VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-25-2019, 01:39 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?n ?ang tìm ??i lý bán R? dòng máy l?nh t? ??ng LG chính hãng ?

Dòng ???c m?nh danh là “vua” c?a các dòng máy l?nh và ??c bi?t là máy l?nh t? ??ng b?i kh? n?ng làm l?nh m?nh m? và c?c nhanh ??n “th?n k?” c?a nó. H?n th? n?a, l?i th? ??n t? công ngh? bi?n t?n tiên ti?n ph?n nào trao cho chi?c Máy l?nh t? ??ng LG cái kh? n?ng tung hoành v? s?c m?nh ch?t l??ng c?a nó.

V?i nh?ng ?u ?i?m n?i tr?i c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG này là :


+ Thi?t k? tinh t?, tao nhã và ??ng c?p, mang nét m?nh m? thu hút ng??i ??i ?i?n.

+ S? d?ng công ngh? bi?n t?n thông minh, giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng t?i ?a cho hóa ??n ti?n ?i?n mà v?n ???c làm l?nh m?t cách hi?u qu?.

+ Khi ho?t ??ng h?u nh? không gay ra ti?ng ?n nh? các th??ng hi?u khác, ??m b?o không gian yên t?nh cho gia ?ình b?n.


Tham kh?o giá máy l?nh t? ??ng LG – máy l?nh t? ??ng 2019


https://maylanhhailongvan.vn/upload/...G%20CASPER.png

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/
Do ?ó, dòng máy l?nh t? ??ng LG v?i nh?ng nét ??p ???c th?a h??ng t? ??i gia ?ình ?y ?ã t? tin và tr? thành m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c “s?n lùng” nhi?u nh?t ? Vi?t Nam ch? v?i m?c giá t?m trung.

Dòng máy l?nh t? ??ng LG luôn t?o s? khác bi?t khi ??ng gi?a các dòng máy khác, v? ch?t l??ng, giá c? c?ng nh? m?u mã thi?t k?.

Hãy yên tâm khi ??t lòng tin vào H?i Long Vân – liên h? ?? có ngay m?c giá T?T NH?T cho dòng máy l?nh t? ??ng LG – máy l?nh t? ??ng ho?c các dòng máy l?nh khác t?i H?i Long Vân nhé J

>>>>>>> https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/


G?i ngay hotline 0909787022 ?? nh?n ngay giá ?u ?ãi cho dòng máy l?nh t? ??ng LG ngay t? bây gi?


BÁN X? KHO CHO DÒNG MÁY L?NH T? ??NG - MÁY L?NH T? ??NG LG VÀ CÁC DÒNG MÁY L?NH KHÁC HÀNG CHÍNH HI?U M?I 100%


MÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM


Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478


HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng


Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com


Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.