VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-24-2019, 02:40 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá chung cho máy l?nh t? ??ng LG - nh?n l?p máy 10hp cho nhà x??ng giá r?

V?i tính n?ng ??t sàn c?a máy l?nh t? ??ng hi?u LG :

Da?n la?nh tu? ???ng ???t sa?n
· Gas R-410A
?i?u khi?n lu?ng gió m?i t?ng ti?n nghi
· Có th? l?a ch?n 3 ki?u th?i gió t? ??ng (th?i v? phía tr??c, th?i sang trái, th?i sang ph?i) ?? phù h?p v?i c?u trúc phòng (Áp d?ng khi s? d?ng ?i?u khi?n BRC1E62). Ch? ?? th?i gió lên/xu?ng ??c l?p nhanh chóng phân b? nhi?t ?? ??ng ??u trong phòng, giúp ng??i dùng ti?t ki?m ?i?n n?ng (?i?u ch?nh b?ng tay).
· Dòng máy l?nh t? ??ng LG là dòng d? s? d?ng , l?p ??t c?ng nhanh chóng h?n các dòng thông th??ng khác.
· Là dòng máy l?nh trùm trong l?nh v?c ti?t ki?m ?i?n .

>> Mu?n xem chi ti?t t?ng s?n ph?m theo model , theo công su?t, theo dòng c?a máy l?nh t? ??ng LG và m?t s? hãng khác thì truy c?p vào trang web :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Chiê?u cao cu?a do?ng ma?y l?nh tu? ???ng 5 hp t?? 1.8 me?t - 2 me?t . Kiê?u ma?y ???ng sang tro?ng - ca? ti?nh thi?ch h??p cho ca?c hê? thô?ng showroom mobifone , sa?nh l??n cu?a nha? ha?ng, bê?nh viê?n , … Còn v?i công su?t 10hp c?a máy l?nh t? ??ng LG s?n cu?t ??c bi?t dành cho nh?ng n?i có không gian l?n nh? nhà x??ng , nhà ?n , …

Thi?t k? dàn nóng nh? g?n nên d? dàng trong vi?c v?n chuy?n và ti?t ki?m ???c cho ng??i dùng không gian l?p ??t ( Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.comhttp://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.html

Máy l?nh t? ??ng LG v?i dãy công su?t ?a d?ng phù h?p cho m?i không gian dù l?n hay nh? 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Còn ??i v?i ?àn l?nh – máy l?nh t? ??ng LG có kh? n?ng làm mát phòng có không gian l?n, th?i gió xa và mát ??u kh?p phòng. Ho?t ??ng ?n ??nh, liên t?c.Ch?u ???c t?i cao, thích h?p l?p ??t cho nh?ng n?i ?ông ng??i. H?n n?a trong quá trình v?n hành b?n s? c?m th?y yên tâm h?n cùng chi?c máy l?nh t? ??ng lg – may lanh tu dung lg b?i chúng ít b? h? h?ng l?t v?t khi?n cho công vi?c b?o trì b?o d??ng ???c kéo dài h?n so sánh các ch?ng lo?i máy l?nh khác mà có cùng công su?t.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Công ty H?i Long Vân nh?n cung c?p và l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG và các hãng khác cho các công trình ?ã hoàn thành ho?c ?ang xây d?ng nh?: Nhà hàng khách s?n, trung tâm ti?c c??i, trung tâm th??ng m?i, bi?t th?, chung c? cao c?p… V?i giá máy , ch? ?? b?o hàng t?t và l?p ??t chuyên nghi?p theo ?úng qui ??nh c?a nhà s?n xu?t.

??C BI?T, ?? TRI ÂN KHÁCH HÀNG CÔNG TY ?I?N L?NH H?I LONG VÂN S? MI?N PHÍ GIAO HÀNG CHO T?T C? KHÁCH HÃNG T?I H? CHÍ MINH VÀ GI?M NGAY 20% GIÁ MÁY CHO M?I S?N PH?M T?I ?ÂY

Xem chi ti?t giá máy l?nh t? ??ng LG t?i ?ây >>>
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

V?i nhi?u m?c giá khác nhau, phù h?p v?i h?u h?t m?i nhu c?u khách hàng t? gia ?ình ??n v?n phòng , công ty, xí nghi?p - nhà x??ng l?n nh?. Tham kh?o nh?ng m?u máy v?i model m?i , n?i ti?ng và ?ang ???c s?n ?ón nh?t hi?n nay t?i link trên nhé.

Nhi?u ?u ?ãi t?t khi g?i tr?c ti?p 028 6250 2616 ?? nh?n ???c nhi?u ?ãi t?t nh?t cho khách hàng kh?p các t?nh t? Nam ra B?c

CH? T? 2 B? ?Ã CÓ NGAY GIÁ ??I LÝ TH?P NH?T !
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.