VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-03-2017, 01:25 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 1
doanh nghi?p b?ng flipchart Lai Châu

cung c?p b?ng flipchart Bà R?a - V?ng Tàu -Liên h?: 0902 624 189. Website: bangtu.info. B?ng Flipchart ???c công ty ??i Phát công ty v?i ?a d?ng m?u mã ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u c?a quý khách hàng cùng m?c giá c?c kì ph?i ch?ng. B?ng Flipchart có nguyen li?u t?t hi?n ??i, c?u t?o bên trong c?a b?ng c?c b?n. B?ng Flipchart s? là m?t s? l?a ch?n tuy?t v?i cho các các s? ?ang c?n nó.

B?ng flipchart ???c vài v?n phòng, và nhân viên công s? dùng nhi?u vì ???c thi?t k? 2 k?p gi?y b?ng inox, có kh? n?ng gi? t?i ?a 20 t? gi?y, giúp cho các nhân viên có th? ti?n ?ang ? trên b?ng v?i vài thông tin d? dàng. V?i bánh xe ?? xoay b?ng ???c thi?t k? 2 ch?t khóa ?? ai s? d?ng d? dàng c? ??nh góc ?? thích h?p b?n dùng, b?n l? x?p này ???c c? ??nh c? trú 2 chân b?ng.

Ngoài dòng b?ng flipchart cao c?p trên, b?ng Flipchart ??i Phát còn s? cho m?i ng??i vài lo?i b?ng khác nh?: B?ng ghim gi?y, b?ng kính vi?t bút lông, b?ng mica vi?t bút lông và b?ng xanh vi?t ph?n. các m?i ng??i khi ??n v?i b?ng ??i Phát s? có r?ng rãi l?a ch?n khác nhau, và khi quý khách mua v?i s? l??ng r?ng rãi s? ???c nh?n ?u ?ãi t? chúng tôi. Hãy liên l?c ngay cho chúng tôi ?? s? h?u vài chi?c b?ng c?nh tranh nh?t, chúng tôi s? ??m b?o v? ch?t l??ng cho các b?n khi mua làm vi?c b?ng ??i Phát
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Tình hình s? d?ng máy ch? ?o ? các doanh nghi?p Vi?t seoapmau Inquiring Knowledge 89 11-11-2016 09:50 AM
Người Yêu Cô Đơn _ Thai Chau BlueTear Viet Music MP3 0 09-04-2007 10:21 AM
Biá»…n Nhá»› _ Thai Chau BlueTear Viet Music MP3 0 09-04-2007 10:19 AM
Ben Thuong Hai : Thai Doanh Doanh BlueTear Viet Music Video 0 07-13-2007 09:40 PM
Doanh Doanh & Dalena - Bong Dem BlueTear Viet Music Video 0 06-08-2007 01:27 PM


All times are GMT -5. The time now is 02:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.