VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Viet Music MP3 Nhạc Việt Nam ............

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-07-2020, 09:05 PM
suamayincuulong suamayincuulong is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 49
S?a l?i máy in Canon 2900 in ra gi?y tr?ng | S?a máy in C?u Long

Máy in Canon 2900 là lo?i máy in ???c các doanh nghi?p và cá nhân tin dùng v?i b?n in ??p và siêu ti?t ki?m...Tuy nhiên bên c?nh ?ó nó b? m?c m?t s? l?i nh?, n?u ?? ý thì các b?n s? d? dàng kh?c ph?c ???c ngay.Chuyên gia s?a máy in Canon s? giúp các b?n kh?c ph?c s? c? m?t cách d? dàng ?? vi?c in ?n ???c thu?n ti?n và nhanh chóng.

Máy in in ra gi?y tr?ng có th? do m?t s? nguyên nhân sau:
Tr?c t? h?ng
L?i h?p m?c
Cáp máy in b? h?ng
Driver ch?a cài ?úng

Ngoài ra, còn có th? do m?t s? l?i nguyên nhân khác nh?: scaner b? h?ng, l?i main card, h?p quang có v?n ??, l?i quá trình ?? m?c máy in…

S?a l?i máy in Canon 2900 in ra gi?y tr?ng
Cách kh?c ph?c
- Tr?c t? b? h?ng

Máy in ra gi?y tr?ng có th? do tr?c t? b? h?ng. Trong tr??ng h?p này b?n b?n c?n ki?m tra tr?c t? n?u th?y m?t, h?ng thì ph?i thay th? ngay. ?? thay th? tr?c t? máy in t?t b?n hãy g?i ??n Hotline: 0904.227.737 ?? k? thu?t viên c?a C?u Long tr?c ti?p ??n thay th? linh ki?n máy in chính hãng cho b?n.

- Driver ch?a cài ?úng

Driver ch?a cái ?úng thì máy in s? không th? in ?úng theo l?nh c?a ng??i dùng ???c. Do dó, b?n c?n ki?m tra Driver và cài l?i, b?n có th? tr?c ti?p cài ho?c có th? ?? k? thu?t viên C?u Long cài giúp b?n.

- Cáp ngu?n có v?n ??

Ki?m tra l?i cáp ngu?n xem có b? l?ng hay b? m?t tín hi?u ??n máy tính không. N?u ki?m tra th?y có thì b?n c?n g?n l?i cáp cho ch?t l?i còn n?u b? h? h?ng thì thay cáp m?i.

- L?i h?p m?c

B?n có th? in test trên máy in khác ?? ki?m tra xem có ph?i do l?i ? h?p m?c không, n?u ?úng b?n c?n thay h?p m?c m?i ?? ??m b?o máy in ch?y t?t.

Tr??ng h?p ?ã tìm m?i bi?n pháp mà máy in v?n ch?a ho?t ??ng t?t, thì hãy liên h? ngay v?i chuyên gia s?a máy in C?u Long ?? ???c h? tr? nhanh nh?t.

Liên h? s?a máy in:

Trung tâm s?a máy in C?u Long

Hotline: 0904227737
Website: domucin.com.vn – suamayin.com.vn
??a ch? : S? 31 ngõ 1 Ng?y Nh? Kon Tum, Thanh Xuân, Hà N?i

C? s? 1: 11c/ 262 Kh??ng ?ình, H? ?ình, Thanh Xuân, Hà N?i

C? s? 2: Ngõ 116 Nguy?n Xi?n, Thanh Xuân, Hà N?i

C? s? 3: ngõ 475 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân, Hà N?i

Tel:02 4. 35589304/ 22163064/ 62933730
Reply With Quote

  #2  
Old 02-02-2020, 10:59 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 210
Re: S?a l?i máy in Canon 2900 in ra gi?y tr?ng | S?a máy in C?u Long

???????? ??NG PH?C HÀ THÀNH
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? b?p, t?p d? làm b?p
???? tap de ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? da hàn váy, tap de nha bep m?ngto, t?p d? tr?ng cách ?i?u
???? may t?p d?, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????
X??ng may t?p d? màu tr?ng Thái Nguyên

$Link$
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.