VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-27-2019, 10:42 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng LG - giá nhân công l?p ??t r? nh?t

Nh?ng ?u ?i?m khi s? d?ng dòng máy l?nh t? ??ng nói chung và máy l?nh t? ??ng LG nói riêng - Có ki?u dáng g?n gàng nên không chi?m nhi?u di?n tích, ??ng th?i thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n và tháo l?p n?u mu?n thay ??i m?i v? trí trong nhà. Máy l?nh t? ??ng có màn hình hi?n th? nhi?t ?? rõ ràng, giúp b?n d? quan sát nhi?t ?? ?ang hi?n th?, ti?n cho vi?c ?i?u ch?nh nhi?t ??.

??c bi?t máy l?nh t? ??ng LG – may lanh tu dung lg có công su?t ho?t ??ng cao t? 2.5 hp ??n 10hp, t?o ra nh?ng lu?ng gió mát l?nh nhanh chóng v?i di?n r?ng, r?t phù h?p s? d?ng cho không gian có di?n tích trên 30 m2 , n?i di?n tích l?n , nh?ng n?i ?ông ng??i nh? b?nh vi?n , tr??ng h?c , c?n h? , v?n phòng , nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán cafe ….https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/
Ngoài ra máy l?nh còn ???c trang b? v?i công ngh? hi?n ??i, v?i các ch?c n?ng m?i c?c t?t.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG s? h?u 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

Máy l?nh t? ??ng LG v?i dãy công su?t ?a d?ng phù h?p cho m?i không gian dù l?n hay nh? 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

S?n ph?m ???c trang b? công ngh? ti?t ki?m ?i?n Inverter c?a máy l?nh t? ??ng lg – may lanh tu dung lg giúp ki?m soát máy h? công su?t xu?ng khi ?ã ??t ??n nhiêt ?? cài ??t, ?? ?? ??m b?o ?? mát nh?ng t?n d?ng t?i ?a ngu?n n?ng l??ng ?? ti?t ki?m ?i?n n?ng.

V?i công ngh? Inverter tiên ti?n giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng và ??m b?o ??ng c? v?n hành êm ái. Bên c?nh ?ó máy còn ???c trang b? ch? ?? làm l?nh nhanh. Màng l?c Nano ?ánh b?t vi khu?n, tiêu di?t n?m m?c b?o v? s?c kh?e cho gia ?ình b?n.https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

L?i khuyên nh? , hi?u qu? cao khi s? d?ng máy l?nh t? ??ng LG này hay b?t kì máy l?nh khác : Hãy v? sinh máy l?nh 4-5 tháng/l?n, nh?ng khu v?c quá b?i nên v? sinh 2 tháng/l?n ?? tránh bám b?i dàn nóng. ??i v?i công ty nhà hàng kho?ng 3 tháng/l?n. Trong môi tr??ng có nhi?u b?i b?n th?i gian nên là 1- 2 tháng/l?n. ??i v?i c? s? – xí nghi?p s?n xu?t th?i gian là kho?ng 1tháng/l?n. N?u c?m th?y máy l?nh b?t th??ng, hãy g?i chúng tôi v? sinh máy l?nh c?a b?n ngay!

Máy l?nh c?a b?n nên v? sinh ??nh k? ?? b?o qu?n s? d?ng lâu dài h?n. Không khí trong lành giúp tình th?n th? thái, cu?c s?ng th?ng hoa, góp ph?n h?nh phúc và thành công cho gia ?ình b?n.
Reply With Quote

  #2  
Old 07-07-2019, 10:32 PM
kenhlike08 kenhlike08 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 95
Re: B?ng giá tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng LG - giá nhân công l?p ??t r? nh?t

BÁN HÀNG ONLINE LÀ C? M?T NGH? THU?T
- Bán hàng mà t??ng tác còn th?p là do bài vi?t ch?a thu hút ho?c ti?p c?n khách hàng còn th?p.
- Bán hàng mà ít ??n là do khách hàng ch?a tin t??ng vào s?n ph?m, ch?a tin t??ng vào ng??i bán.
- Bán hàng mà không th??ng xuyên ti?p c?n v?i các khách hàng m?i thì s?m mu?n c?ng s? b? t?t l?i so v?i ??i th? c?nh tranh.
Các d?ch v? chúng tôi cung c?p ?? t?ng ti?p c?n khách hàng ti?m n?ng:
? D?ch v? t?ng like fanpage
? T?ng ng??i xem video khi livestream trên facebook
? T?ng like bài vi?t t? ??ng (H? th?ng t? ??ng like khi ??ng bài vi?t trên fanpage, trang cá nhân facebook)
? D?ch v? t?ng theo dõi th?t trang facebook cá nhân
? D?ch v? t?ng ?ánh giá 5 sao trên Fanpage (Có n?i dung ?ánh giá)
? D?ch v? t?ng l??t xem video trên facebook
? D?ch v? t?ng comment bài vi?t theo k?ch b?n (target ???c ??i t??ng: ?? tu?i, gi?i tính, khu v?c...)
? ??i tên fanpage h?t l?n ??i
? T?ng like vote các cu?c thi, like album ?nh, like stt, like cmt...
? Ch?y Qu?ng cáo facebook
? ... Các d?ch v? khác liên quan ??n Facebook

??m b?o 100% like là ng??i th?t, ng??i like s? d?ng ngôn ng? Vi?t Nam. Ng??i like ch?m ch? online facebook h?ng ngày ?? b?n qu?ng bá hay gi?i thi?u ??t hi?u qu? cao h?n.

Cam k?t h? tr?, x? lý k?p th?i m?i tình hu?ng trong quá trình s? d?ng d?ch v?. H? tr? nhanh t? 8h - 23h t?t c? các ngày trong tu?n.

Thông tin liên h?:
Mr ?i?u
- D?ch v? Facebook Marketing
M: 0983 439 103 (có Zalo)
E: kenhlike@gmail.com
F:
https://fb.com/dieukc
W: http://dichvufacebook.vn http://fb.kenhlike.com
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.