VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-24-2017, 01:58 AM
kimquangauto2 kimquangauto2 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2017
Posts: 2
Thumbs up Lý do nên s? d?ng phim cách nhi?t cho xe h?i

Gi? mát cho xe ô tô, ti?t ki?m nhiên li?u

Film cách nhi?t ô tô gi?m t?i 90% s?c nóng c?a ánh sáng m?t tr?i khi b? chi?u tr?c ti?p. Nghiên c?u cho th?y t?ng c?n nhi?t c?a dòng kính lái lên ??n 70%, ??i v?i dòng kính s??n và kính h?u lên ??n 90% làm cho không gian và nhi?t ?? trong xe mát h?n, gi? ?? l?nh trong xe, không cho nhi?t ?? thoát ra ngoài qua l?p kính, gi?m t?i t?i ?a cho máy l?nh c?a xe, bên c?nh ?ó th?i gian làm mát s? nhanh h?n, ??ng c? ho?t ??ng ít h?n, ?? t?n nhiên li?u.

* Ch?ng n?ng nóng hi?u qu?
* B?o v? s?c kh?e – Ch?ng chói – ch?ng lóa

Dán phim cách nhi?t ô tô giúp lo?i b? 99% tia UV (tia c?c tím), h?n 90% tia h?ng ngo?i, b?o v? ?ôi m?t, làn da c?a ng??i ng?i trong xe, kh?i b? chói m?t, nóng rát, ?en x?m da. ??c bi?t v?i ph? n? và tr? em-nh?ng ng??i có làn da nh?y c?m.
Gi?m âm – Ch?ng ?n cho xe

* Dán phim cách nhi?t giúp b?n b?o v? n?i th?t, táp lô c?a xe không b? quá nóng khi b? ánh n?ng tr?c ti?p d?i vào, tránh cho ?? da, ?? n? trang trí không b? bay màu, r?n n?t, nâng cao tu?i th? các thi?t b? ?i?n t? trong xe.

* Có nhi?u m?u mã và màu s?c phim khác nhau
* An toàn – th?m m?

*** Các lo?i kính b? v? s? r?t nguy hi?m, ??c bi?t v?i ng??i ng?i trong xe ô tô, Dán phim cách nhi?t b?o v? an toàn cho ng??i ng?i trong xe khi có tác ??ng m?nh bên ngoài làm v? kính. Màng phim cách nhi?t gi? l?i nh?ng m?nh kính v? không cho v?ng vào ng??i c?ng nh? n?i th?t xe.

Bên c?nh ?ó, s?n ph?m chúng tôi cung c?p v?i màu s?c tr?m d?u, ?a d?ng v? thông s?, m?u mã, màu s?c, s? làm t?ng v? l?ch s? sang tr?ng, kín ?áo cho xe c?a b?n.
Phim cách nhi?t ô tô còn gi? an toàn cho ng??i ng?i trong xe khi có va ??p

Vi?c dán phim cách nhi?t ô tô ? ?âu và dán phim cách nhi?t ô tô lo?i nào t?t nh?t không còn khó kh?n khi công ty chúng tôi v?i m?t ??i ng? thi công dán phim cho xe h?i chuyên nghi?p, x??ng thi công ??t tiêu chu?n, th?i gian thi công t?i ?a 2h/1xe 4 ch?. Có th? tr?c ti?p ??n t?n n?i quý khách ?ang s?ng ?? thi công. Chúng tôi s? mang ??n cho các b?n s? hài lòng nh?t.

Vui lòng liên h? ?? ???c t? v?n và l?p ??t Film Cách Nhi?t Nano USA t?n n?i
Công ty Kim Quang
131F Tôn ??n Qu?n 4
Hotline: 0902608817 - 0933317523
Reply With Quote

  #2  
Old 11-15-2017, 05:09 PM
FrancisWet FrancisWet is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 1
Hello from the USA :)

Hello People,

Long time lurker around here, thought i would eventually say Hi :)
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Tags
dan kinh o to, dan phim xe hoi, phim cach nhiet nano usa

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Cách t? h?c ti?ng nh?t cho ng??i m?i b?t ??u kinglibra Teen Today 6 12-18-2017 01:54 PM
Phim Cách Nhi?t Ch?ng Nóng Nano USA kimquangauto2 Homemaking 0 08-22-2017 05:54 AM
T? v?n cách l?p ráp khoá c?a tay n?m tròn ?úng cách, hi?u qu? sieuthiketsat Homemaking 0 08-28-2016 10:40 PM
H??ng d?n cách s? d?ng khóa c?a tay g?t hoahong91 Homemaking 0 08-24-2016 02:22 AM
chi mình cach dow fim ze bi_bo1112000 Software Tutorial 3 08-25-2007 02:02 AM


All times are GMT -5. The time now is 03:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.