VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-16-2019, 01:44 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá m?i ?u ?ãi nh?t cho d?ch v? l?p ??t máy l?nh multi Daikin chính hãng

GIÁ S? DÙ MUA L? - ÁP D?NG CHO M?I KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN QU?C KHI MUA VÀ THI CÔNG L?P ??T - MÁY L?NH MULTI – MÁY L?NH MULTI DAIKIN T?I ??N V? CHÚNG TÔI

Máy l?nh Multi Daikin 1 dàn nóng k?t h?p v?i nhi?u dàn l?nh=>>gi?i pháp t?i ?u nh?t ??m b?o tính th?m m? cho không gian c?a b?n

Máy l?nh multi daikin b?o hành chính hãng 1 n?m cho dàn l?nh, 4 n?m cho block

Thông tin chi ti?t s?n ph?m máy l?nh multi Daikin :

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Nh?ng ?i?m m?nh c?a máy l?nh multi Daikin :

Dàn nóng nh? g?n ho?t ??ng êm ái gi?m b?t c?n tr? cho không gian bên ngoài làm t?ng tính ti?n nghi và t?o v? m? quan và s? yên t?nh cho khu v?c xung quanh.

Dòng có công su?t có th? gi?m khi l?a ch?n ch? ?? ho?t ??ng êm.

M?u mã ?a d?ng phong phú, ki?u dáng trang nhã phù h?p v?i m?i kh?ng gian n?i th?t, d? l?p ??t

V? nguyên lý c?a máy l?nh Multi Daikin d? dàng thi công l?p ??t và ch?n các ki?u dàn l?nh khác nhau: treo t??ng, âm tr?n cassette, gi?u tr?n n?i ?ng gió. Quý khách có th? t?n d?ng không gian có s?n nh? ban công, logia ... ?? l?p ??t dàn nóng. Các dàn l?nh có th? ???c l?a ch?n ?? l?p cho phòng khách, phòng ng?, phòng làm vi?c…

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com


Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

NO PHOTO

Máy l?nh multi Daikin ???c thi?t k? ??c bi?t dành riêng cho c?n h? chung c?, bi?t th?, nhà riêng. Cho phép xây d?ng 1 h? th?ng ?i?u hòa không khí hi?u qu? cao cho nhi?u phòng. Ch? l?p ??t v?i duy nh?t 1 dàn nóng nh? g?n có th? k?t n?i t?i ?a 5 dàn l?nh.

Bài vi?t tìm hi?u thêm v? dòng máy l?nh multi Daikin có th? b?n ch?a bi?t

Thông tin v? dòng máy l?nh multi Daikin :

1. Công ngh?: Nh?t B?n.

2. S?n xu?t: Thái Lan.

3. Môi ch?t l?nh: Gas R32.

4. Ch? ?? b?o hành: 1 n?m cho dàn l?nh và 4 n?m cho block.

B?ng giá thi công l?p ??t máy l?nh multi Daikin – giá m?i cho tháng 03 - 2019 :

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html


M?c dù có c?u trúc h?i khác do các dòng ?i?u hòa truy?n th?ng, nh?ng v? b?n ch?t dàn nóng c?a máy l?nh Multi v?n là b? ph?n chi?m t?i 90 - 95% ?i?n n?ng tiêu th? c?a máy l?nh multi.

V?i duy nh?t 1 dàn nóng nh? g?n có th? k?t n?i v?i 5 dàn l?nh cho phép t?n d?ng t?i ?a kho?ng không gian s?n có t?i n?i l?p ??t , ch?ng h?n nh? ban công và cho th?y s? ti?n l?i c?a dòng máy l?nh multi Daikin này – không ch? mang l?i tính th?m m? cao cho không gian, giúp ít t?n diejn tích ?? dàn nóng, mà còn là dòng siêu ti?t ki?m ?i?n n?ng. Giá thành thì r? kh?i chê n?u ch?n ??i lý H?i Long Vân ?? mua và thi công tr?c ti?p .
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.