VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 07-09-2018, 11:48 PM
vuhoamarket79 vuhoamarket79 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Posts: 5
Sang quán cafe trà s?a qu?n tân phú

Sang quán cafe MACCHIATO COFFEE & TEA (cafe trà s?a hot nh?t hi?n nay)

Mình không có th?i gian qu?n lý do có con nh?, nên mu?n sang nh??ng l?i quán cafe trà s?a ?ang ho?t ??ng t?t, doanh thu ?n ??nh.
Quán to? l?c t?i con ph? s?m u?t Lê Thúc Ho?ch, g?n tr??ng c?p 3 Tr?n Phú,

g?n các tr??ng c?p 1,2 và tr??ng d?y ngh?, ngay khu dân c?, chung c? Kim H?ng nên l??ng
khách hàng r?t l?n. Quán mình ?ang kinh doanh cafe s?ch pha máy, trà s?a, sinh t?....

Di?n tích:
- T?ng tr?t: ?5.4 x 7m
- T?ng 1: ?5.4 x 7m
- T?ng 2:?? 5.4 x 7m
- Sân th??ng:?16.8 x 7m
T?t c? máy móc mình nh?p ??u hàng cao c?p và nh?p m?i 100%.

B?n nào mu?n kinh doanh thì liên h? mình nhé.
Quán VIP Giá sang nh??ng: 520tr có th??ng l??ng cho ng??i thi?n chí tâm huy?t sang nhanh.
Không ti?p trung gian.

??a ch? 48 Lê Thúc Ho?ch, P. Phú Th? Hoà, Qu?n Tân Phú (Ngã t? Lê Thúc Ho?ch - Ph?m V?n X?o)
Liên h?: 0989-m?t-b?n-1184 Ch? Qu?nh Sang G?p Quán Cafe ch?m Com
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.