VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 06-07-2018, 10:36 PM
bachtuocnuongq10 bachtuocnuongq10 is offline
Member
 
Join Date: May 2018
Posts: 3
Thanh lý t? k? kính tr?ng bày MS 911 t?i TPHCM

Thanh lý t? k? kính tr?ng bày MS 911 t?i TPHCM

Ch?ng lo?i: Thanh lý t? kính tr?ng bày k? sách c? , thanh lý k? sách c? , bán n?i th?t gia ?ình c?, thanh lý k? sách c? , thanh lý t? k? tr?ng bày c? , t? k? tr?ng bày c? , t? tr?ng bày m? ph?m thanh lý

Ch?t li?u: K? tr?ng bày thanh lý ???c s?n xu?t t? MDF Nh?p kh?u , khung chân ch?c ch?n, m?t kính

Màu s?c: Tr?ng - ?en

Kích Th??c: 1m5x30x2m

Mô t?: t? tr?ng bày c? thanh lý v?i giá c?c k? ?u ?ãi , ???c ??t ?óng theo thi?t k? riêng ,hàng ch?t l??ng, có th? trung bày nhi?u s?n ph?m , m?c giá ?óng m?i hi?n t?i là 6.500.000/ cái giá thanh lý ch? quá r? ch? ===>

Giá : LIÊN H? 090 789 3364 - 0969 6568 39

HÀNG THANH LÝ 9D còn r?t nhi?u lo?i T? k? tr?ng bày khác nhau, ?a d?ng v? ch?ng lo?i , ki?u dáng và kích th??c Quý khách có th? tham kh?o thêm ===> T? k? tr?ng bày c?
Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.