VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-03-2019, 02:11 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá c?c r?, cho dòng máy l?nh ti?t ki?m ?i?n - t? ??ng Daikin , LG , Reetech

?i?u khách hàng c?n ? m?t chi?c máy l?nh t? ??ng là B?N , ??P , giá R? ??c bi?t ph?i ti?t ki?m ?i?n . Hãng LG, Daikin , và Reetech ?ã cho ra chi?c máy l?nh t? ??ng mang ?? các y?u t? trên .

V?i ch? ?? làm l?nh nhanh c?a 3 dòng máy l?nh t? ??ng LG , máy l?nh t? ??ng Daikin , máy l?nh t? ??ng Reetech , v?n hành b?n b? và ho?t ??ng m?nh m?. L?a ch?n s? 1 cho các nhà x??ng, khu công nghi?p, th??ng l?p ??t ? v?n phòng làm vi?c ho?c khu nhà ?n, x??ng s?n xu?t, tòa nhà, th?m ch? nhà ? ...

T?i TP HCM và toàn mi?n Nam , Công ty H?i Long Vân là ??i lý bán s? Máy l?nh t? ??ng LG , máy l?nh t? ??ng Daikin , máy l?nh t? ??ng Reetech và các dòng máy l?nh t? ??ng các hãng khác có trên th? tr??ng hi?n nay – Thi công l?p ??t uy tín chuyên nghi?p nh?t – Nh?n th?u công trình tr?n gói l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG giá c?nh tranh nh?t cho ch? ??u t? hay nhà th?u xây d?ng.

V?i 3 dòng máy l?nh t? ??ng daikin và máy l?nh t? ??ng lg và máy l?nh t? ??ng reetech này khách hàng s? nh?n ???c ngay dãy công su?t ?a d?ng 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

V?i dòng máy l?nh t? ??ng LG thi?t k? ?i?u hòa cây m?i hòa h?p m?t cách hoàn h?o v?i n?i th?t xung quanh trong nhà và v?n phòng c?a b?n. Các công su?t 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )


https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...gas-r410a.html
MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Máy l?nh t? ??ng Daikin:

Công ngh? Nh?t, ch?t l??ng t?t, thích h?p cho các gia ?ình có thu nh?p trung bình mà v?n t?o ???c s? sang tr?ng cho ngôi nhà c?a b?n.

http://maylanhhailongvan.com/san-pha...-r410-822.html

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/

Còn v?i dòng máy l?nh t? ??ng Reetech phù h?p l?p ??t cho v?n phòng làm vi?c, phòng khách, l?a ch?n s? 1 cho các nhà x??ng, khu công nghi?p, th??ng l?p ??t ? v?n phòng làm vi?c ho?c khu nhà ?n, x??ng s?n xu?t, tòa nhà, s?nh ch?...

Ch? ?? ho?t ??ng ti?t ki?m n?ng l??ng
Ch?ng các tác nhân gây ?n mòn và ch?u ???c môi tr??ng vùng bi?n
M?t n? d? dàng tháo ráp ?? lao chùi
Ch?c n?ng t? ch?n ?oán h?ng hóc và t? ??ng b?o v?

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-reetech/

?i?m chung c?a 3 dòng máy l?nh t? ??ng Daikin , máy l?nh t? ??ng LG và máy l?nh t? ??ng Reetech có ch? ?? ??o gió t? ??ng giúp không khi ???c phân b? ??ng ??u, dàn tr?i m?i n?i, m?i ngóc ngách trong phòng dù ? g?n hay xa so v?i máy ?i?u hòa.

Ngoài ra, s? d?ng hai b? c?m bi?n nhi?t cho dàn l?nh và b? ?i?u khi?n t? xa giúp cho ng??i dùng có c?m giác d? ch?u, tho?i mái cho ng??i dùng.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.