VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-18-2019, 12:58 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá m?i nh?t 2019 cho máy l?nh t? ??ng LG chính hãng

Máy l?nh t? ??ng LG - Có nhi?u ch?c n?ng h?u ích ba?n se? ca?m nhâ?n ????c ngay mô?t không gian ma?t la?nh sa?ng khoa?i ngay khi ma?y chi? v??a m??i hoa?t ?ô?ng v?i :

Dòng máy l?nh t? ??ng LG v?i công su?t 28000BTU
Máy l?nh t? ??ng LG ho?t ??ng v?icông su?t 28000BTU giúp làm mát nhanh chóng

Hoa?t ?ô?ng êm a?i
V??i nh??ng thiê?t kê? ???c biê?t chô?ng gây tiê?ng ô?n khi cha?y, ba?n se? co? mô?t không gian thâ?t s?? yên ti?nh ?ê? la?m viê?c trong khi ma?u vâ?n hoa?t ?ô?ng bi?nh th???ng.

Ch??c n?ng la?m la?nh nhanh
Dòng máy l?nh t? ??ng LG v?i ch?c n?ng la?m la?nh không gian nhanh cho?ng, ba?n se? ca?m nhâ?n ????c ngay mô?t không gian ma?t la?nh sa?ng khoa?i ngay khi ma?y chi? v??a m??i hoa?t ?ô?ng.

T? kh?i ??ng l?i khi có ?i?n
Máy l?nh t? ??ng LG có ch?c n?ng t? kh?i ??ng l?i khi có ?i?n giúp b?n không ph?i b?t l?i máy khi có ?i?n tr? l?i.

Ch?c n?ng t? chu?n s? c?
Máy l?nh t? ??ng LG có ch?c n?ng t? chu?n s? c?, giúp b?n d? dàng tho dõi quá trình máy v?n hành ?? k?p th?i b?o d??ng máy.

Máy l?nh t? ??ng – và máy l?nh t? ??ng LG ???c Công ty H?i Long Vân là T?ng ??i lý phân ph?i giá g?c máy l?nh t? ??ng LG ??y ?? các model, hàng chính hãng ??y ?? hóa ??n, ch?ng t? rõ ràng.

B?ng giá m?i nh?t cho 2019 dòng máy l?nh t? ??ng LG hàng chính hãng :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Không d?ng l?i ? ?ó Máy l?nh t? ??ng LG ho?t ??ng khá êm và gi?m thi?u t?i ?a ti?ng ?n, ??c bi?t là ban ?êm ti?ng ?n ???c h?n ch? t?i ?a v?i ch? ?? ban ?êm.

Các thông s? ho?t ??ng dàn nóng, dàn l?nh c?a máy l?nh t? ??ng LG và các c?m bi?n ???c theo dõi liên t?c trên toàn h? th?ng. Trong tr??ng h?p x?y ra l?i, ?èn LED s? ???c b?t sáng ?? báo hi?u.

?? bi?t thêm nhi?u thông tin v? máy l?nh t? ??ng LG ho?c dòng máy l?nh t? ??ng khác hãy g?i ngay hotline 0909787022 ?? ???c t? v?n nhi?t tình mà không t?n phí.

Xem nhi?u máy l?nh t? ??ng LG h?n t?i ?ây:

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Phân ph?i Máy l?nh t? ??ng LG T?i TP HCM và trên toàn qu?c, Công ty H?i Long Vân là ??n v? chuyên bán giá s? Máy l?nh t? ??ng LG và các dòng máy l?nh t? ??ng khác. S? l??ng càng nhi?u, quý khách s? ???c h??ng chi?t kh?u giá t?t nh?t.


M?t s? bài vi?t liên quan ??n máy l?nh t? ??ng LG


??I LÝ PHÂN PH?I GIÁ R? ??NG ??U MI?N NAM V? DÒNG MÁY L?NH T? ??NG - MÁY L?NH T? ??NG LG HÀNG M?I BAO CH?T L??NG


MÁY L?NH H?I LONG VÂN


??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:57 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.