VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-15-2019, 02:17 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Nh?ng ?i?u nên bi?t tr??c khi ch?n mua dòng máy l?nh t? ??ng LG 3hp / 5.5hp / 10hp

?? l?a ch?n m?t chi?c máy l?nh phù h?p v?i không gian không h? khó n?a. N?u b?n có ý ??nh ch?n dòng máy l?nh t? ??ng ?? l?p ??t cho không gian , hãy khoan lúng túng khi ch?n m?t th??ng hi?u uy tín ?? ??t ni?m tin.

Theo kh?o sát g?n ?ây cho th?y, dòng máy l?nh t? ??ng v?i th??ng hi?u LG ???c nhi?u ng??i tin dùng h?n là các th??ng hi?u khác. Không ch? n?i ti?ng v?i th??ng hi?u, ch?t l??ng và giá thành c?c th?p, mà chúng còn là dòng ?i ??u v? ti?t ki?m ?i?n ( inverter ) v?i các công su?t 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a ) – là dòng máy l?nh lý t??ng ?? l?p cho nhà hàng ti?c c??i , nhà x??ng , h?i tr??ng , …

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 - Inverter - Gas R410a
· Mã s?n ph?m: APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3
· Giá: 37.700.000 ?
· Xu?t x?: Thái Lan
· Công su?t: 5.5 ng??a | 5.5 hp ( ngài ra còn có 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a ))
· Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG
· B?o hành: 1 n?m

Giá bán và thi công l?p ??t t?t nh?t - tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng LG hàng chính hãng :

http://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.html

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809

K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

B?ng giá tham kh?o máy l?nh t? ??ng LG r? nh?tG?I NGAY ?? ???C T? V?N THÊM V? MÁY L?NH T? ??NG LG – VÀ ???C H??NG D?N T?N TÌNH KHI CH?A BI?T CH?N DÒNG MÁY L?NH NÀO

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Máy l?nh t? ??ng LG inverter ti?t ki?m ?i?n, 1 chi?u l?nh – 5.0HP - 48000BTU – Gas R410a. Thi?t k? nh? g?n, làm l?nh nhanh, d? dàng l?p ??t. Phù h?p ??t phòng khách, phòng h?p, công ty...

Nh?n l?p ??t tr?n gói cho t?t c? các dòng máy l?nh - máy l?nh t? ??ng lg v?i giá bình dân nh?t
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter - 10HP - Gas R410a

· Mã s?n ph?m: APUQ100LFA0/APNQ100LFA0
· Giá: 69.000.000 ?
· Xu?t x?: Thái Lan
· Công su?t: 10 ng??a | 10 hp ( ngài ra còn có 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a ))
· Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG
· B?o hành: 1 n?m

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 ch?t l??ng t?t, làm l?nh nhanh, v?n hành b?n b? và ho?t ??ng m?nh m?. L?a ch?n s? 1 cho các nhà x??ng, khu công nghi?p, th??ng l?p ??t ? v?n phòng làm vi?c ho?c khu nhà ?n, x??ng s?n xu?t, tòa nhà...
Reply With Quote

  #2  
Old 05-19-2019, 11:04 AM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 126
Quote:
Originally Posted by linhhailongvan View Post
?? l?a ch?n m?t chi?c máy l?nh phù h?p v?i không gian không h? khó n?a. N?u b?n có ý ??nh ch?n dòng máy l?nh t? ??ng ?? l?p ??t cho không gian , hãy khoan lúng túng khi ch?n m?t th??ng hi?u uy tín ?? ??t ni?m tin. Theo kh?o sát g?n ?ây cho th?y, dòng máy l?nh t? ??ng v?i th??ng hi?u LG ???c nhi?u ng??i tin dùng h?n là các th??ng hi?u khác. Không ch? n?i ti?ng v?i th??ng hi?u, ch?t l??ng và giá thành c?c th?p, mà chúng còn là dòng ?i ??u v? ti?t ki?m ?i?n ( inverter ) v?i các công su?t 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a ) – là dòng máy l?nh lý t??ng ?? l?p cho nhà hàng ti?c c??i , nhà x??ng , h?i tr??ng , … https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/ Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 - Inverter - Gas R410a · Mã s?n ph?m: APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 · Giá: 37.700.000 ? · Xu?t x?: Thái Lan · Công su?t: 5.5 ng??a | 5.5 hp ( ngài ra còn có 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )) · Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG · B?o hành: 1 n?m Giá bán và thi công l?p ??t t?t nh?t - tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng LG hàng chính hãng : http://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.html Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809 K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng B?ng giá tham kh?o máy l?nh t? ??ng LG r? nh?t G?I NGAY ?? ???C T? V?N THÊM V? MÁY L?NH T? ??NG LG – VÀ ???C H??NG D?N T?N TÌNH KHI CH?A BI?T CH?N DÒNG MÁY L?NH NÀO MÁY L?NH H?I LONG VÂN ??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com Máy l?nh t? ??ng LG inverter ti?t ki?m ?i?n, 1 chi?u l?nh – 5.0HP - 48000BTU – Gas R410a. Thi?t k? nh? g?n, làm l?nh nhanh, d? dàng l?p ??t. Phù h?p ??t phòng khách, phòng h?p, công ty... Nh?n l?p ??t tr?n gói cho t?t c? các dòng máy l?nh - máy l?nh t? ??ng lg v?i giá bình dân nh?t https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/ Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter - 10HP - Gas R410a · Mã s?n ph?m: APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 · Giá: 69.000.000 ? · Xu?t x?: Thái Lan · Công su?t: 10 ng??a | 10 hp ( ngài ra còn có 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )) · Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG · B?o hành: 1 n?m Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 ch?t l??ng t?t, làm l?nh nhanh, v?n hành b?n b? và ho?t ??ng m?nh m?. L?a ch?n s? 1 cho các nhà x??ng, khu công nghi?p, th??ng l?p ??t ? v?n phòng làm vi?c ho?c khu nhà ?n, x??ng s?n xu?t, tòa nhà...
Hotline / Zalo : 0379835332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 32*12*8
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • Công d?ng và cách dùng song ng? Vi?t Hàn in tr?c ti?p trên bao bì.
N?u b?n ?ang b? các c?n ?au ??u, ?au n?a ??u, viêm kh?p hành h?. N?u b?n luôn trong tình tr?ng ??y h?i, tiêu ch?y, ?au d? dày. N?u b?n m?c các c?n b?nh mãn tính khó ?i?u tr? nh? ti?u ???ng, cao huy?t áp, b?nh th?n thì viên nhàu Noni Green s? là l?a ch?n h?u ích dành cho b?n.

