VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Closed Thread
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-24-2017, 02:25 AM
vonho
Guest
 
Posts: n/a
Phân ph?i th? cào chi?t kh?u cao,c?nh tranh, giao hàng t?n n?i

- H?y tham gia vào h? th?ng phân ph?i th? cào Võ Ph??ng Anh ?? ???c ?u ?ãi nhi?u và nhi?u h?n n?a
-Do giá th? cào thay ??i th??ng xuyên , nên chúng tôi không ti?n up giá trên website liên t?c , Quý Khách hàng vui lòng liên h? theo h??ng d?n sau.
*** N?u Quý ??i Lý là Khách Hàng m?i , vui lòng liên h? tr?c ti?p Ms Nguy?t ?? nh?n báo giá trong ngày
-?i?n Tho?i: 0938700266 - 0977467577
*** ??i v?i Quý ??i Lý ?ang nh?p hàng t? Võ Ph??ng Anh , chúng tôi s? ch? ??ng báo giá , thông báo tin khuy?n mãi 50% t? các nhà m?ng tr?c ti?p m?i ngày ??n Khách hàng
*** Quý Khách Hàng Phân Ph?i s? , n?u có nhu c?u ch?y danh s? s?n ph?m th? cào vui lòng liên h? Ms Nguy?t ?? nh?n chính sách t?t nh?t
*** Quy ??nh bán hàng
- Báo giá là giá áp d?ng cho t?ng ??n hàng t? 5 tri?u ti?n th?
- C?ng thêm 0.1% cho t?ng ??n hàng có nh?p kèm t? 3 tri?u th? cào
- Tr? 0.1% ??i v?i t?ng ??n hàng nh?p d??i 5 tri?u
*** Th?i gian làm vi?c
- T? 8h00 sáng ??n 6h00 t?i , th? 2 ??n th? 7 trong tu?n
*** M?i chi ti?t vui lòng liên h?:
- ??a ch? : 916 Lê ??c Th?, P.15 Q.Gò V?p TPHCM
- ?i?n tho?i: 0938700266 - 0977467577
- website : www[dot]thecaogiagoc[dot]com

Closed Thread

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.