VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-01-2019, 09:32 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá m?i nh?t cho máy l?nh trong tháng 07 - dòng t? ??ng LG và các hãng khác

M?t s? l?u ý khi s? d?ng máy l?nh nói chung và máy l?nh t? ??ng LG nói riêng :

Trong không gian nhà b?n nên h?n ch? các khe h? c?a c?a s?, c?a ra vào s? làm th?t thoát h?i l?nh trong phòng. ? trong phòng máy l?nh, b?n c?ng nên h?n ch? s? d?ng các thi?t b? phát nhi?t nh? bàn ?i, máy s?y tóc, b?p ga, b?p ?i?n vì các thi?t b? này s? không th? phát huy h?t hi?u su?t làm vi?c.

Bên c?nh ?ó, b?n c?ng c?n h?n ch? s? d?ng tivi, ?èn, máy tính… vì n?u không s? d? gây quá t?i cho ngu?n ?i?n ?ang s? d?ng. Nhi?t ?? c?ng c?n ???c ?i?u ch?nh h?p lý. Nhi?t ?? ban ngày nên dùng t? 24 – 25oC, còn ban ?êm là 25 – 27oC. Còn n?u th?i ti?t không quá nóng, b?n nên ?u tiên s? d?ng qu?t.https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

M?t vài l?u ý khi s? d?ng máy l?nh t? ??ng lg – may lanh tu dung lg nói riêng và máy l?nh các dòng nói chung khi s? d?ng máy l?nh các k? h? c?a các c?a c?n ph?i h?n ch? ?? h?i l?nh không b? tiêu hao. C?ng nên h?n ch? ?óng m? c?a th??ng xuyên ?? gi? ???c ?? l?nh trong phòng. Tuy nhiên, sau 15 phút ho?c n?a ti?ng b?n nên m? c?a ra ?? ?u?i b?t không khí trong phòng ra ngoài, ??ng th?i ?ón lu?ng gió m?i t? bên ngoài vào s? th?y d? ch?u h?n.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG s? h?u 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

Máy l?nh t? ??ng LG v?i dãy công su?t ?a d?ng phù h?p cho m?i không gian dù l?n hay nh? 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

V?i dòng máy này có ch? ?? gió cho phép ng??i dùng linh ho?t ?i?u ch?nh van ??o gió ? v? trí phù h?p, tránh làn gió th?i tr?c ti?p vào ng??i quá l?nh ho?c quá nóng. Ch? ?? gió này s? mang ??n không khí tho?i mái, d? ch?u nh?t, ??ng th?i b?o v? s?c kh?e ng??i dùng, tránh tình tr?ng thân nhi?t ??t ng?t gi?m d? gây ra s?c nhi?t.

N?u n?i b?n c?n l?p máy l?nh là công ty , c?n h? , v?n phòng hay nhà x??ng , nhà ?n ho?c tr??ng h?c , h?i tr??ng , phòng h?p hay k? c? nhà ? và quán cafe ,… - l?a ch?n dòng máy l?nh t? ??ng LG là l?a ch?n t?t nh?t s? không làm b?n th?t v?ng .https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

M?t vài b??c ??n gi?n có th? v? sinh t?i nhà :
· Ki?m tra th?t c?n th?n khu v?c dàn l?nh, c?c nóng và ti?n hành lo?i b? n?u có d? v?t (côn trùng ch?t, ?inh tán,...) bên trong. N?u nh? có v?t c?n bên trong, máy l?nhs? không làm l?nh t?t ???c.

· ??ng th?i ki?m tra m?i n?i gas và m?i n?i ?i?n ?? ??m b?o không b? rò r? gas, ?i?n gây nguy hi?m trong quá trình s? d?ng.

?? ??m b?o kh? n?ng l?c b?i t?t nh?t, khi làm v? sinh, b?n tháo l??i l?c ra và ngâm chúng trong n??c, ??ng th?i dùng mi?ng r?a chén ?? c? r?a nh? nhàng, lo?i b? b?i b?n. Sau ?ó ?? l??i l?c th?t khô ráo.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.