VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-18-2019, 02:27 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Xu h??ng máy l?nh n?m nay - máy l?nh âm tr?n Daikin và LG giá r?

V?i 2 dòng máy l?nh âm tr?n n?i ti?ng v? ch?t l??ng, giá niêm y?t luôn r? - máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG - ???c s? d?ng hai b? c?m bi?n nhi?t cho dàn l?nh và b? ?i?u khi?n t? xa giúp cho ng??i dùng có c?m giác d? ch?u, tho?i mái cho ng??i dùng.

Bên c?nh ?ó dòng máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG còn có kh? n?ng làm l?nh nhanh v?i 4 c?a gió th?i ??u 4 h??ng giúp cho lu?ng gió phân tán ??u kh?p phòng. Là dòng mang tính th?m m? cao b?i chúng ???c l?p âm vào tr?n nhà ch? ?? l? chi?c m?t n? v?i thi?t k? tinh t? và ??y sang tr?ng.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

2 dòng âm tr?n này v?i nhi?u công su?t phù h?p v?i m?i không gian ( 2.5hp / 4hp / 5hp / 5.5hp …)

B?ng giá chi ti?t cho d?ch v? cung c?p và thi công l?p ??t máy l?nh âm tr?n LG

Giá web cho máy l?nh âm tr?n LG :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/

Thông tin nhà phân ph?i s? và l?p ??t dòng máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG và các hãng khác chuyên nghi?p nh?t :

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr HoàngMáy l?nh âm tr?n Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 R410A
Mã s?n ph?m: FCNQ30MV1/RNQ30MV1
Giá: 30.800.000 ?
Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V – 3.0hp - Inverter Gas R32
Mã s?n ph?m: FCF71CVM/RZF71CV2V
Giá: 34.600.000 ?
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Máy l?nh âm tr?n cassette LG AT-C368NLE0 - Gas R410a

· Mã s?n ph?m: AT-C368NLE0
· Giá: 28.500.000 ?

Máy l?nh âm tr?n LG ATNQ24GPLE6/ ATUQ24GPLE6 - 2.5 HP - 2.5 ng?a - Gas R410a Inverter

· Mã s?n ph?m: ATNQ24GPLE6/ ATUQ24GPLE6
· Giá: 23.000.000 ?
· Xu?t x?: Thái Lan
· Công su?t: 2.5 ng??a | 2.5 hp
· Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG
· B?o hành: 1 n?m

Máy l?nh âm tr?n LG ?i?u hòa âm tr?n LG inverter ti?t ki?m ?i?n 1 chi?u - 24.000BTU (2.5HP) - gas R410a Làm l?nh nhanh, v?n hành êm D? dàng l?p ??t b?o d??ng

Bên c?nh vi?c tìm ki?m m?t chi?c máy l?nh phù h?p v?i không gian, b?n nên c?n tìm m?t ??i lý l?p ??t chuyên nghi?p dòng âm tr?n này.

H?i Long Vân chúng tôi chuyên ?i âm các lo?i máy âm tr?n nh? máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG , Mitsubishi, Reech, …v?i giá bình dân.
Reply With Quote

