VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-20-2016, 04:55 AM
sieuthiketsat sieuthiketsat is offline
Bronze Member
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 42
Khóa vân tay PHGLOCK mã s? FP8330

Khoá vân tay PHGLOCK FP 8330 là s?n ph?m thu?c dòng khoá c?a thông minh, ???c coi là dòng khoá c?a ??m b?o an ninh b?c nh?t. B? khoá ???c phân ph?i, cung c?p b?i khoá c?a Hoàng Y?n. Là s?n ph?m ???c nhi?u ng??i tin dùng trong th?i gian v?a qua.
S?n ph?m ???c thi?t k? v?i ki?u dáng nh? g?n, b?t m?t phù h?p v?i nh?ng l?i ki?n trúc hi?n ??i, tôn thêm v? ??p sang tr?ng, ??ng c?p. B? khoá c?a chính th??ng ???c l?p ??t ? các c?n h? chung c?, bi?t th? cao c?p.

Khoá vân tay ???c làm b?ng h?p kim. M?t trong nh?ng ch?t li?u có ?? b?n, ?? c?ng cao c?ng nh? ch?u l?c, ch?u nhi?t t?t, ch?ng móp méo, g?y khi b? va ??p m?nh. ??c bi?t s?n ph?m có kh? n?ng ch?u ???c s? kh?c nghi?t c?a th?i ti?t, ch?ng hàn r?, không b? mài mòn, ch?ng oxi hoá vì v?y giúp b? khoá v?n hành t?t, tr?n tru, các linh ki?n, chi ti?t bên trong khoá không b? ?nh h??ng b?i tác ??ng c?a môi tr??ng.

B? khoá c?a g? ???c s?n xu?t d?a trên dây chuy?n công ngh? tiên ti?n, hi?n ??i v?i k?t c?u ch?c ch?n, b?n b?, ch?ng c?t phá khoá, giúp b?o v? ngôi nhà tr? nên an toàn h?n.

V?i bàn phím c?m ?ng, s? d?ng ?èn LED giúp thu?n ti?n s? d?ng trong bóng t?i, v?i ph??ng th?c m? khoá b?ng vân tay k?t h?p m?t mã, giúp ti?n nghi h?n trong quá trình s? d?ng.

S?n ph?m có h? th?ng báo ??ng khi ??t nh?p trái phép hay khi chúng ta ?óng c?a ch?a ?úng hoàn toàn và có lo?i khoá c?a tay g?t còn có ch? ?? báo ??ng báo cháy. Ngoài ra, có ch? ?? khoá c?a t? ??ng khi ?óng c?a, tu? thu?c vào cài ??t.

Kích th??c: 352 x 76 x 30

?? c?a: 38 x 100

C?u t?o: H?p kim ph? Nano

Màu s?c: B?c

Pin: pin AA tu?i th? > 1 n?m, ?èn báo pin y?u, k?t n?i pin d? phòng

Cách m?: 100 vân tay, chìa khóa c?, k?t n?i smartphone

B?o hành: 24 tháng

Xu?t x?: Australia

Khóa Vân Tay PHGLOCK FP3308

*** Khoá c?a HOÀNG Y?N chuyên bán, t? v?n, l?p ??t khoá c?a tr?n gói cho ngôi nhà b?n, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và h? tr? t?t nh?t:

+) ?i?n tho?i: 094 784 5562 - 0438544826

+) ??a ch?: S? 398 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân, Hà N?i.

+) Website: khoahoangyen.com
Reply With Quote

  #2  
Old 10-11-2017, 04:05 PM
Winstonlof Winstonlof is offline
Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 1
Khoa van tay PHGLOCK ma s FP8330

rnrnCac c? noi ch?ng sai : " Nha van noi lao, nha bao noi phet" va ...gi nh? " An nhu r?ng cu?n, u?n nhu r?ng leo, lam nhu....meo m?a"rnrn
Reply With Quote
  #3  
Old 11-15-2017, 03:28 AM
JulieObekS JulieObekS is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 1
XEvil 4.0 solve 99% types of captchas

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works!
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Khóa vân tay PHGLOCK FP3251 sieuthiketsat Homemaking 0 09-11-2016 11:42 PM
Ch?n mua khóa vân tay PHGLOCK FP8012 sieuthiketsat Homemaking 0 09-06-2016 09:51 PM
Ch?n mua khóa mã sô/ th? c?m ?ng PHGLOCK KG3051W sieuthiketsat Homemaking 0 09-05-2016 04:19 AM
Ch?n mua khóa vân tay PHGLOCK FP3308 sieuthiketsat Homemaking 0 09-05-2016 01:58 AM
Khóa c?a vân tay phglock FP8012 hoahong91 Homemaking 0 08-05-2016 03:10 AM


All times are GMT -5. The time now is 03:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.