VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-25-2019, 05:12 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 598
La Masia v?a b?t ng? chia tay Barcelona

Bale không ?i theo d?ng cho m??n; Lampard báo tin vui v? Kante; Valverde khen Griezmann; Real Madrid ?á giao h?u v?i Red Bull Salzburg; HLV Nishino s? ???c ch?n sân ??u v?i Vi?t Nam; Vi?t Nam s? g?p khó kh?n tr??c Thái Lan..., là nh?ng n?i dung chính trong b?n tin 0H hôm nay c?a B?S.
Xavi Simons chia tay Barcelona. Tài n?ng tr? 16 tu?i ng??i Hà Lan, m88cvf c?u th? ???c ?ánh giá là ngôi sao sáng nh?t lò ?ào t?o La Masia v?a b?t ng? chia tay Barcelona. Theo báo chí TBN, c?u th? ???c ví là “Xavi ?? nh?” hay "Xavi nhí" này có th? s? chuy?n ??n PSG.
Lampard báo tin vui v? Kante. Sau tr?n th?ng Barcelona 2-1, HLV Lampard cho bi?t quá trình h?i ph?c ch?n th??ng c?a Kante ?ang di?n ra r?t t?t và ti?n v? ng??i Pháp s? s?m tr? l?i thi ??u.
Valverde khen Griezmann. Sau tr?n Griezmann ra m?t Barca (tr?n thua Chelsea), HLV Valverde ?ã ng?i khen ti?n ??o ng??i Pháp và cho r?ng Griezmann r?t nguy hi?m m?i khi có bóng.
Real Madrid ?á giao h?u v?i Red Bull Salzburg. K?n k?n tr?ng xác nh?n s? ?á giao h?u v?i Red Bull Salzburg t?i Áo vào ngày 8/8 sau tour du ??u hè ? M? và ??c.

HLV Nishino s? ???c ch?n sân ??u v?i Vi?t Nam. Báo chí Thái Lan ty le ma cao cho bi?t HLV Nishino s? ??n th? sát SV? c?a tr??ng ??i h?c Thammasat, sân nhà c?a True Bangkok United ?? xem n?i này có ?? ?i?u ki?n t? ch?c tr?n Thái Lan – Vi?t Nam ? vòng lo?i World Cup 2022 (5/9) hay không.
Vi?t Nam s? g?p khó kh?n tr??c Thái Lan. BLV Quang Huy cho r?ng ?T Vi?t Nam s? g?p nhi?u khó kh?n trong tr?n ??u v?i Thái Lan ? vòng lo?i World Cup 2022 vào ngày 5/9. Theo BLV Quang Huy, Vi?t Nam g?p khó b?i Voi chi?n không ch? ?á ?? giành 3 ?i?m mà còn vì s? s? di?n do cay cú vì ?? thua R?ng vàng ? King’s Cup.
Valverde không ??m b?o t??ng lai cho Rakitic. Sau tr?n thua Chelsea 1-2, HLV Valverde bóng gió cho hay Rakitic (ti?n v? ghi bàn cho Barcelona ? tr?n thua Chelsea) có th? không ? l?i Nou Camp mùa gi?i t?i.
Bale không ?i theo d?ng cho m??n. Ng??i ??i di?n c?a Bale, ông Jonathan Barnett cho bi?t có th? tuy?n th? x? Wales s? ?i trong tu?n t?i ho?c ? l?i Real Madrid 3 n?m n?a (h?t h?n h?p ??ng) nh?ng s? không r?i Bernabeu theo d?ng cho m??n.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-26-2019, 06:24 AM
cuuho1234 cuuho1234 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Jan 2018
Posts: 481
Re: La Masia v?a b?t ng? chia tay Barcelona

24/7 T?i Hà N?i: 0988 383 757 - D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i, Vá L?p, Thay L?p D? Phòng, S?a Ch?a Ô Tô L?u ??ng, Chính Xác, Nhanh Chóng, Ti?n L?i, Giá C? H?p Lý, Ph?c V? 24/7

N?u ??t nhiên chi?c ô tô c?a b?n b? xì, n? l?p và b?n không bi?t ph?i làm th? nào? Hãy nhanh chóng nh?c máy lên và liên h? ??n D?ch v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i qua hotline 0988 383 757. Chúng tôi s? giúp b?n gi?i quy?t s? c? nhanh chóng nh?t, hi?u qu? v?i giá c? h?p lý.