Ngu?n g?c c?a viên nhàu Noni Green?
Viên nhàu Noni Green là s?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i. ?ây là lo?i trái cây khá ph? bi?n ? mi?n Trung, mi?n Nam Vi?t Nam. Cây nhàu c?ng xu?t hi?n ? nhi?u n??c khác trên th? gi?i, ??c bi?t là có s? l??ng nhi?u ? Châu Phi, Châu Á Thái Bình D??ng. T? xa x?a, các th? dân ?ã phát hi?n ra tính n?ng sát trùng v?t th??ng và gi?m ?au kì di?u c?a lo?i qu? này.

Cho ??n ngày này, các nhà khoa h?c ?ã phát hi?n ra thêm vô vàn nh?ng l?i ích mà trái nhàu ?em l?i. Th?m chí, m?t s? nghiên c?u và th?c t? s? d?ng còn cho th?y trái nhàu có kh? n?ng phòng, h? tr? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng, cao huy?t áp, tim m?ch. Chúng ch?a nhi?u thành ph?n có kh? n?ng ?c ch? các t? bào ung th?, ng?n ng?a b?nh ung th? hi?u qu?.

Cách s?n xu?t viên nhàu Noni Green

Viên nhàu Noni Green t?t ph?i ???c s?n xu?t t? trái nhàu chín già, ch?a nhi?u d??ng ch?t h?u ích v?i s?c kh?e. Quá trình s?n xu?t ph?i áp d?ng k? thu?t hi?n ??i, máy móc ti?n ti?n cùng v?i ??i ng? ???c ?ào t?o ch?t l??ng ?? ??m b?o các s?n ph?m viên nhàu gi? nguyên các d??ng ch?t có trong qu? nhàu. ??ng ??u v? m?t ch?t l??ng và an toàn cho s?c kh?e.

C? th?, quá trình s?n xu?t viên nhàu Noni Green phân ph?i b?t ngu?n t? vi?c ch?n l?a nh?ng qu? nhàu t?t, chín ??u, không sâu b?nh. Qu? nhàu ch?n l?c s? ???c v?n chuy?n tr?c ti?p t? nông tr?i t?i nhà máy s?n xu?t. Thông qua các công ?o?n x? lý máy móc ???c ki?m duy?t ch?t ch?. Qua ?ó, giúp s?n ph?m viên nhàu Noni Green ra ??i ??m b?o các tiêu chu?n v? ch?t l??ng và v? sinh an toàn th?c ph?m.

??c bi?t, không ch? ??m b?o d??ng ch?t viên nhàu Noni Green còn có mùi h??ng d? ch?u ch? không khó ng?i nh? trái nhàu t??i. H?n n?a, s?n ph?m d?ng viên nén r?t ti?n dùng. Mang theo bên mình ?i ch?i, ?i công tác ??u r?t d? dàng.

?u ?i?m c?a viên nhàu Noni Green

Viên nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, viên trái nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì s?n ph?m viên nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a viên nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

N?u còn b?t k? b?n kho?n, th?c m?c v? thành ph?n, công d?ng, ??a ch? mua viên nhàu khô Noni Green, b?n có th? liên h? hotline: 0379835332 ?? ???c t? v?n. Ho?c Quý Khách c?ng có th? xem thêm các s?n ph?m làm t? trái nhàu khác

Hotline / Zalo : 0379835332
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.