VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-27-2019, 12:13 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá máy l?nh + v?y t? l?p ??t r? nh?t MN cho dòng t? ??ng LG , Daikin , Mitsu

V?i 4 hãng máy l?nh t? ??ng LG , máy l?nh t? ??ng Daikin , máy l?nh t? ??ng Mitsu , máy l?nh t? ??ng Nagakawa ngoài vi?c có th? làm mát, làm ?m, máy còn có th? l?c không khí ho?c tr? thành m?t qu?t gió ?a d?ng. Máy ho?t ??ng liên t?c mà các dòng máy l?nh treo t??ng không làm ???c.

Tuy nhiên, máy l?nh t? ??ng LG , máy l?nh t? ??ng Daikin , máy l?nh t? ??ng Mitsu , máy l?nh t? ??ng Nagakawa v?n còn t?n t?i h?n ch? là phát ra ti?ng ?n khá l?n khi ho?t ??ng. Do ?ó b?n nên mua lo?i máy này n?u mu?n l?p ??t trong phòng h?c, phòng h?p, v?n phòng, hành lang b?nh vi?n…nh?ng n?i có ?ông ng??i thay vì phòng ng? nh? trong gia ?ình.

B?ng giá cho máy l?nh t? ??ng LG :
Máy l?nh t? ??ng LG APUQ48GT3E3/APNQ48GT3E3 - Inverter - Gas R410a
Giá: 37.700.000 ?
Máy l?nh t? ??ng LG APUQ100LFA0/APNQ100LFA0 Inverter - 10HP - Gas R410a
Giá: 69.500.000 ?
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng th??ng có m?c giá cao h?n máy l?nh treo t??ng, dao ??ng t? 17 ??n h?n 40 tri?u, có nhi?u s?n ph?m ???c bán v?i giá 60 – 70 tri?u ??ng. Do ?ó b?n c?n cân nh?c tr??c khi mua ?? l?a ch?n s?n ph?m phù h?p v?i kh? n?ng tài chính.
N?u phòng có nhi?u c?a kính và th??ng xuyên b? chi?u n?ng tr?c ti?p, nên ch?n máy có công su?t cao, kh? n?ng làm mát nhanh.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Tham kh?o giá cho máy l?nh t? ??ng Daikin :
Mát l?nh v?i công su?t ?a d?ng 3hp/ 4hp/ 5hp/ 5.5hp / 10hp / 20hp ( ng?a)
Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

V?i b?ng giá máy l?nh t? ??ng Mitsubishi :
Máy l?nh tu? ???ng Heavy FSHY/FCHY-2801
Giá: 19.100.000 ?
Ma?y la?nh tu? ???ng Heavy FSHY/FCHY-5001
Giá: 27.900.000 ?
https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...subishi-heavy/

V?i b?ng giá c?a máy l?nh t? ??ng Nagakawa :
Máy L?nh T? ??ng Nagakawa NP - C50DL
Giá: 25.800.000 ?
Máy l?nh T? ??ng Nagakawa NP - C100DL
Giá: 57.800.000 ?
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-nagakawa/

V?i máy l?nh t? ??ng Daikin ?a công su?t :
Máy l?nh t? ??ng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM Inverter gas R410a
Giá: 58.500.000 ?
Ma?y la?nh tu? ???ng daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 R410
Giá: 82.200.000 ?

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/

V? th??ng hi?u: LG , Daikin , Mitsu , Nagakawa hi?n ?ang có dòng máy l?nh t? ??ng bán ra t?i th? tr??ng Vi?t Nam, ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá cao.


Nh??c ?i?m chung c?a 3 hãng máy l?nh t? ??ng LG , máy l?nh t? ??ng Daikin , máy l?nh t? ??ng Mitsu , máy l?nh t? ??ng Nagakawa :

Dù ???c thi?t k? v?n hành êm, song v?n có ?? ?n nh?t ??nh so v?i ?i?u hòa treo t??ng thông th??ng. Khu v?c quanh chân ?i?u hòa t? ??ng là gì c?ng ph?i thoáng, r?ng và ?òi h?i không gian ?? có th? hút khí lên cao.
C?n không gian r?ng ?? ??t tr?c ti?p máy l?nh d??i sàn.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.