VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-20-2019, 02:01 AM
ducttp11 ducttp11 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Posts: 9
?ng thép ?úc, thép ?ng ?úc nh?p kh?u Tr?c ti?p t? Trung Qu?c

?ng thép ?úc, thép ?ng ?úc nh?p kh?u Tr?c ti?p t? Trung Qu?c

Thép ?ng ?úc phi 21 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 21 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 27 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 27 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 34 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 34 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 42 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 42 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 60 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 60 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 140 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 140 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 141 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 141 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 168 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 168 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 219 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 219 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 273 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 273 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 325 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 325 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 406 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 406 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 457 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 457 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 356 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 356 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 556 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 556 x 2li-20li x 6m

Thép ?ng ?úc phi 610 x 2li-20li x 6m ?ng thép ?úc phi 610 x 2li-20li x 6m

Vui lòng g?i yêu c?u qua mail ho?c g?i ?i?n tr?c ti?p ?? nh?n ???c báo giá !

Thép ?ng ?úc ?ng thép ?úc thép ?ng ?ng thép thép ?ng hàn ?ng thép hàn

thep ong duc cat quy cach,thép ?ng ?úc,thep ong han,thép ?ng m? k?m,thép ?ng ?úc lo?i l?n,?ng thép ?úc,?ng thép hàn,?ng thép ?úc m? k?m,?ng thép ???ng kính,?ng thép hàn ?en,?ng thép hàn m? k?m,thép ?ng phi,thép ?ng od,ong thep duc,ong thep han,thep ong duc,ong thep han,?ng thép m? k?m nh?ng nóng,?ng thép,thép ?ng,ong thep,thep ong.

Công d?ng :Thép ?ng ?úc có kh? n?ng ch?u nén, tác d?ng l?c t? bên ngoài và bên trong t?t h?n b?t c? các lo?i ?ng khác, ?ó là nguyên nhân thép ?ng ?úc ???c s? d?ng r?ng rãi trên nhi?u l?nh v?c nh?: X?ng d?u, th?c ph?m, n?ng l??ng, d?ng c? y t?, d??c ph?m, hàng không, ?ng d?n nhi?t, hàng h?i, khí hóa l?ng, ch?t l?ng, hóa h?c, công ngh? sinh h?c, công ngh? h?t nhân, xây d?ng,d?u khí, c?p thoát n??c, ?ng d?n nhi?t hàng h?i, xây d?ng, môi tr??ng, v?n t?i, c? khí,…

CTY TNHH MTV THÉP TR??NG TH?NH PHÁT

Mr ??c 0916.415.019

Web: www.thepong.vn

Mail : theptruongthinhphat@gmail.com

?i?n tho?i : 06503.719.330

Fax : 0650.37.19.123

Tr? s? : 21A/E4 KDC Thu?n Giao, KP.Bình Thu?n 2, P.Thu?n Giao, TX.Thu?n An, T?nh Bình D??ng

Kho : S? 20, ???ng DT 743, KP.Th?ng Nh?t 2, P.D? An, TX.D? An, T?nh Bình D??ng

Xem thêm : thép ?ng , thép ?ng ?úc , ?ng thép , ?ng thép ?úc
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.