VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-07-2019, 02:20 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B? s?, l? giá r? và thi công tr?n gói cho máy l?nh multi Daikin t?i ?ây

V? nguyên lý c?a máy l?nh Multi Daikin d? dàng thi công l?p ??t và ch?n các ki?u dàn l?nh khác nhau: treo t??ng, âm tr?n cassette, gi?u tr?n n?i ?ng gió. Quý khách có th? t?n d?ng không gian có s?n nh? ban công, logia ... ?? l?p ??t dàn nóng. Các dàn l?nh có th? ???c l?a ch?n ?? l?p cho phòng khách, phòng ng?, phòng làm vi?c…

Tuy nhiên, v?i c? ch? làm l?nh không ??ng ??u (ví d? trong gia ?ình bu?i sáng phòng khách th??ng là phòng trung tâm s? d?ng máy l?nh, nh?ng khi ?êm xu?ng, m?i ng??i s? v? phòng ng? và phòng khách không c?n s? d?ng ?i?u hòa), chính vì th?, các hãng th??ng cho bi?t dàn nóng c?a h? có th? k?t n?i lên ??n 200% công su?t c?a dàn nóng.

Thông tin v? dòng máy l?nh multi Daikin :

1. Công ngh?: Nh?t B?n.

2. S?n xu?t: Thái Lan.

3. Môi ch?t l?nh: Gas R32.

4. Ch? ?? b?o hành: 1 n?m cho dàn l?nh và 4 n?m cho block.


MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com


Xem nhi?u máy l?nh multi – máy l?nh multi Daikin h?n và d?ch v? thi công t?i ?ây :

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.htmlNh? Quý khách ?ã bi?t, h? th?ng máy l?nh multi Daikin là 1 gi?i pháp ?i?u hòa không khí v?i duy nh?t 1 dàn nóng k?t n?i t?i ?a v?i 5 dàn l?nh. Gi?i pháp này giúp t?n d?ng ???c không gian ?? l?p ??t dàn nóng ??i v?i các v? trí h?n ch? n?i ??t dàn nóng, ti?t ki?m ?i?n n?ng, ti?t ki?m chi phí mà v?n ??m b?o ???c yêu c?u c?a h? th?ng.

Nói chung, tùy t?ng ?i?u ki?n s? d?ng và nhu c?u mà b?n nên nói rõ v?i th? thi công chuyên nghi?p ?? có ???c l?a ch?n h? th?ng máy l?nh Multi t?i ?u nh?t.

M?c dù có c?u trúc h?i khác do các dòng ?i?u hòa truy?n th?ng, nh?ng v? b?n ch?t dàn nóng c?a máy l?nh Multi v?n là b? ph?n chi?m t?i 90 - 95% ?i?n n?ng tiêu th? c?a máy l?nh multi.

Chính vì th?, khi tính l??ng ?i?n n?ng tiêu th? hàng tháng c?a máy l?nh multi daikin b?n d?a vào công su?t tiêu th? ?i?n c?a dàn nóng máy l?nh Multi.


Máy l?nh multi Daikin ???c thi?t k? ??c bi?t dành riêng cho c?n h? chung c?, bi?t th?, nhà riêng. Cho phép xây d?ng 1 h? th?ng ?i?u hòa không khí hi?u qu? cao cho nhi?u phòng. Ch? l?p ??t v?i duy nh?t 1 dàn nóng nh? g?n có th? k?t n?i t?i ?a 5 dàn l?nh.


Bài vi?t tìm hi?u thêm v? dòng máy l?nh multi Daikin có th? b?n ch?a bi?t


THI CÔNG L?P ??T CHUYÊN NGHI?P NH?T – GIÁ ?U ?ÃI NH?T TRONG D?P THÁNG 3 NÀY KHI MUA DÒNG MÁY L?NH MULTI – MÁY L?NH MULTI DAIKIN T?I ?ÂY


B?ng giá thi công l?p ??t máy l?nh multi Daikin – giá m?i cho tháng 03 - 2019 :

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.