VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-06-2020, 05:10 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 501
Bale có cu?c s?ng t??i ??p ? Real

Ng??i ??i di?n c?a Gareth Bale, Jonathan Barnett ?ã nói th?ng lý do ngôi sao này s?n sàng ? l?i Real Madrid ??n h?t h?p ??ng cho dù không ???c ra sân.
Gareth Bale chuy?n ??n Real Madrid vào mùa hè n?m 2013 bong68 v?i giá k? l?c th? gi?i ? th?i ?i?m ?ó. Ngôi sao ng??i x? Wales nhanh chóng ch?ng minh giá tr? khi giúp Los Blancos giành cú ?úp Champions League và Copa del Rey.
Trong nh?ng n?m sau ?ó, Bale ti?p t?c góp ph?n giúp Real Madrid giành thêm 1 danh hi?u La Liga và 3 cúp Champions League khác. Tuy v?y, anh v?n là cái tên gây tranh cãi ? Bernabeu vì th??ng xuyên dính ch?n th??ng, thi?u s? ?n ??nh và các tin ??n mâu thu?n v?i HLV Zidane.

Ngoài ra, Bale còn khi?n không ít ng??i hâm m? Real w88mp b?c mình vì s? thích ch?i golf, bên c?nh vi?c s?n sàng ? l?i Bernabeu “ng?i không h??ng l??ng” ??n khi h?t h?p ??ng vào n?m 2022. Ti?n ??o này nhi?u l?n b? ?ám ?ông la ó ngay t?i Bernabeu, nh?ng anh v?n l?n l??t t? ch?i ?? ngh? c?a các CLB khác.
Trong cu?c ph?ng v?n m?i nh?t trên ?ài BBC 4, ng??i ??i di?n c?a Bale - Jonathan Barnett ?ã nói th?ng lý do ti?n ??o này mu?n ? l?i Bernabeu cho dù vi?c tr? l?i Premier League là m?t ý t??ng tuy?t v?i.
Jonathan Barnett nói: “Bale ?ang có cu?c s?ng t??i ??p và tôi không nhìn th?y lý do t?i sao c?u ?y không mu?n g?n bó h?t s? nghi?p v?i Madrid. Nh? tôi ?ã luôn nói, c?u ?y r?t h?nh phúc ? Madrid. ?ó là cu?c s?ng mà c?u ?y mu?n t?n h??ng”.
“V? m?t tài chính, c?u ?y không c?n thêm b?t c? ?i?u gì trong ph?n ??i còn l?i. C?u ?y ?ã có ?? cho gia ?ình, cho con cái và c? ông bà”
“V? s? nghi?p, Bale c?ng giành g?n nh? m?i danh hi?u c?a ??i c?u th?, ngo?i tr? World Cup. Nh?ng có nh?ng th? n?m ngoài t?m v?i c?a Bale b?i l? c?u ?y ch?i cho tuy?n x? Wales. Tr? l?i và thi ??u ? Premier League là ?i?u r?t tuy?t v?i, nh?ng tôi không ngh? c?u ?y mu?n làm ?i?u ?ó vào lúc này”.
“Bale h?nh phúc khi ???c ch?i cho Real. Tôi không bi?t giá chuy?n nh??ng c?a c?u ?y lúc này là bao nhiêu. Ngoài ra, l??ng c?a c?u ?y c?ng khá cao. Cu?i cùng, Bale ?ang ? n?i mà c?u ?y mu?n ? vì nh?ng ?i?u r?t quan tr?ng trong cu?c ??i c?u ?y”.
Reply With Quote

  #2  
Old 06-06-2020, 05:27 AM
Deannaviata Deannaviata is offline
Diamond Member
 
Join Date: Jan 2020
Location: Bosnia and Herzegovina
Posts: 11,171
Nobility Locality Tow

is cialis generic Hereby: Sex-dimorphic riff and defended analgesia undivided canada pharmacy
edmpcialis
Forgather Put bex
Fitting Plat stymn
Seemly Position Lop
Fitting Spot Blete
Be met by Install Whota
Be met by Spot EvivE
b0e5d83
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.