VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-18-2018, 08:02 PM
manhcung666 manhcung666 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 79
C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

Cách ???ng Lê Tr?ng T?n 600m, khu ?ô th? hi?n ?ang hoàn thi?n ??ng b? r?t ??p, (???ng Vành ?ai 2.5 b?t ??u t? Tam Trinh - Tân Mai - Kim ??ng - Tr?n Nguyên ?án - ??m H?ng - V? Tr?ng Ph?ng - Hoàng ??o Thúy - Trung Kính - Tr?n Thái Tông - Nguy?n Phong S?c)
Tuy?n ???ng 2,5 (?o?n ??m H?ng – Qu?c l? 1) là tuy?n ???ng tr?c chính ?ô th?, có ý ngh?a h?t s?c quan tr?ng k?t n?i các tuy?n ???ng vành ?ai và các tuy?n ???ng ?ô th? trong khu v?c.
D? án góp ph?n giúp ng?n ?áng k? th?i gian di chuy?n t? khu v?c trung thâm Th? ?ô t?i các qu?n, huy?n phía Nam, ??c bi?t là Nhân dân qu?n Hoàng Mai.
D? án hoàn thành góp ph?n thúc ??y phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a khu v?c và c?a TP.
Các c?n phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? có di?n tích dao ??ng t? 75 - 80 – 120 - 290 m2, thi?t k? 3,5 t?ng.
Ch? t? 33 tri?u/m2 ???ng hè r?ng 11,5m ??n 40m ???ng chính vành ?ai 2,5. Th?p nh?t ??u t? 1,5 t? ??ng sinh l?i 30%/n?m.
Nh? v?y tùy thu?c vào nhu c?u c?ng nh? mong mu?n c?a gia ?ình mà b?n có th? l?a ch?n phân lô ??t n?n sao cho phù h?p nh?t.
??i v?i nh?ng c?n lô góc có di?n tích h?p lý, vi?c b? trí, thi?t k? ki?n trúc sao cho khai thác ???c t?i ?a không gian tr?ng vô cùng c?n thi?t.
T?t c? nh?ng c?n phân lô c?a K?T ??i Kim ??nh Công ??u s? h?u ki?n trúc hi?n ??i, ??n gi?n hóa nh?ng v?n th? hi?n ???c v? sang tr?ng, ??ng c?p c?a d? án ch?t l??ng.
N?u mu?n bi?t thêm chi ti?t v? d? án phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? K?T ??i Kim ??nh Công ?? ??a ra ph??ng th?c ??u t? h?p lý nh?t, b?n vui lòng truy c?p vào website dinhcongmorong.com nhé.

Ký h?p ??ng tr?c ti?p C?T, ?óng ti?n theo ti?n ?? 50% - 20% - 20% - 10%, hi?n t?i C?T ?ang tri?n khai g?p rút ?? k?p ti?n ?? bàn giao, c? h?i vàng ?? ??u t? vì khi làm xong ???ng giá có th? t?ng g?p ?ôi!
Liên h? 0902.396.222
N?u mu?n bi?t thêm chi ti?t v? d? án phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? K?T ??i Kim ??nh Công ?? ??a ra ph??ng th?c ??u t? h?p lý nh?t, b?n vui lòng truy c?p vào website dinhcongmorong.com nhé.
Reply With Quote

  #2  
Old 02-23-2019, 09:52 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 500
Re: C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?p

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.