuy?n ti?n ch? c?n ghi s? ?i?n tho?i ho?c tên web )


-> Tin s? ??ng và b?n s? nh?n ???c file báo cáo t??ng ?ng v?i th?i gian ghi trên gói ??ng tin b?n ch?n. DANH SÁCH WEBSITE ??NG TIN LÀ DANH SÁCH CHÚNG TÔI CÓ S?N, KHÔNG NH?N ??NG THEO WEBSITE YÊU C?U BÊN NGOÀI C?A QUÝ KHÁCH


Chi phí: 200?/tin, t??ng ?ng

Gói 1: 1000 tin giá 200,000?, g?i báo cáo sau 1 ngày

Gói 2: 2500 tin giá 500,000?, g?i báo cáo sau 2-3 ngày

Gói 3: 5000 tin giá 1,000,000?, g?i báo cáo sau 5-7 ngày, t?ng mi?n phí thêm 500 tin

Gói 4: 15.000 tin giá 3,000,000?, g?i báo cáo sau 15-17 ngày, t?ng mi?n phí thêm 2,000 tin

Liên h?: ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588 @ gmail .com
2-3 ngà
Reply With Quote
  #9  
Old 07-05-2019, 05:47 PM
agrohimwep agrohimwep is offline
Member
 
Join Date: Dec 2017
Location: Philippines
Posts: 1
????????? ??????? ????????

?????? ???? ??????!??????????? ?????????– ????????, ??????? ?????????????? ??????? ?????????????. ??? ??????????? ???????????? ? ???????? ?????????, ??? ??? ???????? ????? ??????????, ??? ????????????, ???? ??????? ????????????? ??????, ? ????? ??????? ?????? ????????. ????? ?? ??????? ??????? ? ??????? ????????????????.
1)????????? ??????? ?????? ? ?????? - ??????????? ????????? ?????? ? ?????? ????? ??????????? ? ??????? 20 ?????, ???? c ??????????? ?????????.??????? ? ???, ?? ?????? ???????? ?????, ??? ?????, ??? ? ? ???????. ??????? ?????????? ?????? ??????????????? ?????? ? ?????? ??????????????? ???????? ?????? ????? ????.
2)??????????? ????????? ?????? ????? - ?? ?????????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ?????????, ??????????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ????? ?????????. ???? ?????????? ????? ? ????? ????????????????? ????????????, ????????? ????? ?????????? ??????? ? ?????? ?????, ? ?? ?????? ???? ??????????? ??????? ??? ??? ????????? ? ????????? ??????? ?????- ? ??????????????.
3)?????????????? ????????? ?????? - ?????? ????? ???????? ?????????? ??????????? ????????? ?? ????????? ????? ???? ? ?????? ????? ????? ??????????? ? ???????? ????????????. ?? ?????? ???????????? ???? ????????? ?? ?????? ? ????? ??????? ?????????????? ? ???????? ???????? ?????, ?? ? ??? ??????????????? ????????????? ???????, ?????? ???????.
4)??????????? ????????? ? ???????? - ?? ????????? ? ???, ????? ??????????????? ???? ?????? ??? ???????? ??????. ? ???? ??? ???????? ??????? ???????? ?????, ??????? ??? ??????? ?????????, ???? ???????. ????? ????, ?? ??????? ????? ?????????? ? ????? ??????????????? ?? ???????? ?????? ??????.
??? ????? ??????? ?????? ? ??? ?? ?????????? ??????? ??????
?? ???? ???? ??? ???? ????!

????????? ??????
????????? ? ????????
????????? ????
?????? ?????? ?????????
???????????? ??????????? ????????? ? ????????
?????????? ??????????? ?????????
????????? ??????
?????????? ???????? ?????????
?????? ?????? ???? ?? 1 ????
????????? ??????????? ????????? ???
?????????? ??????????? ?????????
??????? ??????????? ?????????
???????? ??????????? ?????????
????????? ????????
????????????? ??????? ?????
???????? ?????????
???????? ????????? ?????
???????? ?????? ??????????? ?????????
??????????? ??????????? ?????????
??????? ????????? ?????????
?????????? ???????? ? ???????? ?????????
??????? ???????? ???????? ?????????
???????? ?????????
????????? ??????? ????
?????????? ??????????? ?????????
????? ???????????? ??????????? ?????????
??????????? ??????
???????????? ?????????
????????? ??? ????
?????? ????????? ??? ???????
???????? ??????????? ?????????
???????? ??????????? ?????????
?????????? ??????? ??? ?????????
??????? ???????? ????
????????? ????? ????????? ????
?????? ????????? ?????????
????? ? ??????? ???????? ?????????
??????? ?????????
????????? ???????
???????????? ???? ??????
?????? ????????? ??
?????????? ????? ??? ???????? ??????
???????? ??? ????????????
????????? ??? ???????????
???????? ???? ??????? ????? ? ????????
??????????? ????????? ? ????????
???????????
????? ????????? ???????
?????? ????????? ????????? ???????
???????? ??????????? ?????????
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.