VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Viet Music MP3 Nhạc Việt Nam ............

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-22-2019, 10:39 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 69
??i lý PLC Mitsubishi tphcm ? t?i qu?n 3

??i lý PLC Mitsubishi TpHCM ? t?i qu?n 2 qu?n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Q.Phú Nhu?n, Q.Gò V?p, Phú Nhu?n, Bình Th?nh, Th? ??c, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh

B?n ?ang ho?t ??ng trong ngành ch? t?o c?n mua PLC Mitsubishi t?i TpHCM nh?ng ch?a tìm ???c ??i lý plc mitsubishi?Trên trái ??t Vi?t Nam bây gi? có r?t nhi?u ??i lý phân ph?i PLC Mitsubishi. b?i v?y, quý khách có quá nhi?u s? l?a ch?n và v?n ch?a tìm ra ???c liên h? ?ng ý. ??ng lo, khi ??n v?i chúng tôi, b?n s? tìm ra ???c ?? v?t ?i?n công nghi?p mà mình c?n

thi?t b? ?i?n c?a Mitsubishi do Nh?t B?n s?n xu?t là dòng thi?t b? ?i?n tiêu chu?n ???c tiêu dùng r?t ph?n ?ông t?i Vi?t Nam do ?áp ?ng ???c các yêu c?u k? thu?t kh?t khe và ??c bi?t là chi phí ??u t? th?p. B?i v?y, ?ây là th??ng hi?u ???c khách hàng ?a chu?ng l?a ch?n s? d?ng.

V?i ?u th? c?a l?p thêm ?i?n Mitsubishi, hi?n nay các s?n ph?m ?i?n công nghi?p Mitsubishi ???c dùng trong t?t c? các công trình dân d?ng và công nghi?p, các nhà máy, x??ng s?n xu?t, chung c?, tòa nhà, v?n phòng, cao ?c, n?i t?p trung th??ng m?i…

Các dòng th? chính c?a th? ?i?n Mitsubishi hi?n nay v?ng ch?c k? ??n nh?: Contactor trung th? (VMC), Máy c?t không khí (ACB), Aptomat h? th? (MCB, MCCB) tiêu chu?n IEC-60947-2, C?u dao ?i?n b?o v? dòng rò (RCCB, RCBO,Relay nhi?t tiêu chu?n IEC-60947-4-1/VDE0660/NEMA-ICS…

Công ty TNHH Etech Vi?t Nam là nhà phân ph?i l?p thêm công nghi?p chính hãng,là ??i di?n thêm vào ??c quy?n nhi?u hãng thi?t b? công nghi?p l?n trên c? n??c.
th?i gian này tôi ?ang có hoàn toàn trang b? PLC MITSUBISHI FX3SA-20MT còn hàng.
Giao hàng mi?n phí Thành Ph? H? Chí Minh.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.