VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-25-2019, 03:09 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Bao giá t?t nh?t SG cho dòng máy l?nh t? ??ng Daikin - kiêm thi công l?p ??t

?i th?ng vào v?n ?? nhé. D??i ?ây ?ây là nh?ng lí do b?n nên ch?n mua dòng máy l?nh t? ??ng nói chung và dòng máy l?nh t? ??ng Daikin nói riêng mà chúng tôi t? v?n.

D? dàng l?p ??t c?ng nh? tháo l?p ?? v? sinh, tính th?m m? cao do ???ng ?ng có th? gi?u kín, ?? th?p d??i sàn nhà khi n?i v?i dàn nóng ??t phía ngoài.

B?o hành s?n ph?m c?c cao cho khách hàng.

Ngoài ra ?? ?u ái ng??i dùng h?n, các hãng máy l?nh thi?t k? chi?c máy l?nh d?ng t? ??ng v?i nh?ng thao tác b?o trì b?o d??ng c?c nhanh.

M?t ?u ?i?m r?t l?n n?a c?a máy l?nh t? ??ng Daikin là s?n ph?m có r?t nhi?u m?u mã ?a d?ng ?? phù h?p v?i tiêu chí c?a m?i gia ?ình.

HÀNG ??M B?O CHÍNH HÃNG 1000% - CÓ ??Y ?? CH?NG T? CO – CQ – GIÁ BAO R? NIÊM Y?T CHO MÁY L?NH T? ??NG DAIKIN

Giá máy ?ã bao g?m VAT cho khách khi mua máy l?nh t? ??ng Daikin giá r? nh?t t?i ?ây :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/

Thông tin liên h? khi c?n t? v?n

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809

K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.comGiá bán và thi công l?p ??t t?t nh?t - tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng Daikin hàng chính hãng
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/

??c bi?t môi ch?t l?nh ( Gas ) n?p s?n ??n 15m ?ng (Áp d?ng v?i model RNQ30-48M).

D? b? trí nh? n?i ?ng theo 4 h??ng (Áp d?ng v?i model RNQ30-48M).

Xem thêm bài vi?t v? các dòng máy Daikin - máy l?nh t? ??ng Daikin r? nh?t

Máy l?nh t? ??ng Daikin – may lanh tu dung Daikin – B?o hành chính hãng 1 n?m cho toàn máy b?i Daikin.

Máy l?nh t? ??ng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV(Y)1 Gas R410 = Giá: 28.200.000 ?

Máy l?nh tu? ???ng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 Gas R410 = Giá: 33.800.000 ?

Máy l?nh tu? ???ng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 Gas R410= Giá: 37.500.000 ?

Ma?y l?nh tu? ???ng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 Gas R410 = Giá: 46.500.000 ?

Ma?y la?nh tu? ???ng daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 R410 = Giá: 83.000.000 ?

B?ng giá t?t nh?t cho ch? ??u t? , mua ?i bán l?i - thi công l?p ??t cho máy l?nh t? ??ng Daikin h?n t?i ?ây :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/

Dàn l?nh c?a máy l?nh t? ??ng daikin này thì có vai trò c?a th?i gió ??t phía trên, c?a hút ??t bên hông.???c thi?t k? phù h?p v?i m?i không gian trang trí n?i th?t, ki?u dáng trang nhã sang tr?ng gi?ng nh? 1 chi?c t? th?i trang góp ph?n tôn lên s? ??ng c?p c?a chính gia ?ình b?n.

Có kh? n?ng làm mát phòng có không gian l?n, th?i gió xa và mát ??u kh?p phòng.Ho?t ??ng ?n ??nh, liên t?c.

Còn ??i v?i dàn nóng c?a dòng máy l?nh t? ??ng Daikin : trong máy l?nh t? ??ng thì dàn nóng trao ??i nhi?t ki?u ?ng ??ng cánh nhôm, có qu?t theo ki?u h??ng tr?c. Dàn nóng có c?u t?o giúp cho vi?c l?p ??t ngoài tr?i mà không c?n che ch?n m?a hay gió. Tuy nhiên c?n tránh n?i có n?ng gay g?t và b?c x? tr?c ti?p c?a m?t tr?i, b?i vì nh? v?y s? làm gi?m hi?u qu? làm vi?c c?a máy ?i r?t nhi?u.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.