VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-13-2019, 01:55 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Khuy?n mãi cho khách mi?n Nam khi mua máy l?nh t? ??ng Daikin 5hp ho?c 10hp t?i ?ây

Khi s? d?ng máy l?nh t? ??ng ngoài vi?c có th? làm mát, máy còn có th? l?c không khí ho?c tr? thành m?t qu?t gió ?a d?ng. Máy ho?t ??ng liên t?c mà các dòng máy l?nh treo t??ng không làm ???c.

V? th??ng hi?u : Daikin, Panasonic, Funiki, LG, Midea hi?n ?ang có dòng máy l?nh t? ??ng bán ra t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Nh?ng dòng ???c ?a chu?ng v?i doanh thu cao nh?t t? tr??c ??n nay là dòng máy l?nh t? ??ng Daikin không ch? n?i ti?ng b?i th??ng hi?u mà ch?t l??ng c?ng b?n không kém.

Xem giá t?t nh?t t?i ?ây cho máy l?nh t? ??ng Daikin :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/

· Máy l?nh tu? ???ng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 Gas R410
· Mã s?n ph?m: FVRN125AXV1/RR125DGXY1
· Giá: 36.200.000 ?
· Xu?t x?: Malaysia
· Công su?t: 5.0 ng??a | 5.0 hp / có 10hp xem link d??i
· Hãng s?n xu?t: Ma?y la?nh Daikin
· B?o hành: 1 n?m cho dàn l?nh, 4 n?m cho máy nén

DÒNG CÔNG NGH? NH?T, ??M B?O CH?T L??NG , GIÁ C?C R? DÒNG MÁY L?NH T? ??NG DAIKIN

Thông tin c?n liên h? t? v?n :

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809

K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
??i lý bán giá h?u ngh? nh?t và thi công l?p ??t t?t nh?t - tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng Daikin hàng chính hãng :

http://maylanhhailongvan.com/san-pha...-r410-822.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Xem thêm bài vi?t v? các dòng máy Daikin - máy l?nh t? ??ng Daikin r? nh?t

Máy l?nh t? ??ng Daikin – may lanh tu dung Daikin – B?o hành chính hãng 1 n?m cho toàn máy b?i Daikin. Dòng máy l?nh t? ??ng Daikin chuyên l?p ??t cho nhà hàng ti?c c??i, phòng h?i tr??ng, quán café, … nh?ng không gian l?n.

L?u ý: giá máy có th? thay ??i r? h?n theo t?ng th?i ?i?m, ?? có giá chính xác nh?t vui lòng g?i 0909 787 022Mr Hoàng (24/7)

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/

Tuy nhiên, các dòng máy l?nh t? ??ng v?n còn t?n t?i h?n ch? là phát ra ti?ng ?n khá l?n khi ho?t ??ng. Do ?ó b?n nên mua dòng máy l?nh t? ??ng Daikin này v?i nhi?u công su?t 3hp , 4hp , 5hp , 5.5hp , 10hp ( ng?a) này n?u mu?n l?p ??t trong phòng h?c, phòng h?p, v?n phòng, hành lang b?nh vi?n…nh?ng n?i có ?ông ng??i

Ma?y l?nh tu? ???ng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 Gas R410
Mã s?n ph?m: FVRN140AXV1/RR140DGXY1
Giá: 44.700.000 ?
B?o hành: 1 n?m cho dàn l?nh, 4 n?m cho máy nén
Xu?t x?: Malaysia
Công su?t: 5.5 ng??a | 5.5 hp
Hãng s?n xu?t: Ma?y la?nh Daikin
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.