VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-25-2019, 03:23 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?n có mu?n nh?n giá t?t nh?t khi thi công máy l?nh t? ??ng LG hàng chính hãng

Có ph?i b?n ?ang tìm ??i lý phân ph?i máy l?nh t? ??ng – Máy l?nh t? ??ng LG uy tín , giá r? nh?t hi?n nay ??? ??c và tìm hi?u thêm v? ??i lý bán giá t?t nh?t hi?n nay c?ng nh? v? dòng máy l?nh t? ??ng mà b?n ?ang mu?n tìm hi?u nhé !!!

?U ?ÃI L?N NH?T CHO NHÀ TH?U THI CÔNG L?P ??T CÔNG TRÌNH MÁY L?NH T? ??NG – MÁY L?NH T? ??NG LG GIÁ SIÊU M?M CHO M?I NHÀ

Tham kh?o giá bán - giá thi công c?c r? cho dòng máy l?nh t? ??ng LG t?i ?ây :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

GOM T?T C? CÁC HÀNG CHÍNH HÃNG – GIÁ SIÊU R? - MÁY L?NH T? ??NG LG – T?I H?I LONG VÂN – G?I ?? ???C NGAY M?C GIÁ T?T NH?T

Máy l?nh t? ??ng LG máy l?nh thu?c th??ng hi?u LG nên ???c ?ánh giá là s?n ph?m nh?p kh?u có giá thành r?,ki?u dáng ??p màu s?c nh? nhàng, trang nhã góp ph?n t?o nên ?i?m nh?n cho không gian nhà b?n. Giá s? t?t h?n khi tr?c ti?p mua t?i ??n v? H?i Long Vân .

H?i Long Vân nhà phân ph?i - nhà th?u nên luôn ??m b?o v? ch?t l??ng hàng hóa, ch?t l??ng d?ch v? thi công+ l?p ??t chuyên nghi?p nh?t cho khác hàng v?i m?c giá r? nh?t - máy l?nh t? ??ng LG v?i công ngh? hàn qu?c-s?n xu?t t?i Thailand ?ang r?t ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng

Dòng máy l?nh c?a LG – máy l?nh t? ??ng LG luôn là dòng d?n ??u các th??ng hi?u, không ch? n?i ti?ng vì s? lâu ??i mà ch?t l??ng c?ng góp ph?n gi? v?ng t??ng hi?u ??n ngày hôm nay.Thông tin liên h? khi c?n t? v?n

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028.6250 4576 - 028 6250 2616 - 028 6686 3809 - 028.6680 5478

HOTLINE: 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com


Giá bán và thi công l?p ??t t?t nh?t - tham kh?o cho máy l?nh t? ??ng LG hàng chính hãng :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG – May lanh tu dung LG – B?o hành chính hãng 1 n?m cho toàn máy b?i LG.

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 - Inverter 2.5 HP - Gas R410a = Giá: 24.700.000 ?

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 - Inverter - Gas R410a = Giá: 28.700.000

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 - Inverter - Gas R410a = Giá: 38.000.000 ?

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter - 10HP - Gas R410a = Giá: 69.900.000 ?

B?ng giá tham kh?o máy l?nh t? ??ng LG r? nh?t

H?i Long Vân là ??i lý phân ph?i giá s? và l?p ??t máy l?nh t? ??ng lg cam k?t giá t?t nh?t sài gòn và các t?nh phía nam.
Máy l?nh t? ??ng LG Thích h?p l?p ??t cho phòng khách r?ng, showroom, quán cà phê, nhà hàng, h?i tr??ng....

Xem nhi?u máy l?nh t? ??ng LG h?n t?i ?ây + d?ch v? l?p ??t tr?n gói :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Nh?n h?p ??ng b?o trì ??nh k? máy l?nh các công ty, tr??ng h?c, ngân hàng, khách s?n, nhà hàng, b?nh vi?n, khu công nghi?p,…
Bán Máy l?nh t? ??ng LG ?úng giá – c?nh tranh toàn qu?c , giao hàng t?n tình – giao b?t c? ?âu .
??n công ty H?i Long Vân ???c h??ng nhi?u l?i ích t? ??i lý chúng tôi h?n , ho?c g?i tr?c ti?p hotline 0909787022 ?? ???c t? v?n t?n tình , ??c bi?t s? ???c m?c giá t?t nh?t có th? , & nhi?u ph?n quà h?p d?n ?i kèm khi mua tr?c ti?p & thi công l?p ??t t?i ?ây nhé !!
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.