  #2  
Old 05-19-2019, 03:04 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 126
Quote:
Originally Posted by linhhailongvan View Post
V?i 2 dòng máy l?nh âm tr?n n?i ti?ng v? ch?t l??ng, giá niêm y?t luôn r? - máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG - ???c s? d?ng hai b? c?m bi?n nhi?t cho dàn l?nh và b? ?i?u khi?n t? xa giúp cho ng??i dùng có c?m giác d? ch?u, tho?i mái cho ng??i dùng. Bên c?nh ?ó dòng máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG còn có kh? n?ng làm l?nh nhanh v?i 4 c?a gió th?i ??u 4 h??ng giúp cho lu?ng gió phân tán ??u kh?p phòng. Là dòng mang tính th?m m? cao b?i chúng ???c l?p âm vào tr?n nhà ch? ?? l? chi?c m?t n? v?i thi?t k? tinh t? và ??y sang tr?ng. https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/ MÁY L?NH H?I LONG VÂN ??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com 2 dòng âm tr?n này v?i nhi?u công su?t phù h?p v?i m?i không gian ( 2.5hp / 4hp / 5hp / 5.5hp …) B?ng giá chi ti?t cho d?ch v? cung c?p và thi công l?p ??t máy l?nh âm tr?n LG Giá web cho máy l?nh âm tr?n LG : https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/ Thông tin nhà phân ph?i s? và l?p ??t dòng máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG và các hãng khác chuyên nghi?p nh?t : Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809 K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng Máy l?nh âm tr?n Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 R410A Mã s?n ph?m: FCNQ30MV1/RNQ30MV1 Giá: 30.800.000 ? Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V – 3.0hp - Inverter Gas R32 Mã s?n ph?m: FCF71CVM/RZF71CV2V Giá: 34.600.000 ? https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/ Máy l?nh âm tr?n cassette LG AT-C368NLE0 - Gas R410a · Mã s?n ph?m: AT-C368NLE0 · Giá: 28.500.000 ? Máy l?nh âm tr?n LG ATNQ24GPLE6/ ATUQ24GPLE6 - 2.5 HP - 2.5 ng?a - Gas R410a Inverter · Mã s?n ph?m: ATNQ24GPLE6/ ATUQ24GPLE6 · Giá: 23.000.000 ? · Xu?t x?: Thái Lan · Công su?t: 2.5 ng??a | 2.5 hp · Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG · B?o hành: 1 n?m Máy l?nh âm tr?n LG ?i?u hòa âm tr?n LG inverter ti?t ki?m ?i?n 1 chi?u - 24.000BTU (2.5HP) - gas R410a Làm l?nh nhanh, v?n hành êm D? dàng l?p ??t b?o d??ng Bên c?nh vi?c tìm ki?m m?t chi?c máy l?nh phù h?p v?i không gian, b?n nên c?n tìm m?t ??i lý l?p ??t chuyên nghi?p dòng âm tr?n này. H?i Long Vân chúng tôi chuyên ?i âm các lo?i máy âm tr?n nh? máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG , Mitsubishi, Reech, …v?i giá bình dân.
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 500g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
  #3  
Old 05-23-2019, 02:04 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 126
Quote:
Originally Posted by linhhailongvan View Post
V?i 2 dòng máy l?nh âm tr?n n?i ti?ng v? ch?t l??ng, giá niêm y?t luôn r? - máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG - ???c s? d?ng hai b? c?m bi?n nhi?t cho dàn l?nh và b? ?i?u khi?n t? xa giúp cho ng??i dùng có c?m giác d? ch?u, tho?i mái cho ng??i dùng. Bên c?nh ?ó dòng máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG còn có kh? n?ng làm l?nh nhanh v?i 4 c?a gió th?i ??u 4 h??ng giúp cho lu?ng gió phân tán ??u kh?p phòng. Là dòng mang tính th?m m? cao b?i chúng ???c l?p âm vào tr?n nhà ch? ?? l? chi?c m?t n? v?i thi?t k? tinh t? và ??y sang tr?ng. https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/ MÁY L?NH H?I LONG VÂN ??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com 2 dòng âm tr?n này v?i nhi?u công su?t phù h?p v?i m?i không gian ( 2.5hp / 4hp / 5hp / 5.5hp …) B?ng giá chi ti?t cho d?ch v? cung c?p và thi công l?p ??t máy l?nh âm tr?n LG Giá web cho máy l?nh âm tr?n LG : https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/ Thông tin nhà phân ph?i s? và l?p ??t dòng máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG và các hãng khác chuyên nghi?p nh?t : Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809 K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng Máy l?nh âm tr?n Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 R410A Mã s?n ph?m: FCNQ30MV1/RNQ30MV1 Giá: 30.800.000 ? Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V – 3.0hp - Inverter Gas R32 Mã s?n ph?m: FCF71CVM/RZF71CV2V Giá: 34.600.000 ? https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/ Máy l?nh âm tr?n cassette LG AT-C368NLE0 - Gas R410a · Mã s?n ph?m: AT-C368NLE0 · Giá: 28.500.000 ? Máy l?nh âm tr?n LG ATNQ24GPLE6/ ATUQ24GPLE6 - 2.5 HP - 2.5 ng?a - Gas R410a Inverter · Mã s?n ph?m: ATNQ24GPLE6/ ATUQ24GPLE6 · Giá: 23.000.000 ? · Xu?t x?: Thái Lan · Công su?t: 2.5 ng??a | 2.5 hp · Hãng s?n xu?t: Máy l?nh LG · B?o hành: 1 n?m Máy l?nh âm tr?n LG ?i?u hòa âm tr?n LG inverter ti?t ki?m ?i?n 1 chi?u - 24.000BTU (2.5HP) - gas R410a Làm l?nh nhanh, v?n hành êm D? dàng l?p ??t b?o d??ng Bên c?nh vi?c tìm ki?m m?t chi?c máy l?nh phù h?p v?i không gian, b?n nên c?n tìm m?t ??i lý l?p ??t chuyên nghi?p dòng âm tr?n này. H?i Long Vân chúng tôi chuyên ?i âm các lo?i máy âm tr?n nh? máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG , Mitsubishi, Reech, …v?i giá bình dân.
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 500g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.