VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-14-2004, 03:17 AM
philong
Guest
 
Posts: n/a
tữ luân

Gia` che^'t go.i la` LA~O TU+?
Cha che^'t go.i la` PHU. TU+?
Me. che^'t go.i la` MA^~U TU+?
Cho^`ng che^'t go.i la` PHU TU+?
Vo+. che^'t go.i la` THE^ TU+?
Em che^'t go.i la` DDE^. TU+?
Con trai che^'t go.i la` NAM TU+?
Con ga'i che^'t go.i la` NU+~ TU+?
Tha^`y gia'o che^'t go.i la` SU+ TU+?
Ho.c tro` che^'t go.i la` SI~ TU+?
Li'nh che^'t go.i la` QUA^N TU+?
Ngu+o+`i trong hoa`ng to^.c che^'t go.i la`HOA`NG TU+?
Ke? quy' pha'i che^'t go.i la` QUI' TU+?
Ngu+o+`i ta`i gio?i che^'t go.i la` TA`I TU+?
Ngu+o+`i che^'t vi` la.nh va` thie^'u ma(.c go.i la`HA`N MA(.C TU+?
Nhie^`u ngu+o+`i che^'t cu`ng lu'c go.i la` DDO^`NG TU+?
Bi. cha^'y ra^.n ca('n che^'t go.i la` CHI' TU+?
Bi. ddie^.n gia^.t che^'t go.i la` DDIE^.N TU+?
Bi. te' ngu+.a che^'t go.i la` MA~ TU+?
Bi. dda'nh ba^`m da^.p ma` che^'t go.i la` NHU+` TU+?
Bi. ke? thu` cha(.t ra nhie^`u khu'c ma` che^'t go.i la` THA'I TU+?
Bi. Thie^n lo^i dda? che^'t go.i la` THIE^N TU+?
Che^'t vi` ye^u thi` go.i la` A'I TU+?
Che^'t vi` bi. phong ha`n thi` go.i la` CA?M TU+?
Che^'t vi` to` mo` thi` go.i la` THA'M TU+?
Che^'t ma` kho^ng ti`m ra xa'c go.i la` BA^'T TU+?
Che^'t sau khi mo.i vie^.c dda~ hoa`n ta^'t go.i la` CHU TU+?
Che^'t trong khi ddang thi ha`nh co^ng vu. go.i la` CO^NG TU+?
Che^'t vi` dda^.p dda^`u vo^ cu+?a go.i la` CU+?A TU+?
Che^'t dduo^'i du+o+'i so^ng go.i la` GIANG TU+?
Che^'t mo^.t ca'ch la~ng xe.t go.i la` LA~NG TU+?
Che^'t mo^.t ca'ch tu+` tu+` nhe. nha`ng go.i la` NU+O+NG TU+?
Che^'t va^.t va~ du+~ do^.i go.i la` DDO^.NG TU+?
Che^'t ma` tha^n the^? co`n nguye^n ve.n go.i la` NGUYE^N TU+?
Che^'t ma` tha^n the^? ru+~a na't go.i la` PHA^N TU+?
Che^'t mo^.t ca'ch cha^.m cha.p tu+`ng pha^`n go.i la`PHA^`N TU+?
Che^'t dde^? ba?o ve^. Pha^.t pha'p go.i la` PHA^.T TU+?
Che^'t trong ru+`ng go.i la` LA^M TU+?
Che^'t trong nha` tho+` go.i la` THA'NH TU+?
Che^'t trong trang vie^n, no^ng tra.i go.i la`TRANG TU+?
Che^'t trong chu`a go.i la` TU+. TU+?
Ngo^`i ddo.c ba'o ma` che^'t go.i la` BA'O TU+?
Do cu+'u ngu+o+`i kha'c ma` che^'t go.i la` CU+'U TU+?
A(n o+? hie^`n la`nh ma` che^'t go.i la` HA?O HA`I TU+?
Hie^'u tha?o ma` che^'t go.i la` HIE^'u TU+?
Ngu+o+`i to lo+'n ma` che^'t go.i la` KHO^?NG TU+?
Kho^ng o^'m ddau ma` che^'t go.i la` MA.NH TU+?
No^ ddu`a nghi.ch ngo+.m ma` che^'t go.i la` NGHI.CH TU+?
Kho' dde? ma` che^'t go.i la` SANH TU+?
Hy sinh chi.u che^'t thay cho ngu+o+`i kha'c go.i la` THE^' TU+?
Ra tra^.n ma` che^'t dda^`u tie^n go.i la`TIE^`N TU+?
DDang ddi ... ma` che^'t go.i la` ... TIE^?U TU+?


Cha'u che^'t go.i la` TO^N TU+?
La~nh dda.o che^'t go.i la` TRU+O+?NG TU+?
Chu? ( Boss ) che^'t go.i la` CHU? TU+? ( Cach xung ho voi Vuong gia )
Ke? cu+o+'p che^'t go.i la` TA(.C TU+?
Che^'t vi` te^' tha^`n ddu+o.c go.i la` THA^`N TU+?
Che^'t mo^.t ca'ch vo^ ly' go.i la` PHI TU+?
Che^'t bi. bo? trong bao go.i la` BAO TU+?
Che^'t he^'t ngu+o+`i na`y dde^'n ngu+o+`i kha'c tu+'c la` LIE^N TU+? ( ha.t
sen )
Chu+a ne^'m mu`i kho^? dda~ che^'t thi` goi la` TIE^N TU+?
Uo^'ng thuo^'c ddo^.c che^'t go.i la` NGO^. TU+?
Che^'t dde^? la.i gia ta`i kho^ng ai hu+o+?ng tu+'c la` UO^?NG TU+?
Che^'t trong lu'c ddang xe't xu+? ddu+o+.c go.i la` XU+? TU+?
Che^'t vi` qu'a ddo'i kho^? go.i la` THA?M TU+?
Ye^?u ddie^.u thu.c nu+~ che^'t du+o+.c go.i la` YE^?U TU+?
Che^'t vi` kho^ng dda.t du+o+.c ky` vo.ng go.i la` BA^'T DDA('C KI` TU+?

Men chao
Reply With Quote

  #2  
Old 04-15-2005, 05:13 AM
Guest
 
Posts: n/a
tang 80

Tầng 80

Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngà y kia về nhà sau giờ là m việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư; họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.

Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy và o ngà y hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.

Câu chuyện nà y cũng tựa như cuộc đời chúng ta … Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng nà y đi.

Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phà n nà n, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thời giờ nữa để phà n nà n và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì là m mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nà o ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
Vậy ước mơ của bạn là gì?
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.