D?ch V? C?u H? L?p Ô Tô T?i Hà N?i - S? Giúp B?n Kh?c Ph?c M?i V?n ??S? Hotline 0988 383 757 nh?n cu?c g?i 24/7, luôn s?n sàng ph?c v? khách hàng?u ?i?m khi s? d?ng d?ch v? vá l?p ô tô l?u ??ng
  • V?t vá, n?t vá ???c b?o hành và cam k?t ch?t l??ng.
  • Ph?c v? liên t?c không ng?ng ngh?, t?n n?i, t?n ch?, t?n nhà.
  • Giá c? c?nh tranh
  • Nhân viên chuyên nghi?p, t?n tâm và nhi?t tình
  • Các thi?t b?, ph? ki?n s? d?ng s?a ch?a xe h?i, vá l?p ô tô ??u là hàng chính hãng, ???c b?o hành chuyên nghi?p.
  • Nhanh chóng có m?t t?i t?t c? các qu?n c?a TP Hà N?i v?i th?i gian ng?n nh?t.
  • V?i ph??ng châm ??t khách hàng lên v? trí cao nh?t, chúng tôi luôn cam k?t ph?c v? t?n tâm, chu ?áo.
  • c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i t?t c? các lo?i xe h?i, xe du l?ch, ...
  • Thay l?p s? cua, thay l?p d? phòng, thay l?p, c?u h? l?p, xe 4 ch?, xe 5 ch?, xe 7 ch?, xe 8 ch?,...C?a t?t c? các hãng: Toyota, Mazda, Honda, KIA, Huyndai, Ford, Mercedes, BMW, Audi, Chervolet,...
Ph?m vi ho?t ??ng d?ch v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i

c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i l?u ??ng ph?c v? nhanh nh?n t?n n?i khu v?c: Qu?n Hoàn Ki?m (V?n Mi?u, Ph? Hu?, Ph? Doãn, Nguy?n Th? ??nh, ), Qu?n ??ng ?a (Xã ?àn, Tr?n Quang Kh?i, Thái Hà, Tr??ng Chinh, Nguy?n Trí Thanh, Hoàng C?u, ), Qu?n Thanh Xuân (Lê V?n L??ng, Tr?n Duy H?ng, ???ng Láng, Tam Trinh, Hoàng ??o Thúy, L?c Trung, ) , Qu?n C?u Gi?y (M? ?ình, Ph?m V?n ??ng, Hoàng Qu?c Vi?t, Tr?n Qu?c Hoàn , Khu?t Duy Ti?n, H? Tùng M?u, Tr?n Duy H?ng, Mai D?ch, ), Qu?n Hai Bà Tr?ng (Minh Khai, V?nh Tuy, Tr?n Khát Chân, Xã ?àn,Times City, ), Qu?n Tây H? (L?c Long Quân, Thanh Niên, ?ê La Thành, ), Qu?n Hoàng Mai (Gi?i Phóng, Linh ?àm, ??nh Công, ) , Qu?n Ba ?ình (??i C?n, ?ào T?n, Gi?ng Võ), Qu?n Hà ?ông (Tr?n Phú, T? H?u, )

Ph?c v? t?n n?i, m?i lúc, an toàn, nhanh chóng, chính xác chính là ph??ng châm ho?t ??ng c?a chúng tôi. Hãy an tâm v?i tài s?n c?a b?n và hành trình c?a b?n khi ?ã có s? ?i?n tho?i 0988 383 757 c?a d?ch v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i l?u ??ng 24/7

N?u g?p ph?i s? c? ? b?t c? ?âu và b?t c? khi nào hãy liên h? v?i chúng tôi qua s? ?i?n tho?i 0988 383 757 ?? luôn ???c cam k?t ph?c v? c?u h? l?p hai bà tr?ng hà n?i l?u ??ng t?t nh?t. ??i ng? nhân viên th? s?a ch?a vá l?p xe h?i l?u ??ng ?ã và ?ang làm vi?c ???c ?ào t?o chuyên nghi?p s? luôn giúp b?n hài lòng.

???c ph?c v? Quý Khách là ni?m t? hào cho d?ch v? chúng tôi.
Hotline luôn tr?c 24/24 t?i Hà N?i0988 383 757
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.